– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 9.1.03

NA ZAČIATOK MEDITÁCIE SME SI ZAFILOZOFOVALI NAD FORMULKOU: ROB TO, ČO JE NUTNÉ A NIE TO, ČO SI MYSLÍŠ, ŽE JE DOBRÉ PODĽA TEBA A ROBÍ TI TO RADOSŤ. POKRAČOVALI SME MEDITÁCIOU KONCENTRÁCIE NA ŠEDÚ KÔRU MOZGOVÚ V KAŽDEJ ČASTI VEĽKÉHO MOZGU. KONCENTRÁCIA BOLA NENÁSILNÁ A PRIATEĽSKÁ ZA POCITU SPOMIENOK NA TICHO A NÍZKE ENERGETICKÉ STAVY AKO PRI ZASPÁVANÍ ALEBO ZOBÚDZANÍ. ZÁROVEŇ SME SI SPOMENULI NA MINULÉ CVIČENIE. MEDITAČNÝ STAV NASTÚPIL AUTOMATICKY, POKIAĽ NIE, TAK NIEKTORÍ MUSELI VŠETKO ODCVIČIŤ. TAKTO SME POSTUPOVALI PRI KAŽDOM CVIČENÍ. ZA ĎALŠIE SME CVIČILI POCIT ZJEDNOTENIA SO ŠEDOU KÔROU VEĽKÉHO MOZGU. V SKRATKE OZNAČENIE STE. NA DRUHÉ MIESTO POSTÚPILO CVIČENIE UZAVRETIA NEGATÍVNEHO SPÔSOBU MYSLENIA, PREMÝŠĽANIA, ROZPRÁVANIA, KONANIA. SEM SME ZARADILI AJ NEGATÍVNE EMÓCIE. PRI TOMTO CVIČENÍ SME MALI POCIT ZMENŠENIA OČÍ, NOSA, JAZYKA, UŠÍ A PRSTOV RÚK. ZÁROVEŇ SME SI OTVORILI POZITÍVNE MYŠLIENKY, POCITY, SLOVÁ A GESTIKULÁCIU. POKROČILÍ TO CVIČILI Z PAMÄTE. NA ZÁVER SME SA STOTOŽNILI S POZITÍVNYM STAVOM ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. VŠETKO POKRAČOVALO CVIČENÍM KONCENTRÁCIE FYZICKÝCH OČÍ, NOSA, UŠÍ, JAZYKA, RÚK DO ŠTYROCH HORNÝCH ROHOV MIESTNOSTI. TAK ISTO SME POSTUPNE DO HORNÝCH ROHOV KONCENTROVALI JEDNOTLIVÉ ČASTI VEĽKÉHO MOZGU. POKROČILEJŠÍ SPÚŠŤALI TOTO CVIČENIE Z PAMÄTE. CVIČENIE POKRAČOVALO POCITOM STOTOŽNENIA S TÝMTO STAVOM. VSUGEROVALI SME SI, ŽE SME TENTO STAV A NIČ INÉHO. EŠTE POKROČILEJŠÍ SA KONCENTROVALI DO IMAGINÁRNE VYTVORENEJ CHRÁMOVEJ SVÄTYNE NAD SEBOU, KDE V ROHOCH JE NAPÍSANÝ A NAKRESLENÝ CELÝ OSUD MEDITUJÚCEHO. VŠETKO BOLO ROBENÉ V TICHOSTI A V POCITE NÍZKYCH ENERGIÍ, KEĎ SA VÁM NECHCE FYZICKY PRACOVAŤ. ĎALEJ SME V ŠEDEJ KÔRE VEĽKÉHO MOZGU VYHĽADÁVALI SPOMIENKY NA MINERÁLY, SÚČIASTKY, KOSTI, TÚŽBY, SPÁNOK, FARBY. CVIČILI SME TO FYZICKY A ZÁROVEŇ SO SPOMIENKOU NA MINULÉ CVIČENIE. POKROČILEJŠÍ TO CVIČILI V IMAGINÁRNE VYTVORENOM CHRÁME, KDE SA SPOMIENKY SYPALI ZHORA AKO PIERKA, NEHLUČNE A ĽAHUČKO. POTOM SME SA S DANÝM CVIČENÍM STOTOŽNILI. POKRAČOVALI SME PRESUNOM CELKOVEJ KONCENTRÁCIE DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ MOZGU. SPOMÍNALI SME SI, AKO SME TO CVIČILI MINULE. CVIČENIE NASKOČILO AUTOMATICKY. NIEKTORÍ MUSELI ODCVIČIŤ VŠETKO FYZICKY V POCITE VYSTÚPENIA Z TELA PRED, ZA, DO STRÁN, HORE, DOLE. ZNOVU V TICHOSTI A V STAVE BEZENERGETIČNOSTI ŠEDEJ KÔRY MOZOGOVEJ. POKROČILÍ SI VSUGEROVALI, ŽE SEDIA NA ZÁCHODOVEJ MISE A TLAČIA. NEZABÚDAJTE TLAČIŤ DOLE. NERADNO TLAČIŤ HORE. AJ POCIT NEGATIVITY MOŽNO NA ZÁCHODE VYTLAČIŤ. CVIČILI SME VIZUALIZÁCIU ORGÁNOV TELA NAD HLAVOU V ČO NAJREÁLNEJŠEJ PODOBE PODĽA ANATOMICKÉHO ATLASU. CHORÉ MIESTA SME SI ŽELALI OZNAČIŤ ČIERNOU BODKOU. POTOM SME OZNAČENÉ MIESTA OPEROVALI A ZÁROVEŇ LIEČILI. POKROČILEJŠÍ CVIČILI IBA NAVODENÍM SPOMIENKY NA MINULÉ CVIČENIE. TAKTO LIEČITE CHORÉ MIESTO DOVTEDY, POKIAĽ ZNAČKA NEZMIZNE. ĎALEJ SME CVIČILI POCIT CHRÁMU NAD MEDITAČNOU MIESTNOSŤOU A PADANIE HUDOBNÝCH TÓNOV TAK, ABY SA AKTIVIZOVALI HUDOBNÉ SPOMIENKY V PAMÄTI NEURÓNOV. KAŽDÝ SI HUDOBNÚ NAHRÁVKU VYBRAL INDIVIDUÁLNE A TIEŽ HUDOBNÝ NÁSTROJ. POKRAČOVALI SME CVIČENÍM KONCENTRÁCIE PO CELEJ PLOCHE VEĽKÉHO MOZGU NEZÁVÄZNE NA KONCENTRÁCIU ZHORA NA OČI, UŠI, JAZYK, NOS A RUKY. POKROČILEJŠÍ NAHRÁDZALI TENTO STAV Z PAMÄŤOVÝCH ZÁZNAMOV. PRI CVIČENÍ ÚPLNEJ DEKONCENTRÁCIE CELEJ ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU SME SA KONCENTROVALI ZO SPODU OČÍ, UŠÍ, NOSA, JAZYKA A RÚK, PRÍPADNE NÔH. POKROČILEJŠÍ TO CVIČILI ZO SPOMIENKY. ĎALEJ SME CVIČILI V ĽAVEJ HEMISFÉRE (ĽAVÁCI V PRAVEJ HEMISFÉRE) UDRŽANIE KRÁTKEJ POZITÍVNEJ MYŠLIENKY A TO ASPOŇ 3 MINÚTY. POTOM SME SA S NEUSTÁLE OPAKUJÚCOU MYŠLIENKOU STOTOŽNILI, ČO SPÔSOBILO, ŽE STAV POKRAČOVAL SÁM A ZÁROVEŇ SME MOHLI MYSLIEŤ NA INÉ VECI. V PRAVEJ HEMISFÉRE SME SA KONCENTROVALI NA POZITÍVNU EMÓCIU. TÚ SME NEUSTÁLE TOČILI DOKOLA A POTOM SME SA S ŇOU STOTOŽNILI. TENTO STAV POKRAČOVAL ĎALEJ BEZ NÁŠHO CVIČENIA. POKROČILEJŠÍ TENTO STAV NAHRADZOVALI Z PAMÄTE. NA ZÁVER SME CVIČILI AUTOHYPNOTICKÚ TECHNIKU CHAOSU. KAŽDÝ SI MUSEL RÝCHLO A NA PRESKÁČKU PREDSTAVOVAŤ PÍSMENÁ, ČÍSLICE, JAZERO, DIEŤA, JAZERO, ZAJACA, KOLOTOČ, HODINY, ZAJACA, PÍSMENÁ, ZVONČEK, HODINY, POCIT TLAČENIA, POCIT DRŽANIA, JAZERO, HODINY, PÍSMENÁ A ZNOVU DOKOLA. V HLAVÁCH MEDITUJÚCICH VZNIKALI CHAOTICKÉ PREDSTAVY A O TO NÁM IŠLO.

Pridaj komentár