Snové vedomie. Denný spánok. Nočný spánok. Mikrospánok. Zvierací spánok. Poruchy spánku. Zaspávanie a stav hypnotický. Prepojenie hypnotických techník na psychoterapie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Rôzne nahrávky MP3.

Na začiatok si treba povysvetľovať pojmy, ktoré treba ovládať, aby sme si navzájom rozumeli. Je dobré v tomto smere použiť slovník. Spánok začína v momente zaspávania, keď sme dostatočne unavení, spravidla si ľahneme a počas niekoľkých minút zaspíme. Prechádzame z denného vedomia do nočného vedomia. Treba si uvedomiť, že dnešný človek je počas dňa v dennom vedomí a má plnú rozumovosť a logičnosť. Fantázia je pod kontrolou a všetko sa snažíme vnímať ako sme naučení. Tento stav začína momentom, keď sme sa plne zobudili. Keď zaľahneme k spánku, rozumovosť sa vytráca. Tento nočný stav sa dá prirovnať k stavu, ako keby sme zabudli, že sme chodili do niektorého stupňa školy a postupne sa ocitli na úrovni vedomostí a vnímania sveta ako v materskej škôlke. Počas spánku prevláda fantázia a logické vnímanie je vypnuté. Preto pokiaľ sa zobudíte náhle počas noci a vnímate nejaké snové obrazy, tak ich nemožno brať ako reálne veci, ale ako vnímanie bez racionality. Každý sen treba veštecky dekódovať, čo vlastne v realite znamená. Či ide o zdravotné pochody, či ide o psychické upratovanie, o vyriešenie nejakého problému, alebo o varovanie. Spomeniete si na sen v spomienkach a usilujete sa priradiť k nemu vhodné reálne dianie zo života. Keď sa vám to podarí dať do jedného obrazu, tak ste dekódovali, o čom je sen, ktorý si pamätáte.

Ďalej si treba uvedomiť, že ezoterik, ale aj osoba, ktorá sa lieči, musí mať svoje sny pod kontrolou. Už sa u mnoho ľudí stalo, že snové nočné pochody likvidovali, čo ezoterik nameditoval, alebo u liečenej osoby likvidoval ozdravenie. A preto sa treba pred spaním programovať a predstavovať si, aby sa nediali takéto pochody. Takto sa to robí pred každým spánkom.

Vráťme sa však k tomu, že u dnešného človeka sa počas dňa vytvorilo denné vedomie a počas noci nočné vedomie. V dennom vedomí prevláda rozumovosť a v nočnom vedomí prevažuje vnímanie s prvkami prebujnenej fantázie. No u pravekého a prírodného človeka bolo denné a nočné vedomie vzájomne pomiešané. Časovo tento jav možno datovať od 100 000 rokov pred n.l. až po obdobie 1000 rokov nášho letopočtu. Človek tejto doby sa v noci často budil, nespal tvrdým spánkom a počas dňa sa prepadal do spánku. To mu nedovoľovalo vnímať svet ako dnešnému človeku. Reálne vnímanie bolo pomiešané so snovými obrazmi. Teda v ezoterickej literatúre nájdete smútok nad tým, že sme prestali žiť s božskými alebo mytologickými predstavami. Takýto stav sa môže vyskytnúť aj u dnešného človeka, pokiaľ sa v noci nedokáže dostať iba do nočného vedomia a spí príliš plytko. Príde k návratu do zvieracieho vedomia, kde sa denné vedomie pomieša s nočným na úkor logického myslenia. Takémuto nevyspanému jedincovi hrozia počas dňa stavy mikrospánku, ktoré by nemal blokovať, ale vždy pustiť a prepadnúť sa do nich s tým, že to spraví na bezpečnom mieste.

