Psychický prienik dovnútra bunkových štruktúr. Bunka a jej vnútorné orgány. Bunka a jej metabolizmus. Bunka a jej schopnosť produkovať biochemické látky. Bunka a jej jadro. Bunka a jej životnosť v schopnosti deliť sa.

V oblasti ezoterickej a tiež terapeutickej sme sa pomocou rezonujúcich membrán hlasiviek dostali psychicky do buniek vlastného organizmu. Celkovo nás tento duchovný postup potešil a priniesol pre nás aj ďalšie možnosti v oblasti vešteckej diagnostiky a zasahovania do toho, čo sa vlastne v bunkách deje. Ako sa nám podarilo preniknúť psychicky do buniek, tak sme sa s bunkami naučili komunikovať pomocou symbolickej reči a tou sú obrázky jaskýň, na ktoré bunky veľmi dobre komunikujú s ľudskou mysľou. Celkovo jaskynné obrázky poňaté ako symbolika dovoľujú naviazanie hlbšieho psychického prieniku spolu s rezonujúcimi membránami hlasiviek. Bližšie o rezonujúcich hlasivkách Silva škola. K obrázkom jaskýň sme pridali symbolické obrázky vlastnej samovraždy v rovine predstavy a nie reálneho vykonania a k tomu postoj, že tak spravíme, pokiaľ nebudú neurónové bunky brušného mozgu spolupracovať.

Našli sme cestu do zvieracích pudov a hlavne pudu sebazáchovy, ktorý sa v bunkách a v našich predkoch budoval možno niekoľko miliárd rokov. A týmto systémom sme dosiahli, že pud sebazáchovy možno nútiť, aby liečil organizmus na bunkovej a až genetickej úrovni. Pud sebazáchovy nám povie, čo potrebuje, aby sme dostali cez kožu do organizmu. Aby sa za účelom zmien modifikovali blanovité bunky v tele a tie potom upravia a pozmenia iné bunkové štruktúry v tele. A najčastejšie modifikujú tukové bunky, aby produkovali chemické látky, ktoré organizmu chýbajú.

No zároveň sme veštecky začali ošetrovať spomienky tých jedincov, ktorí sa dožili vysokého veku a v plnom zdraví. Tak isto sme veštecky ošetrovali spomienky tých, ktorí sa zázračne vyliečili z beznádejných prípadov. Tiež diagnostikujeme veštecky modifikácie, ktoré sa tvorili hlavne v tuku. Zároveň sme zahájili overenie našich vešteckých výskumov v praxi. Začali sme sa týmto systémom úspešne liečiť a ponúkli sme ich aj prípadom, kde bežné liečiteľské a medicínske postupy nezaberali. Celkovo možno hovoriť o priaznivých účinkoch takejto liečby, ktorá nestojí na vôli človeka a človek ju ani neriadi. Všetko sa ponechá na organizmus a pud seba záchovy v brušnom mozgu, ktorý má na starosti riadenie bunkových štruktúr organizmu. Jednoducho je to rozumnejšie, ako riadiť tento proces ľudskou psychikou, ktorá nemá šancu postrehnúť a pochopiť celkový proces liečby v organizme na genetickej úrovni. Ľudská ješitnosť musí ísť stranou. V prípadoch, kde niektorí jedinci tento fenomén nerešpektovali, došlo dočasne k nežiaducim zmenám, ktoré by mohli časom viesť k problémom v zdravotnej oblasti. Našťastie pud sebazáchovy vie aj tieto nežiaduce zmeny odstrániť, pokiaľ neprerástli určité hranice.

