Tento príspevok sa zaoberá problematikou tvorby vlastných ľudských bioenergií v nervových zakončeniach v ľudskom tele a aj schopnosťou ľudskej psychiky zosávať bioenergiu z iných zdrojov ako sú zvieratá, ľudia, stromy a rastliny.Tejto problematike sa hlavne venujem v Reiki škole. Len pre osvieženie mysle spomeniem, že problematika tvorby ľudskej bioenergie je spojená so sodíkovo – draslíkovým režimom v nervových zakončeniach, ktoré sú všade po celom tele. V lekárskych kruhoch sa jedná o problematiku ketanázie. Ide o chorobné stavy, pri ktorých je poškodená tvorba bioenergie v ľudskom tele. Poškodenie môže byť smerom k veľkému výdaju, to sú zvyčajne osoby s nadváhou, vysokým krvným tlakom poprípade chudé osoby trpiace migrenóznymi stavmi, pri ktorých sa hlavne v mozgu vytvára rotujúca bioenergia. Opačným pólom sú osoby chudé , nervové, intelektuálne mysliace, ktoré trpia nedostatkom tvorby bioenergie a prevláda draslíkový režim. Kvalitní liečitelia majú prudko zdvihnutú tvorbu bioenergie v nervstve lymfatických uzlín. Je každému jasné, že aj nízka, alebo príliš vysoká tvorba bioenergie má negatívne následky na fyzický a aj psychický stav. Na druhej strane k vešteckým výkonom treba mať zastavenú tvorbu bioenergie. Pri liečiteľských výkonoch zase treba bioenergetický potenciál prudko zdvíhať a v takomto stave ošetrovať chorú osobu. Preto je napríklad vhodné, aby sa veštec venoval aj liečiteľstvu a bioenergetický liečiteľ sa venoval vešteckým technikám. Teda v každom prípade by mal veštec aj bioenergetický liečiteľ svojím vedomím ovládať dynamizáciu alebo ukľudnenie tvorby bioenergie. To je najnižšia úroveň, ktorú treba zvládať. Sú aj náročnejšie techniky práce s bioenergiou. K zvyšovaniu bioenergie možno použiť reiki systém, ktorý nevytvára prebytky bioenergie v ľudskom tele a priamo v nervových zakončeniach, ale využíva sací reflex z detstva na to, aby si stiahol bioenergiu do aurického obalu okolo fyzického tela a odtiaľto ho distribuoval. Táto technika je založená na predstave, že na tele aj mnoho kilometrov vzdialených rastlinách, stromoch, zvieratách a aj ľuďoch sú imagináre prsníky, ktoré v predstave sajete. Nie je rozumné takto zosávať bioenergiu z najbližšieho okolia. To by sme mohli nazvať aj bioenergetické upírstvo. Je etickejšie zosávať takýmto spôsobom bioenergiu z dobre vzdialených živých objektov kdekoľvek na zemi. Je určite etickejšie zosávať bioenergiu zo živých objektov, ktoré sú bioenergeticky prebité. A je tiež etickejšie meniť po určitom čase odberu bioenergie zo živých objektov na iné bioenergetické objekty. Reiki systém sa dá účinne používať aj na odsatie bioenergie z vlastného tela. Stačí v mysli všetko otočiť a zo seba spraviť prsník, ktorý niekto zosáva. K dispozícii je aj iná technika na báze špiritizmu a operácií s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Podrobnejšie Plazmatická škola. Každého záujemcu o špiritistické techniky upozorňujem na psychickú náročnosť týchto techník a vedľajšie negatívne následky.V tomto príspevku som sa zamyslel nad tvorbou bioenergií v ľudskom tele zároveň sme si povedali, čo je to ketanázia. Ďalej som tu načrtol možnosť operovania s bioenergiami z hľadiska zdravotného. Vysoká lebo nízka tvorba bioenergií pôsobí negatívne na fyzické orgány. Nácvikom a ovládaním bioenergetického liečiteľstva alebo vešteckých techník sa človek naučí vplývať a ovládať tvorbu nervového vzruchu vo vlastnom tele. Keď vám lekár povie, že máte poškodený sodíkovo – draslíkový režim, tak si ho môžete ovládnuť pravidelným cvičením aj sami. A na otázku, či som bioenergetický upír musím povedať, že áno a dokonca trénovaný. No pokiaľ sa len dá snažím sa byť upírom s čo najväčším stupňom morálky, ale nie za cenu zničenia vlastného zdravia. Nemám v žiadnom prípade chuť doničiť sa tak, ako niektorí bioenergetickí liečitelia.

Pridaj komentár