Autor: Marcus Schmieke
Knižka: Vastu, indické FENG SHUI.
Vydalo: Alexander GIERTLI EUGENIKA Bratislava
Obrázky: Obal a vnútro knižky.

Tento príspevok pojednáva o jednom druhu Feng shui a to konkrétne o VASTU. Ide o indický štýl tohoto umenia harmonizovať okolie, ale aj seba samého.
Je výborné, že táto knižka je praktickým návodom na praktizovanie tohto druhu ezoterického umenia. Nájdete si v nej 108 praktických krokov, ktoré každého, kto o to stojí, vovedie do tejto problematiky. Čítaním knižky získate prehľad, čo to je umenie Feng shui. Ďalej si môžete pomocou číselných hodnôt otestovať vlastnú záhradu, dom a jednotlivé miestnosti vášho príbytku. Je príjemné, že autor tejto knižky uvádza aj praktické rady, ako si lepšie zharmonizovať svoje okolie. Je jednoznačné, že autor je praktik a publikácia nie je iba exkluzívnou propagáciou umenia Feng shui. Osobne som dlhšiu dobu hľadal podobnú kvalitnú publikáciu, ktorá by ma uviedla do problematiky čakier v podobe Feng shui. Tiež je výborné, že autor použil indickú verziu, ktorá je bližšie technike čakier ako čínska verzia Feng shui. Teda knižka má širší záber, nielenže vás uvedie do problematiky Feng shui, ale vás uvedie aj do problematiky čakier ľudského tela. Len pre osvieženie pripomeniem, že pod čakrami tu rozumieme nervové zakončenia ľudského tela idúce od hlavy až po oblasť pohlavia. Je to tak dobre známa postavička jogína v základnej asanovej pozícií. Na siluete jogína sú nakreslené energetické miesta v podobe krúžkov alebo špirál. A práve vo Feng shui ide o to, aby úpravou okolitého priestoru sa aktivizoval čakrový systém v tele osoby, ktorá v takomto prostredí žije. Autor knižky je jednoznačne nadšenec tejto techniky a usiluje sa nezištne poskytnúť nenáročné rady, ako napraviť disharmonický vplyv prostredia na energetické telo človeka a následne na jeho psychiku. Keď váš záujem o umenie Feng shui prerastie aj do profesionálnejšieho záujmu, tak je vhodné túto knižku po prečítaní začať aj študovať. V prvom kroku by bolo vhodné nakresliť si pôdorys celého bytu. Potom je vhodné vyfotografovať jednotlivé steny každej miestnosti. Pokiaľ máte kresliarsky talent, tak si jednotlivé steny a všetko, čo je na stene a jej blízkosti nakreslite. Takto isto sa postupuje aj s vonkajšími stenami domu. To isté platí aj o záhrade. V ďalšom kroku je treba zorientovať všetko podľa svetových strán a to sever, juh, východ , západ. Potom je vhodné sa pustiť do štúdia a aplikácie jednotlivých krokov v knižke s tým, že sa usilujete zistiť, ktoré zásady feng shui dodržiavate a ktoré nie. Na to si nájdete v knižke aj hodnotiace tabuľky. Keď som napríklad hodnotil svoju úvodnú internetovú stránku, tak z celkového počtu 8 bodov získala iba 2 body. To ma podnietilo začať sa venovať uplatneniu Feng shui aj v dizajne mojich internetových stránok. Tu už tušíte, že feng shui sa bude dať uplatniť aj do iných oblastí. Feng shui môžu využívať aj odevní návrhári. Feng shui môžu využívať aj ezoterickí terapeuti na harmonizáciu osobnosti človeka. Ide o umenie čakier, ktoré uplatňuje aj terapeutka Anna v časopise Život. Ovšem k tomu, aby ste mohli prevádzať feng shui aj profesionálne, treba mať určité špeciálne schopnosti a to schopnosť pracovať s virguľou. Tu je táto knižka už poslabšia a nejasná. V skutočnosti mala táto knižka začať práve nácvikom práce s virguľou. Bez tejto schopnosti sa praktizovanie feng shui stáva problematické. Ide vlastne o schopnosť, ktorá spadá do oblasti prútkarskeho veštectva. Je to schopnosť ľudí, ktorí napríklad dokážu hľadať zdroje vody, minerálov alebo historických predmetov vo vrstvách zeme. Prútkari alebo tí, ktorí dokážu pracovať s virguľou, sú vlastne ľudia, ktorí dokážu svojou nervozitou a neistotou rozrezonovať nervové platničky vo svojich svaloch. V tomto stave dokážu diagnostikovať bioenergetické stavy či už ľudského tela, patogénnych zón v byte, alebo prúdenie bioenergie z obrázkov. Dám vám dobrý typ, ako túto schopnosť môžete výcvikom získať. Odporúčam, aby ste si z internetu stiahli znaky a obrázky upravené podľa feng shui. Vytlačte si niektoré. Zoberte do dvoch prstov virguľu a pred seba si dajte obrázok. Potom natiahnite ruku nad obrázok. Zároveň v svalstve pociťujete nekľud a jemné trasenie, ako keby vám bola zima. V tomto stave dovoľte virguli, ktorá sa môže skladať z retiazky a kľúča, aby sa roztočila nad obrázkom. V niektorých miestach obrázku sa virguľa neroztočí, v iných miestach nad obrázkom sa virguľa začne sama točiť. V tomto mieste nakreslite krúžok. Takto zmapujte celý obrázok a jeho okolie do vzdialenosti 10 centimetrov. Ako virguľu môžete použiť kovové závažie, prsteň, minerál a podobne. Pokiaľ vami nakreslené krúžky idú stredom obrázku odhora dole, tak obrázok je ideálne Feng shui. Pokiaľ ste zakreslite krúžky v iných oblastiach obrázku alebo mimo neho, tak obrázok nie je Feng shui. Pri texte zverejňujem dva obrázky, ktoré sú ideálne Feng shui. Je len škoda, že autor nedáva čitateľovi možnosť túto schopnosť rozvinúť a tak praktizovať Feng shui vo svojom živote na profesionálnej úrovni.
Záverom môžem s pokojným srdcom konštatovať, že knižka je mimoriadne kvalitná a na našom knižnom trhu by mohlo byť takýchto knižiek viacej. Môj pohľad na knižku je pohľad praktika, ktorý rád všetko využije pre živého človeka.

Pridaj komentár