Venujeme sa tu problematike psychického prieniku do mikrokozmu, teda do priestoru menšieho ako hrot ihly. Matematicky vyjadrené menej ako 0,1 mm. Prienik do neurónových buniek v 7. oblastiach ľudského tela. Prienik do buniek. Rezonovanie blanovitých útvarov tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Silva MP3.

Pokračujeme v klasickom výcviku Silva školy, ktorá nie je založená na zvukoch, ale technickej podstate počtu šramotu a úderov za jednu sekundu. Nezaujíma nás zvuk huslí alebo iného hudobného nástroja, ale vrčanie cirkuláru a mikrovlnky. Aktivizujeme spomienky na počúvanie rezonančných zvukov, ktoré si nájdete v nahrávkach MP3. Spomíname na cvičenia so psychowalkmanom, ktoré máme uložené v spomienkach. Uvedomujeme si základnú skutočnosť, že sú dva druhy ezoterikov, ktorí v sebe vytvárajú rezonancie. Jedni ich tvoria z poškodených neurónov, ktoré iskria ako pokazená zástrčka a tí druhí, ktorí nechcú mať poškodené nervstvo, sa naučili rozkmitať niektorú oblasť výskytu blanovitých útvarov tela. Ide o blanovitú membránu na veľkom mozgu, blanovitý obal okolo miechy, blanovité šľachy na svaloch, blanovitú pobrušnicu a močový mechúr. V žiadnom prípade nerezonujeme ušné bubienky. Najvhodnejšie miesto na rezonancie sú maličké membrány na hlasivkách. Upravíme si dýchanie a dýchame tak, aby pri výdychu a nádychu hlasivky jemne rezonovali. Pokiaľ ste sami tak, môžete hlasivky rozrezonovať vydávaním čudných zvukov a nikdy ľúbezných tónov.

Bez rezonancie niektorej z blanovitých útvarov nemá cenu vôbec niečo v oblasti Silvovky realizovať. Rozrezonované blany nahrádzajú iskriace nervové zakončenia do neurónov. Rezonanciu postupne meníte a tlačíte do jednotlivých častí tela. Postupne rozrezonujete všetky oblasti tela. To je základné cvičenie, ktoré vás uvedie do Silva sveta.

Pokročilí ezoterici majú za sebou zasvätenie do rezonancií, k tomu zasvätenie do rezonujúcich bielych anjelských sfér. Tieto sféry vytvorili jedinci, ktorí mali veľkú detskú žľazu počas celého života, ich psychika nedospela a zostala detská. Zároveň mali poškodené nervové zakončenia v tele a zúžené vedomie robiť niečo iba s jedným predmetom. Po smrti ich spomienky idú do sveta mŕtvych a tu vytvárajú posmrtný záznam, ktorý voláme anjelské sféry. Zo zasvätenia sme dostali do psychiky ich odtlačky. Zasvätená osoby ich môže používať na poradenstvo. Aby zasvätená osoba postupovala čo najrýchlejšie a najdokonalejšie, tak využije zasvätenie do mozočku. Anjelská sféra poradí, ako cvičiť. Mozočku sa vydá príkaz nahodiť vhodný stav rezonancií v tele a mozoček do skutočne zariadi.

V zásade treba naladiť rezonancie do skupiny buniek v priestore veľkom asi ako 5 korunáčka. Nie jeden neurón, ale väčšie množstvo naraz. Nesmiete na túto podmienku zabúdať. Idete psychicky prenikať do mikrosveta a to je niečo ako tlačiť psychiku do hrotu ihly. Teda veštecky si nastavíte predstavu čísla 0,1 mm a snažíte sa všade veštecky vidieť túto hodnotu, aby ste vedeli, že prenikáte do mikrosveta tejto veľkosti. Postupne sa naučíte prenikať do skupiny buniek v tele na úrovni 0,1, 0,01, 0,001 a až 100 núl za desatinnú čiarku. Treba sa veštecky naučiť, do akej hĺbky mikrosveta ste prenikli. Kto nemá zasvätenia, pracuje na týchto stavoch koncentráciou do niektorej blanovitej časti tela a vytvára tu rezonancie vhodnej frekvencie Hz, teda počet úderov za sekundu.

Nasleduje praktické cvičenie do oblasti neurónov stredného mozgu za účelom psychického prieniku do neurónov tejto oblasti mozgu, ktorý je veľký ako orech a má 16 častí vľavo a 16 častí vpravo. Môžete tu vhodnejšie naladiť centrá biochemických pochodov v tele. Prípadný prienik do tejto oblasti využijete na praktizovanie hypnotických techník v pocite zaspávania. Bližšie pozri slovo hypnóza a mozog.

Potom smerujeme do veľkého mozgu v hlave a na jeho povrch. Tu nájdete rôzne druhy centier ako sú zmyslové centrá zrakové, sluchové, čuchové a hmatové. Potom sú tu centrá pre riadenie pohybu, pre činnosť orgánov a častí tela, centrá sexuálnych aktivít rôzneho druhu. Vhodnou rezonanciou a hĺbkou prieniku prenikáte psychicky do veľkého mozgu. Tak isto v neurónoch veľkého mozgu máte poukladané spomienky, vhodná rezonancia a vhodná hĺbka dovoľujú naraz aktivizovať veľké množstvo spomienok. Mozog funguje ostrejšie a intelekt sa navršuje. Arogancia ide do sarkazmu a nepríjemnej ostrosti podfarbenej vešteckými schopnosťami.

Potom možno takto prenikať do miechy a jej neurónov a nastaviť pohyb, ktorý potrebujete ovládnuť. Teda predstava budúceho pohybu alebo skľudnenia pohybu. Mali by ste veštecky cítiť jasnú chuť niečo spraviť a dosiahnuť určitý cieľ.

Potom prenikáte do brušného mozgu a neurónov v tejto oblasti. Najlepšie je rozrezonovať pobrušnicu a nechať brušný mozog, aby preliečoval celý organizmus. Bližšie pozri Geriatrická poradňa. Liečivým silám v brušnom mozgu sa veľmi vhodne preniká do buniek tela za účelom liečby.

Nakoniec prenikáme do ganglií a jadier buniek, aby sme ukončili svoju púť na tejto úrovni mikrosveta. Sme schopní pomocou kmitajúcich membrán prenikať psychicky do mikrosveta.

Pridaj komentár