A 198 – Som smutná a precitlivená –2004-09-07 14:15:19


Vždy sa snažím byť spravodlivá, keď niekto potrebuje pomoc vždy rada pomôžem, som veľmi precitlivelá, mám rada prírodu a zvieratá, zaujímam sa o drahé kamene a ich liečivú moc, verím v Boha, zaujímam sa o bylinky a bylinkové čaje, verím v existenciu anjelov, často konám unáhlene bez rozmyslenia a potom to ľutujem.

Saša Pueblo – Som smutná a precitlivená –2004-09-07 16:01:20


Povaha
Ste zložitejšia povaha. Máte otvorené zvieracie vedomie, ktoré je uložené v brušnom mozgu. Charakterizuje to obrázok primáta, ktorý má dobrý apetít. Toto vedomie je u bežných ľudí zatvorené. Môže spôsobovať spontánne reakcie, ktoré nemusíte ovládať, napríklad chaos vo vašom živote. Ďalší typ vedomia je vedomie ľudské, bioenergeticky usadené v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok nábožensky orientovanej osoby a osobnej cesty do božieho kráľovstva. Ďalšie vedomie je náboženské a máte ho otvorené v spánkových lalokoch a zadnom zrakovom centre. Charakterizujú ho symboly budhizmu a kresťanstva. Teda máte tri druhy vedomia: vedomie zvierat – cicavcov, ľudské a náboženské.
Sexualita povahy
Je silne hysterická a charakterizovaná náboženskými obrazmi.
Sexuálne centrum
Je uložené v ústnej dutine a naznačuje na detskú sexualitu. To sú určité prvky nezodpovednosti a hravosti vo vašom živote. Charakterizuje to obrázok dieťaťa, ktoré sa v detstve intenzívne hralo s náboženskými symbolmi a obrázkami. Mali ste prístup k inému vnímaniu sveta.
Astrológia sudičky
Skúmam oblasť mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nachádzajú sa tu predpoklady pre vaše poslanie v tomto živote. Klasická schéma, na konci ktorej je archetyp postavy šamana, ktorý sa venuje duchovným formám liečby ľudí. Mali by ste sa venovať prírodným náboženstvám.
Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Nachádzam tu sieť šamanizmu a vašu nechuť dôsledne sa venovať tejto oblasti. Utekáte do vyšších sfér bez toho, aby ste sa venovali prírodným náboženstvám, šamanizmu. Tento vplyv je silnejší ako súčasné náboženstvá. Skúste sa vrátiť k božstvám prírody a prírodných národov.
Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov v strednom mozgu. Sú tu uložené určité schopnosti a osudovosť. Sú tu prírodné božstvá a svet prírodného človeka, ktorý ignorujete a ten vám znepríjemňuje život.
Snová astrológia
Skúmam oblasť snového podvedomia. V snoch idete sama proti sebe a ničíte prírodné božstvá a usilujete sa nastoliť vyššie formy náboženských symbolov. Nájdite vzájomnú spojitosť pohanstva a dnešných náboženských systémov. Nestavajte sa proti sebe.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší život. Je tu silný vplyv predka, ktorý obracal na inú vieru pôvodných obyvateľov Ameriky. Nakoniec sa stal vyznavačom indiánskych božstiev.
Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv výchovy rodičov v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na prírodu. Povrchová vzrušivosť: na mužské telo. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Citová vzrušivosť: na prírodu.
Duchovná úroveň
Je primeraná, nie ste deštruktívny typ. Niekedy si príliš presadzujete svoje egoistické ciele, ktoré idú proti vám.
Joga osud
Cítim, že dokážete nájsť súlad medzi šamanizmom a prírodnými božstvami. Tento svet máte v podvedomí. Vyššie formy náboženstva vám boli vnesené výchovou. Rozvíjajte v prvom rade šamanizmus.
Saša Pueblo

Pridaj komentár