Je samozrejmé, že psychický prienik do buniek a veštecké výkony v bunkách podporujeme aj vzdelávaním sa v oblasti bunkovej medicíny. Aktívne študujeme histológiu buniek, systém ich fungovania. Špeciálne študujeme fungovanie tukových buniek. Tak isto si dopĺňame poznatky z genetiky a už dlhšiu dobu študujeme patologickú biochémiu organizmu, ktorá veľmi dobre nadväzuje na psychické prieniky do vnútorného sveta buniek. Treba si uvedomiť, že práve v bunkách ľudského tela sa produkujú biochemické látky. A aby sme vedeli, kde a aké, tak treba aj v tejto oblasti určitý stupeň vzdelanosti, na ktorý budú nadväzovať veštecké výkony produkcie biochemických látok. Zároveň som začal so študovaním mikrobiológie, ktorá tiež viac funguje na bunkovej úrovni.

Veštecky vyhodnocujeme aj prípady, ktoré sa pri genetických liečbach poškodili alebo zdevastovali. Tieto druhy liečenia musia ísť výhradne cez kožu a málokedy cez tráviaci trakt. Žiadne zvieracie a rastlinné jedy. Žiadne koncentrované prírodné ani syntetické lieky. Pri týchto druhoch liečenia sa musíme spoľahnúť na pud sebazáchovy a nie na ľudskú múdrosť. Pud sebazáchovy rozhodne, ako sa bude postupovať a aké zmeny sa budú v organizme diať.

Na záver pridávam koncept vešteckého skúmania biochemických pomerov v organizme. Takéto biochemické veštectvo bude náročné nielen časovo, ale aj na získanie potrebných skúseností. No bude to zase viacej profesionality. Netreba však preháňať, lebo veštecká diagnostika je a vždy zostane iba viac či menej dokonalým odhadom toho, čo sa v ľudskom organizme deje na biochemickej báze. V žiadnom prípade to nemožno zamieňať s laboratórnym testovaním.

Bunka a biochemické pochody v ľudskom tele. Oblasti a množstvo

V akom generačnom cykle sa nachádza, koľko má ešte delení do konca života?
Ako a či sa delia bunky v tele a akou intenzitou?
Počet buniek v orgáne alebo systéme živých, deliacich sa, geneticky pozmenených nežiaduco?
Aká je schopnosť imunitnej ochrany skupiny buniek na povrchovej blane?
Aká je schopnosť imunitnej ochrany jadra buniek určitej skupiny buniek?
Dostatočné alebo nedostatočné množstvo buniek v časti tela?
Aká je veľkosť buniek v časti tela, príliš malé, veľké, štandardné?
V akom stave sú krycie bunky jednotlivých častí tela?
Bunky v tele a aká je väzba na hormonálnu činnosť buniek, keď je hormónov veľa alebo málo?
Počty poškodených buniek v tele.
Počty buniek zmutovaných nežiaducich, hromadenie glukózy, toxíny, zápaly, poškodenia.
Ako funguje mechanizmus sebalikvidácie starých buniek v tele?
Bunkové oblasti bez dostatočnej výživy.
Bunky poškodené migrénou.
Bunky s rádioaktívnym materiálom.
Bunky naberajúce prvky a iný materiál.
Bunky a mikroorganizmy.
Deštrukcia jednej skupiny buniek inou skupinou buniek.
Bunky poškodené vysokým teplom.
Bunky poškodené vysokým chladom.
Bunky a zničený metabolizmus.
Bunky a mikrozápaly.

