Tento príspevok je komunikáciou s Burjatským šamanom o tom, ako sa stať šamanom. Zároveň tu ide o vzájomné pochopenie nášho sveta a sveta prírodných ľudí.

Využívam svoju schopnosť komunikovať s mŕtvymi informačnými poliami významných šamanov. Dnes som s rozhodol pre komunikáciu s Burjatským šamanov. Zosústreďujem sa na diaľku do miesta posledného odpočinku jeho kostí. Dávam mu svoju bioenergiu, ktorá mi dovoľuje oživiť jeho dušu a to tak, aby sme mohli viesť určitý typ posmrtnej komunikácie. Za chvíľu sústredenia sa ocitám pri šamanovi, ktorý je odetý v koži a pojedá polosurové mäso niektorého druhu väčšej ryby. Posadím sa k ohňu a usilujem sa obrazovo napojiť na myseľ šamana. Chvíľu trvá, než si ma všimne a ponúkne ma niečím, čo chutí ako kvasená zmes byliniek.

Popíjam tento prírodný mok z byliniek a medoviny. Zahľadel som sa na šamana a posielam mu obrazovú predstavu, ako ho duchovia rozsekávajú a do kusov jeho mäsa sa napichávajú šípy z luku. Šaman pokyvuje hlavou a posiela mi obraz o tom, že skutočne bol vážne chorý. Posielam mu veštecký obraz lymfatických uzlín a riečišťa s tým, že v lymfatickom riečišti vidieť duchov, ako všetko sekajú a napichujú na šípy. Zároveň si uvedomujem, že tieto božstvá u tohoto šamana v našej reči hovoria o silnom akútnom zápale lymfatického riečišťa, ktorý na začiatku svojej šamanskej dráhy prekonal. Šaman sa po zaslaní môjho obrázku zdvíha a začína tancovať tanec. Z tohto tanca cítim, že vyjadruje boj s chorobou.

Pri tanci berie do rúk drobnú paličku a napicháva kúsky mäsa, ktoré postupne opeká na ohni. Opečené kúsky zahadzuje do diaľky, potom ku kúsku opečeného mäsa pribieha a požiera ho ako zviera. Zároveň ukazuje do lesa. Tancom vyjadruje, ako sa stal šamanom. Znovu zoberie kúsky mäsa a kosti z ryby a všetko dáva do koženého vaku a odnáša na blízky strom. Pod stromom pokračuje v tanci, ktorý pripomína pohyby vtáka. Pri tanci si berie do rúk konáre stromu, ktoré majú napodobniť vtáčí let. Potom si šaman ľahne do snehu, zahrabe sa a mám pocit, ako keby vstával z hrobu. Začína divoko tancovať a radovať sa.

Myslím, že tým vyjadril, že je zdravý a môže liečiť. Spomínam si na prieskum kvalitných liečiteľov pomocou bioenergie rúk a uvedomujem si, že majú zvláštne pracujúci lymfatický systém, z ktorého prúdi obrovské množstvo bioenergie k liečbe seba, ale aj iných ľudí. Šaman pristupuje k chorej osobe, ktorá má triašku. V ruke má paličku s ostrým hrotom. Tancuje a v niektorých momentoch silne tlačí hrot paličky na vybrané miesta tela chorej osoby. Medzi tým na chorú osoby prikladá rozhorúčené a bioenergeticky aktivizované ruky. Keď sa ponorím do liečenej osoby tak zisťujem, že tento spôsob liečby aktivizuje organizmus chorého a spúšťa liečivé procesy. Zároveň šaman pripravuje zvláštny nápoj z hadieho jedu a rozdrtených chrobákov. Chorý ho vypije a zaspáva. Keď skúmam, o akú chorobu ide, tak pociťujem v tele chorej osoby zápalové procesy a zároveň vnímam božstvo choroby v podobe utekajúceho raka. Ide teda o infekčné zápaly.

Šaman robí všetko preto, aby aktivizoval imunitný systém chorého k zlikvidovaniu choroby. Keď chorý vypije pripravený nápoj, tak k dochádza k prudkej činnosti v celom tele chorej osoby. Teda Burjatský šaman sa tancom nalaďuje na božstvo zdravia. Zároveň aktivizuje akupunktúrne body. Po rozhovore s božstvom zdravia, ktoré vypadá ako človek v koži zvierat s palicou, namiešava liečivý elixír pre chorú osobu. Zároveň dáva chorej osobe bioenergiu svojich lymfatických uzlín k rýchlejšiemu uzdraveniu. Uklonil som sa a odchádzam zo sveta tohoto šamana.

Záverom len toľko, že šamanom sa človek stáva po prekonaní chorobného stavu vlastným úsilím a zároveň si vytvorí mechanizmus vešteckej komunikácie s božstvom choroby a božstvom zdravia. Božstvo zdravia radí šamanovi pri príprave lieku.

Pridaj komentár