Vo viacerých ezoterických knižkách sa odporúča pamätať si sny a robiť so spánkom rôzne experimenty. Sme zásadne proti takémuto postupu, ktorý poškodzuje psychiku ezoterika. Rozumný ezoterik, ktorý sa nechce doničiť, sa snovej ezoterike venuje výhradne počas dňa a nie v noci. Ezoterik si sadne do kresla, nahodí si stav uvoľnenia a oddychu. Spomenie si na stav zaspávania. Zámerne si začne blokovať a oslabovať rozumnosť a prechádza do stavu bludných snových obrazov. Teda ide o stav, v ktorom je raz naspäť rozumovosť, a potom znovu bez rozumovosti do stavu snových halucinácií. Ezoterik použije princíp uvoľnenia všetkého, čo nasnímal cez zmysly do oblasti stredného mozgu. Spomína si, čo zažil, čo premeditoval a k tomu pripája snové halucinácie, ktoré uvoľnia oblasť stredného mozgu a posunú spomienky do dlhodobej pamäte. Spraví niečo, čo sa deje počas spánku a to uvoľnenie denných spomienok do veľkého mozgu. Pokiaľ ste schopný psychicky pracovať aj 16 hodín, je dobre pred spánkom ísť do hypnotického denného spánku, do určitej miery dovoliť mozgu halucinovať a posunúť spomienky do veľkého mozgu, ako sa to deje počas nočného spánku.

Denný hypnotický spánok možno vylepšiť aj špeciálnymi pocitmi a obrazmi: niečo stúpa, padá, lieta, tunel, počítanie, svetlo, kyvadlo, pocit deštrukcie a chaosu. Ide o vylepšené techniky pre prácu v režime, kde denná chémia hormonálnej žľazy hypofýzy pracuje nie na 100 %, ale iba na 60 % dennej chémie a na 40 % nočnej chémie. Tento jedinečný stav sa dá vnímať počas zaspávania a zobúdzania. Tu pri zaspávaní sa denná chémia mení na nočnú chémiu. Pri zobúdzaní sa nočná chémia mení na dennú chémiu. Počas denného hypnotického spánku je všetko na polovicu, ide denná aj nočná chémia naraz. A v tomto stave sa dá dobre vnímať, či je niektorá oblasť ľudského tela uvoľnená alebo blokovaná, teda v nej cítiť tlak. Ezoterik sa naučí cez hmatové centrum v temennom mozgu nahmatať, či oblasť je uvoľnená alebo zovretá a či ide alebo nejde kombinovaná chémia do každého kúta tela.

A tu je možné začať zo snových spomienok odstraňovať všetko, čo blokuje prienik dennej aj nočnej chémie do tela. Treba si uvedomiť, že človek má v mozgu snový archív všetkých snov a do tohto archívu v strednom mozgu sa dá vstupovať a upratovať ich tak, aby neblokovali preliečovanie a upratanie spomienok do veľkého mozgu. Treba sa na diaľku napojiť na zomierajúcu osobu a požiadať ju, aby odniesla nežiaduce spomienky preč alebo ich pozmenila. Takto si prejdete sny od svojho narodenia až po deň meditácie a poupratujete ich tak, aby zo stredného mozgu v strede hlavy natekala chémia do celého tela. Tak isto možno v hypnotickom stave operovať v spomienkach šedej kôry veľkého mozgu. Znovu cez ďalšiu zomierajúcu osobu s jej súhlasom meníte tie spomienky, ktoré negatívne pôsobia na zdravie, šťastný osud a dlhovekosť. Tak isto vstúpite do obdobia 4. a 12. roku svojho života a snažíte sa pozmeniť svoje podvedomie k vyšším duchovným ambíciám.

Treba si uvedomiť, že všetko, čo zažijete, prechádza procesom prechodu cez biochemické pochody, ktoré možno vnímať ako snové obrazy a preto sa usilujete, aby sa aj sny stali súčasťou reinkarnácie. Teda sny v strednom mozgu a ich podstatná časť je súčasťou spomienok, ktoré po vás zostanú vo svete mŕtvych. Cez hypnotický stav sa celkovo dobre medituje, ale aj upratuje celé ezoterikovo vnútro aj od objektov zo sveta mŕtvych, aj od energetických objektov iných ľudí.

Pridaj komentár