Krvná plazma

V akom stave je tekutá zložka krvi a to je plazma?
Ako prúdi v plazme kyslík?
Ako prúdi v plazme kysličník uhličitý?
Ako prúdia v plazme vitamíny?
Ako prúdia v plazme minerály?
Ako prúdia v plazme červené krvinky?
Ako prúdia v plazme odpady z organizmu?
Ako prúdia v plazme biele krvinky?
Ako prúdia červené krvinky cez slezinu?
Ako prúdia biele krvinky cez detskú žľazu?
Ako prúdi v plazme kyselina listová?
Aké množstvo červených krviniek je v plazme?
Aké množstvo bielych krviniek je v plazme?
Koľko nových, starých a nefunkčných červených krviniek je v plazme?
Koľko nových, starých a nefunkčných bielych krviniek je v plazme?
Ako za viaže kyselina listová na červené krvinky?
Ako sa viaže na červené krvinky vitamín B 12?
Väzba surovej stravy a krvné zložky.
Vzájomná väzba pH a červených krviniek.
V akom stave je tvorba hemoglobínu voči červeným krvinkám?
Aký tvar majú biele a červené krvinky?
Väzba Fe na červené krvinky.
Zásoby Fe v črevách, v pečeni, v kostnej dreni a červených krvinkách.
Dostane sa do tela dosť Fe v strave?
Absorbuje sa Fe cez tenké črevá v dostatočnom množstve?
Je v tele príliš veľa alebo málo Fe?
Akú majú priemernú životnosť červené krvinky?
Akú majú životnosť biele krvinky?
Čo negatívne pôsobí na biele a červené krvinky?
Ako funguje imunitná pamäť detskej žľazy a jej história?
Čo všetko je uložené v imunitnej pamäti detskej žľazy?
Neadekvátne reakcie detskej žľazy na biele krvinky.
V akom stave je kostná dreň a kmeňové bunky ?
V ako stave sú biele krvinky T – lymfocyty a to typ CD 8 a typ CD 4?
Ako spolupracujú CD 8 a CD 4 navzájom, tvoria typ CD 8 / MHC I a typ CD 4/ MHC II?
Tvoria sa z CD 4 /MHC II bunky TH 1 a TH 2 a ako sa viažu na bunky makrofágy?
Akú priechodnosť majú do buniek v tele?
V akom stave sú B – lymfocyty a väzba antigénov na ich povrch?
Ako spolupracujú TH 2 a B lymfocyty, biele krvinky na plazmatickú bunku, ktorá tvorí imunoglobíny IgM, IgA, IgE?
Zápaly v bunkách a ako ich likvidujú makrofágy?
Sú v tele z antigénov tvorené alergény na povrchu bielych krviniek?
Čo a kde poškodzujú a v akom rozsahu?
Výživa bielych krviniek, červených krviniek a makrofágov.
Kde v organizme sa krvinky prejavia ako krvácanie?

Obličky

Ako funguje tvorba moču a čo obsahuje?
Ako sa vylučujú kysel. močová, močovina, kreatinit, vanád, uremické toxíny?
Ako funguje riadiace centrum vo veľkom mozgu voči obličkám?
Aký je prietok krvi cez obličky?
Aký je vzťah hormónov tela a obličiek?
Aký je vzťah obličiek a neurónových oblastí tela?
Produkujú obličky hormón erytroproteín a koľko?
Ako deaktivizujú obličky hormóny inzulínu, stereoidné hormóny?
Ako aktívne pracujú obličky – veľa, nedostatočne?
Ako udržujú obličky metabolitickú rovnováhu prvkov v krvnej plazme?
Ako efektívne reagujú obličky na zmeny v tele?
Oblička a mikrobiológia v nej.
Ako oblička likviduje toxíny mikroorganizmov v tele?
Akými zmenami genetického charakteru prešli obličky?
Ako sa obličky starajú o koncentráciu K draslíka v plazme?
Ako sa obličky starajú o koncentráciu Na sodíka v plazme?
Ako sa obličky starajú o koncentráciu Ca vápnika v plazme?
Ako sa obličky starajú o koncentráciu Mg horčíka v plazme
Ako sa obličky starajú o koncentráciu fosfátov v plazme?
Ako sa obličky starajú o koncentráciu vody v plazme?
V akom stave sú filtračné schopnosti obličiek?
Aké zápalové procesy prebiehajú v obličkách?
Obličky, kamienky, piesok, polycystické, zrasty, nádory.
Čo poškodzuje v organizme obličky, iný orgán, mikroorganizmus, hormón?
Poškodzuje obličky stres, psychické pochody?
Aké sú vyživovacie pomery v obličkách?
Toxikológia obličiek?
Nočný a denný režim obličiek.
Aké sú lymfatické prietoky v obličkách?
Ako poškodzujú obličky iné orgány a časti tela?
Aký je stav chloridu sodného v plazme?
Ako fungujú kompenzácie nedostatočnej činnosti obličiek a ich negatíva.

