Tento príspevok pojednáva o ľuďoch, ktorí sa dostali do kozmu ako astronauti. Nejde o duševný prienik do vnútorného kozmu človeka, ale o fyzicky existujúcich ľudí, ktorí strávili určitý čas mimo gravitačného poľa Zeme.Začal som sa zaoberať úpravou vlastnej podvedomej predstavy o kozme a kozmickom svete. Je nám všetkým známe, že naše zmysly nás v tomto smere klamú. Kozmos vo svojom podvedomí vnímame ako dosku a planéty okolo tejto dosky obiehajú. Bohužiaľ v tomto smere sú skúsenosti našich zmyslov klamlivé a táto klamlivá predstava je uložená aj v našom podvedomí. A toto som sa rozhodol zmeniť. Budem pracovať na tom, aby som si v podvedomí vytvoril realistickú a pohybovo triezvu predstavu o kozme samotnom. Keď tu hovorím o podvedomí, tak nehovorím o pamäti, v ktorej mám uložené obrázky o kozme. Tak isto tu nehovorím o myšlienkových spomienkach. V predstavách akceptujem poznatky astrológie a tiež vedecky získané poznatky a na nich založený spôsob myslenia. Keď som na diaľku skúmal ľudí, ktorí sa telom aj dušou venujú astronómii ako vede tak som u viacerých zistil, že v podvedomí majú zhmotnenú predstavu plochej dosky. U niektorých špecialistov na oblasť kozmu som našiel detailnú konštrukciu reálneho kozmu na základe vedeckých poznatkov. Keď som sa rozhodol vytvoriť si v podvedomí reálnu predstavu kozmu, tak som otestoval ľudí, ktorí sú ochrnutí na celom tele. U týchto ľudí je v psychike zvláštny jav a to otvorenie možnosti vytvorenia akejkoľvek predstavy kozmu. Ideálne je, keď sa takto ochrnutá osoba venuje zároveň aj astronómii ako vedeckému poznaniu kozmu. No našiel som aj takých, ktorí majú túto psychickú schopnosť otvorenú a vytvorili si tu napríklad svet podobný zo sci-fi seriálov. Niektorí vedeckí pracovníci teoreticko-matematického razenia tu majú svet čísel. Niektorí ezoterici napríklad z majskej kultúry sem preniesli predstavy o celej majskej kultúre. Známy je v tejto oblasti Kastaneda. U nás od neho vyšlo viacej publikácií. No našiel som pri diaľkovom výskume aj takých, ktorí majú otvorenú zvieraciu psychiku vďaka prieniku svojho vedomia do starých neurónov, napríklad v spánkových lalokoch. Teda majú otvorenú psychickú schopnosť prírodných ľudí vnímať svet ako božstvá, ktoré žijú vo všetkom. Keď chcete tento rozmer psychiky otvoriť, tak cvičte Čikung školu. Pekne od zvieracej psychiky až k psychike šamanov. Takže som sa do toho pustil a zohnal som si dostatok literatúry o astronómii, ktorá pojednáva o vedeckom vnímaní kozmu. Podrobnejšie v sekcii Kozmos. Keď som si listoval v encyklopédii astronómie, tak som si začal všímať obrázky astronautov, ktorí boli v kozme. Začal som sa vciťovať do obrázkov a vytvárať vo svojom podvedomí bioenergetickú maketu ich stavu počas pobytu v kozme a keď sa vrátili na Zem. Rozumovo som si uvedomoval, že v kozme nepôsobí na ľudské telo určitú časovú dobu zemská príťažlivosť a toto môže vytvoriť zvláštny fenomén vo fyzickom aj psychickom tele kozmonauta. A takto som sa rozhodol preskúmať kozmické vplyvy na kozmonautov. Skoncentroval som sa na obrázok kozmonauta a vo svojom tele som oživil jeho bioenergetické telo. Začal som sa cítiť ako kozmonaut na obrázku. Pocítil som vo svojom nervovom systéme zvláštnu zmenu a mal som pocit nervového vzruchu vo všetkých nervových zakončeniach naraz. Ako keby si telo vytvorilo vlastné magnetické pole s tým, že cez tento stav trvalého vzruchu prechádzal silnejší nervový vzruch ako u ľudského organizmu na Zemi. Vciťoval som sa aj do obrázkov iných astronautov a cítil som podobné. Potom som sa pokúsil udržať tento stav dlhšiu dobu. Tento stav mi pretrvával s tým, že som pociťoval zvláštne psychické stavy, na ktoré som si musel zvykať. Na moje počudovanie tento stav pretrváva do dnešného dňa. Každý deň si tento stav precvičujem. V nasledovných dňoch a týždňoch sa budem snažiť analyzovať ďalšie zmeny aj v psychike kozmonautov. Preskúmam aj fyzicky živých kozmonautov a tak isto aj mŕtve informačné polia zomretých kozmonautov. Teším sa, že to bude zaujímavé a plodné. Dám o tom vedieť.

Pridaj komentár