Zásadné zmeny a prístupy ezoterika, ktorý má za sebou aspoň 10 ročné bohaté skúsenosti a dospel do štádia, kde potrebuje pomoc anjelských sfér, kozmických inteligencií. Kde mozoček, ktorý prešiel množstvom zasvätení, pracuje za ezoterika dokonale a bežná myseľ a snaha ezoterika nemá žiadnu šancu. Ako sa ezoterik musí vo vlastnom systéme stať sluhom a nechať na pud sebazáchovy v brušnom mozgu, aby sa staral o zdravie ezoterika.

Anjelská ezoterika.
Kto zvládne základy ezoteriky a vydá sa na všestrannú ezoterickú cestu, tak jedného dňa, pokiaľ sa bude poriadne usilovať, príde k bodu, keď doslova vyčerpá všetky možnosti bežnej duchovnej cesty. Využil poznatky živých ezoterikov, veštecky prešetril poznatky mŕtvych ezoterikov a ako hovoríme, nemáme sa už od ľudskej rasy čo naučiť, čo prevziať do vlastnej duchovnej cesty. A tu ako keby ezoterici a duchovne hľadajúce osoby zostali stáť a nevedia, ako ďalej. Aj my si často uvedomujeme, ako keby sme duchovný potenciál ľudstva vyčerpali a potrebujeme ďalšie zdroje pre rast. Preto sme vlastne zahájili aj duchovnú cestu do sveta mŕtvych a k anjelským sféram, ktoré vytvorili jedinci s detskou psychikou, s veľkou detskou žľazou a dyslektickým záujmom iba o jeden objekt vo svojom okolí počas celého života. Tieto osoby nie sú prístupné bežnému vzdelaniu. Po smrti sa ich spomienky menia na anjelské sféry. Bližšie Anjelská škola. Z týchto anjelov vo svete mŕtvych je možné robiť niečo ako odtlačky do ľudskej psychiky. Tak isto možno vnímať aj spoločnú väzbu týchto anjelov a živého človeka. Anjelské sféry a to hlavne biele vedia, čo máme robiť, aby sme vo všetkom dosahovali úspech. A tak sa ezoterik musí naučiť tento fenomén využívať aj pre vlastnú duchovnú činnosť a nielen pre bežný život. Nie je to jednoduché, zrazu niečo takéto v sebe poslúchať a podriaďovať sa tomu. Zrazu ako keby sa ezoterik stal blbcom a hlupákom a anjelská sféra jedinečným géniom, ktorý vie, ako treba vo všetkom dosiahnuť úspech. Neľahká to zmena a premena pre úspešného ezoterika.

Ezoterika kozmických inteligencií.
Aj tu po vešteckom prieniku do sveta mŕtvych musí ezoterik zmeniť prístup. Môžeme naďalej skúmať kozmické inteligencie. O kozmických inteligenciách viacej Šamanstvo. V zásade kozmické inteligencie sú mŕtve spomienky organickej hmoty, ktorá sa vyvinula mimo planétu Zem a zahynula. No zostali po nej spomienky vo svete mŕtvych, ktoré si doteraz plnia určité túžby, ktorými sú naprogramované. Aj tu pre nás bude nastávať zásadná zmena a ako u anjelských sfér aj kozmické inteligencie nám budú určovať smer ďalšej duchovnej cesty. Ezoterici sa musia pripraviť doslova na poníženie a poslušné vykonávanie doporučení od kozmických inteligencií. Toto podriadenie je nutné, pokiaľ chce ezoterik naďalej rásť a pritom vyčerpal všetky ľudské možnosti duchovnej cesty.

Ezoterika mozočku po zasväteniach.
No to ešte nie je všetko. Jedno poníženie od anjelských sfér, druhé poníženie od kozmických inteligencií, no na druhej strane možnosť ďalšieho rastu. Po zvládnutí meditácií do mozočku (bližšie Kabala škola) nastáva veľká zmena. Mozoček je súčasťou ezoterika, prevezme od samotného ezoterika praktickú meditáciu a prevedie ju za samotného ezoterika na základe poradenstva anjelských sfér a kozmických inteligencií. A tu už je ezoterik vo vlastnom tele úplne odstavený. Nerozhoduje o tom, kadiaľ sa bude uberať duchovná cesta, počká, kým ju mozoček v zadnej časti hlavy vhodne nastaví a ezoterik sa psychicky iba vsunie do toho, čo bolo vytvorené. A aj tu prejde ezoterik rozsiahlymi zmenami a musí sa odnaučiť robiť meditácie silou vlastného snaženia. Na to musí zabudnúť, pretože pokiaľ niečo vlastnou vôľou a snažením pripraví, tak mozoček to spraví za kratšiu dobu a špičkovo na rozdiel od ezoterika. A aj tu bude musieť ezoterik dať prednosť dokonalému prevedeniu a rýchlosti.

Pud sebazáchovy v brušnom mozgu.
No ezoterik, pokiaľ dorástol na určitú úroveň, sa ešte musí vzdať liečenia seba samého klasickými prostriedkami. Musí sa odovzdať pudu sebazáchovy v brušnom mozgu (bližšie Geriatrická poradňa) a cez symboliku obrazov vlastnej smrti vyvolať pud sebazáchovy, ktorý bude ezoterika liečiť priamo na genetickej úrovni. Aj tu ezoterik musí zmeniť prístup a počúvať, čo pud sebazáchovy potrebuje na požadované zmeny k zdraviu a dlhovekosti. Iba zabezpečí, čo pud sebazáchovy prikáže a všetko ostatné láskavo nechá na pud sebazáchovy.

Ezoterik, ktorý je na duchovnej ceste, nesmie zabudnúť na svoj cieľ a ten smeruje zatiaľ do sveta mŕtvych spomienok (bližšie Plazmatická škola). Ezoterik by mal prehlbovať svoje presvedčenie, čo má skutočnú hodnotu v pozemskom živote a čo je iba bežné, ľudsky pominuteľné. Aj tu musí ezoterik prehlbovať svoj postoj smerom do sveta mŕtvych, čo je samozrejme v rozpore s bežným ľudským vnímaním zmyslu života.

Pridaj komentár