Pľúca

V akom stave sú bunky alveoly, ako prijímajú a vylučujú kyslík a kysličník uhličitý?
Aká je plocha zdravých pľúcnych buniek, poškodených a nefunkčných?
Aký je vplyv srdca na stav buniek pľúc?
Aký je odtok lymfy z pľúc?
Aký je stav miechy a pľúc?
Aká je celková kapacita pľúcach?
Množstvo kyslíka v bunkách tela?
Množstvo kysličníka uhličitého v bunkách tela?
Pomer nízka koncentrácia kysličníka uhličitého a vysoká koncentrácia HCO 3 je pH väčšie ako 7,4? Je tento pomer opačný a pH je menšie ako 7,4?
Koľko HCO3 skonzumuje pečeň? Málo alebo veľa?
Aké množstvo kyseliny mliečnej mastných kyselín je v tele?
Tvorí sa v tele piesok, usadeniny a kamienky? Aké sú to druhy kamienkov, rozpustné, nerozpustné?
V akom stave sú kosti z hľadiska pH v tele?

Žalúdok, črevá a pečeň

Ako funguje trávenie v žalúdku?
V akom stave sú žľazy žalúdka ?
V akom stave je sliznica žalúdka?
Aké je nebezpečenstvo vzniku vredu?
Ako dobre sa hoja poškodenia žalúdka?
Ako funguje vyprázdňovanie žalúdka, pomaly, rýchlo, štandardne?
Ako funguje prívesok mozgový a hormón hladu a sýtosti?
Ako funguje kyselina chlorovodíková v žalúdku?
Ako sa vstrebáva potrava cez žalúdok?
Možné zápalové procesy v žalúdku.
Stres a žalúdok, psychické faktory.
Ako pracujú slinné žľazy?
Aká je ochrana voči mikroorganizmom?
Aká je vzájomná spolupráca slinné žľazy, žalúdočné žľazy, žlč a tenké črevá, tukové bunky a hrubé črevá?
Ako funguje reflexívna spolupráca zložiek trávenia?
Ako fungujú tenké črevá?
Aké sú baktérie tenkého čreva?
Ako fungujú tráviace enzýmy?
Ako sa vstrebávajú, spracujú a distribuujú monosacharidy, disacharidy, vitamíny rozpustné vo vode, v tukoch, Fe, Ca 2+?
Je dostatok žlče v trávení tukov?
Nahradzuje hrubé črevo príjem sacharidov?
Ako sa vstrebávajú, spracujú a distribuujú tuky?
Ako sa vstrebáva, spracuje a distribuuje komplex B 12?
Ako sa vstrebávajú bielkoviny cez tenké črevo?
Nahradzuje sa príjem bielkovín odbúravaním svalovej hmoty?
Ako sa vyživujú tenké črevá?
Transport potravy žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo.
Ako funguje pankreas?
Aký je odtok pankreatických štiav?
Preniká do pankreasu žlč alebo enzýmy z tenkého čreva?
Sú v pankrease bielkovinové zátky, zúžené miesta, zanesené miesta?
Sú v tele žlčové kamene a akého druhu sú?
Sú kamienky v žlčovodoch?
Je pankreas kalcifikovaný?
V akom stave sú povrchové krycie vrstvy žalúdka, pečene, pľúc a ostatných orgánov tela?
V akom stave je pečeň – je vcelku alebo podelená na časti, ostrovčeky ako tesne pri sebe?
V akom stave je tvorba bilirubínu v pečeni, max 17 jednotiek?
V akom stave je cholesterol v tele, odbúravanie v pečeni, syntéza v pečeni, usadeniny cholesterolu?
V akom stave sú krvné prietoky v tele a náhradne prietokové priechody?
Účinky liekov na tu menované oblasti, huby, toxíny, alkohol, látky tela.

Srdce a krvný obeh

Aký je prietok krvi cez orgány tela?
Aký je krvný tlak v tele?
Aký je prietok krvi cez mozog?
Aký je prietok krvi cez pečeň, črevá?
Aký je prietok krvi cez svaly?
Aký je prietok krvi cez obličky?
Aký je prietok krvi cez pľúca?
Aký odpor vytvárajú orgány tela voči prietoku krvi?
V akom stave je srdce?
V akom stave sú chlopne srdca
V akom stave sú bunky srdca?
V akom stave sú ganglie srdca?
V akom stave je centrum riadenia srdca?
Psychika, stres a srdce.
Ako poškodil orgány nízky tlak?
Ako sa vyvažuje regulácia tlaku krvi?
Aká je odolnosť orgánov voči vysokému tlaku?
V akom stave sú cievy a žily v orgánoch?
Aká je citlivosť organizmu na NaCl?
Nadobličkový hormón, kortizol, aldosteron a krvný tlak.
Čo krvný tlak znižuje a čo zvyšuje?
Usadeniny v krvných dráhach.
Priechodnosť ciev do žíl.
Krvný tlak a zdravotný stav pľúc, krvné zrazeniny, astma, celkovo poškodenia.
Požiadavky orgánov na kyslík.
Výkonnosť celková srdca.
Ako funguje lymfatické riečište.
Aká patogenita, zanesenie, mok, nepriechodnosť, dostatočná činnosť, nedostatočná činnosť?
Ktoré časti tela sú opuchnuté?
Kde sú v tele varixy na žilách?
V akom stave sú žilové chlopne?

Metabolizmus

Možné defekty génov v hormonálnych žľazách.
Možné poškodenia transportu hormónov.
Možné poškodenia membrán buniek.
Dostatok látok potrebných pre tvorbu hormónov.
V akom stave sú aminokyseliny (AK), obsahuje moč močovinu a koľko?
V akom stave je transportná biochémia?
V akom stave je tvorba melanínu (B) pre mozgové bunky?
V akom stave je proces fenylketonúrie a blokácie?
V akom stave je metabolizmus sacharidov?
V akom množstve s odštepuje galaktóza z laktózy v hrubom čreve?
Je blokované štiepenie fruktózy z ovocia, pôsobí to nejako na pečeň?
V akom množstve je glukóza ukladaná vo svaloch a pečeni, pôsobí to negatívne na enzýmy tela?
Sú prítomné defekty enzýmov vo svaloch, pečeni alebo v inom orgáne?
Hromadia sa lipidy v slezine, v pečeni, v kostnej dreni?
Ukladajú sa estery lipidov v pečeni a v cievach?
Ako sa transportujú lipidy krvou, je všetko v poriadku?
Ako sa vstrebáva tuk z hrubého čreva do lymfatického riečišťa, je všetko v poriadku?
Koľko je cholesterolu a glyceridov v krvi?
Tvorba kyseliny močovej v tele.
Aká je koncentrácia kyseliny močovej v krvnej plazme?
Ako sa vylučuje kyselina močová z tela?
Spôsobuje kyselina močová zápal kĺbových spojov?
Koľko kyseliny močovej vrátia obličky do obehu ?
V akom množstve sa hromadí Fe v tele ?
Ako bunky tela hospodária s Fe, aký je prípadný rozsah poškodenia?
Aké množstvo Fe je v pečeni, v pankrease, je to 20 násobné navýšenie?
V akom množstve je uložené Cu v tele?
Kde sa príliš nahromadila Cu a čo poškodzuje?
Ako vylučuje a viaže Cu žlč?
Ako tvoria hem orgány tela?
Je Fe uložené kruhovito okolo buniek a kde v tele, poškodenia tvorby hemu?
Ako negatívne pôsobia poškodenia tvorby hemu na organizmus?

Hormóny

Ako sa viažu hormóny na bunky?
Aká je účinnosť hormónov v tele?
Ako funguje transport hormónov v tele?
Aká je reakcia hormonálnych žliaz na požiadavky buniek tela?
Ako sa v tele odbúravajú prebytočné hormóny?
Aká je nedostatočnosť hormónov v bunkách?
Aké choroby vyvolávajú hormóny tela?
Aké genetické mutácie vyvolávajú hormóny?
Aká je spolupráca hormónov na hypofýze?
Ako sa uvoľňuje inzulín do krvnej plazmy?
Ako pracujú orgány s hormónmi?
Aká je spolupracujú hormonálne žľazy?
Ako produkuje hypofýza antidiuretický hormón ADH?
Ako sa produkuje rastový hormón GH?
Ako produkujú nadobličky kortikoidy a to kortizol a aldosterol?
Ako sa produkuje testosterón?
Ako sa produkuje estrogén?
Aké hormóny produkuje štítna žľaza a to tyroxín a trijódtyronín?
Ako prijíma organizmus jód, aké sú zásoby v tele?
Ako sa dostávajú do tela cukry?
Ako produkuje pankreas inzulín?
Ako ho organizmus likviduje a uskladňuje?
Aká je produkcia histamínu v tkanivách?
Aká je produkcia bradikininu v tkanivách?
Aká je produkcia serotonínu v bunkách čriev?
Ako sa produkuje v tele kyselina arachidonová, leukotrieny, TXA 2, PGF, PGE, PGI?

Nervový systém, svaly, zmysly

Aké sú genetické defekty na nervstve?
Aké sú degeneratívne zmeny na nervstve?
Aké sú nádory na nervstve?
Aké sú mechanické poškodenia nervstva?
Aké sú metabolické poškodenia nervstva?
Aké sú poruchy elektrolytu nervstva?
Aké sú infekcie na nervstve?
Ako vedie nervstvo podnety z mozgu do tela a naspäť?
Ako sú poškodené nervové zakončenia nervstva?
V akom stave sú neuróny v daných oblastiach?
Sú ešte v tele kmeňové nervové bunky, ktoré by sa mohli ešte deliť?
V akom stave sú receptory na povrchu neurónov?
Ako makrofágy regenerujú neuróny?
Aké centrá sú v neurónových oblastiach poškodené alebo slabo funkčné?
V akom stave sú nervové platničky svalov?
V akom stave sú nervové bunky miechy?
Aké sú koncentrácie kreatínu, kreatinitu a kreatínkinázy v krvi, vysoká poškodenie svalov?
Kde nastávajú skraty prenosu informácií v nervovej kaskáde?
V akom stave je mozgovo miešny mok?
Aké sú poruchy krvného zásobenia nervstva?
V akom stave sú zmysly?
V akom stave sú neurónové ganglie?
V akom stave sú jadrá buniek?
Aké sú poškodenia predĺženej miechy?
Čo je v tele poranené, poškodené a čo to dáva signál bolesti?
V akom stave je stredný mozog a poruchy metabolizmu a to ADH a činnosť obličiek, gonatropínu, oxytocín, prolaktín a vaječníky, semenníky, somatotropin a rast kostí, tyreotropín a pečeň a srdce, kortikotropín a stav krvi, melanotropín a pigmentácia kože?
Aká je spolupráca ľavej a pravej hemisféry?
Aká je spolupráca jednotlivých častí veľkého mozgu?
Aká je spolupráca jednotlivých častí mozočku?
Aká je spolupráca časti miechy, brušného mozgu a ganglií a jadier buniek?
Ako stave je zmyslová pamäť?
V akom stave je krátkodobá pamäť?
V akom stave je dlhodobá pamäť?

Pridaj komentár