Komplexný pohľad na snovú ezoteriku. Na problematiku spánku a snenia sa pozrieme na základe poznatkov medicíny, ale aj na základe osobnej skúsenosti meditujúcich. Kľúčové slová: sen, spánok, stredný mozog, psychológia, hermetizmus, programovanie a ezoterika.
Základňou pre všetky snové procesy budeme považovať stredný mozog, ktorému sa tiež hovorí zvierací mozog. Nachádza sa v hĺbke mozgu a to 3 až 4 centimetre pod šedou kôrou veľkého mozgu. Odporúčam naštudovať anatomické obrázky mozgu. Pod stredným mozgom sa nachádza predĺžená miecha, hormonálne žľazy hypofýza a epifýza, po stranách sa nachádzajú dva útvary o veľkosti holubacích vajíčok. Odborne sa tieto útvary volajú hypotalamus alebo talamus. Keď si anatomicky naštudujete, kde sa to nachádza vo vašom mozgu, tak sa pokúsite do tejto oblasti skoncentrovať. Teda v mozgu je veľký mozog, ktorý má svoje jednotlivé časti a v hĺbke vášho mozgu je zmenšená maketa stredného mozgu, ktorý je tak isto pokrytý 3 až 7 vrstvami neurónov. Keď sa sem počas dňa skoncentrujete, tak je potrebné, aby ste tu cítili všetko stuhnuté ako betón. To je normálny stav, ktorý tu treba počas dňa a fyzickej vitality zachovať. Pokiaľ máte pocit, že na niektorých miestach je stredný mozog ako čerstvý betón, tak tento stav nie je štandardný pre dennú aktivitu. Pokiaľ na povrchu stredného mozgu cítite úplne voľné miesta ako vodný vír a zároveň sa vám vybavujú snové predstavy, tak tento stav je typický pre nočný ľudský spánok. V tomto prípade treba postupnými terapiami uzatvoriť všetky neuróny do stavu stuhnutého betónu a nevnímania žiadneho sna. Cez deň musí byť stredný mozog uzatvorený a to po celej ploche. Všetko vyciťujete ako tuhú betónovú platňu. Keď sa skoncentrujete na povrch stredného mozgu a vnímate tu rôzne alchymistické alebo hermetické obrázky, tak tiež treba neuróny v tejto oblasti dostať do stavu stuhnutého betónu bez obrázkov všetkého druhu. Naopak, pokiaľ zaspávate, tak betónová plocha musí zmiznúť, všetko sa stáva mäkkým betónom a nakoniec sa na povrchu stredného mozgu vytvoria drobné vodné víry, ktoré sú súčasťou nočného spánku. Keď sa ráno zobudíte, tak zase nastáva iný moment a to postupné uzatvorenie drobných vírov, ktoré sú jeden vedľa druhého. Vodné víry sa zmenia na riedky betón a postupne všetko stuhne do tuhého stavu tvrdého betónu. To ste už v dennom stave mozgu. Počas noci musí prebehnúť niekoľko snových hlbinných stavov. Pokiaľ ste spali krátko, niečo vás vyrušovalo, niektoré fázy nočného spánku neprebehli, tak ste stále ospalí alebo sa môžete náhle dostať do mikrospánku. Často to zažijú vodiči počas nočnej jazdy alebo počas dňa, keď spali zle alebo málo. Keď som empiricky skúmal určité snové fázy, tak som mal pocit, že pri každej novej fáze bola spánkom ovplyvnená hlbšia vrstva stredného mozgu. Prvá fáza je vírivý pohyb na povrchu stredného mozgu, kde sú neuróny a v druhej fáze sú špirálovité víry pár milimetrov pod hornou vrstvou stredného mozgu. Takto to postupuje až na spodnú časť stredného mozgu.
Stredný mozog budeme považovať za snovú pamäť. Toto tvrdenie je iba empirickou skúsenosťou skupiny ezoterikov a spadá skorej do oblasti empirickej oblasti a nie vedecky podloženej reality, ktorá bola nezávislými vedeckými metódami overená a potvrdená. Teda stredný mozog by sa kľudne mohol volať aj snový mozog. Keď sme skúmali snovú myseľ, tak sú tu uložené všetky sny od narodenia dieťaťa a tak isto počas vývoja v tele matky. Iná vec je, či si ich pamätáme alebo nie. Ten, kto si sny pamätá, má nedostatočne uvoľnenú niektorú časť stredného mozgu, táto časť zostala v tuhosti denného betónu alebo sa počas spánku do takéhoto stavu dostala. Dokonale ľudský spánok beží vtedy, keď si zo snov nič nepamätáte. Pokiaľ si sny chcete pamätať, tak je nutné uviesť niektorú časť stredného mozgu do aktívneho stavu v podobe stuhnutého betónu. Vtedy je možné si sen zapamätať a tiež ho aktívne prežívať. Nie je vhodné, aby ste si sny pamätali každú noc. Je vhodné nechať niektoré noci mozog na pokoji a udržať ho v stave drobných rotujúcich vodných špirálok. Z hľadiska medicíny budeme považovať schopnosť pamätať si sny za disharmonický prejav. Tak, ako sa do tohto stavu dokážete uviesť napríklad programovaním pred spánkom, tak sa musíte vedieť aj uviesť do štandardného stavu zabudnutia snových stavov. Jednoducho si žiadny sen nepamätáte ako opilec má po fláme; okno a nič si nepamätá. To je správna psychohygiena. Ďalej si treba uvedomiť, že na snové pochody počas noci pôsobia silné emocionálne zážitky ako je úspech, strach, hnev, trápenie a podobne. Tak isto sa do snov dostávajú nesplnené túžby vo vonkajšom svete alebo vo svete ľudskej fantázie. Túžite byť prezidentom, ale sa vám to v reálnom svete nedarí. Zároveň si to neviete vyfantazírovať vo svojej mysli, tak potom sa to zvyčajne realizuje v snových stavov. Z hľadiska medicínskeho týmto deformujete spánkové stavy a nemáte chuť žiť vo vonkajšom svete a stať sa skutočne prezidentom. Načo aj, keď v snoch už dávno prezidentskú funkciu zastávate. Na sny tak isto pôsobia aj podmienky spánku ako je tvrdosť lôžka, miesto spánku, teplota a iné konkrétne okolnosti. To sa dá využiť pri nočných terapiách, pri ktorých si v určitých časových intervaloch môžete púšťať kazetu s vlastnými slovnými formulkami, môžete vypúšťať arómu, nablikávať si rôzne obrázky a napríklad púšťať si do úst homeopatiká a podobne. Bližšie nájdete v Techno škole na mojich internetových stránkach. Vlastne v niektorých prípadoch je vhodnejšie liečiť dotyčnú osobu počas spánku a nie počas denného vedomia.
Ďalšou kapitolou snovej ezoteriky je otázka, na čo vlastne snové stavy budete využívať. Snovú myseľ môžete využiť na rôzne účely alebo ju dôsledne chrániť od akýchkoľvek zásahov. Teda so snovým stavom môžete manipulovať pomocou silnej túžby nabitej silnými emóciami. Sny môžete ovplyvňovať počas stavu zaspávania a zobúdzania. Snové stavy môžete v noci, keď spíte, ovplyvňovať cez časový spínač, ktorý napríklad zopne niektoré zariadenie ( viď Techno škola). Do snových stavov môžete aktívne vchádzať aj počas dňa, keď si, ako sa povie, zdriemnete. Počas driemania vkladáte do snovej mysle emocionálne nabité túžby. Mimoriadne zle pôsobia túžby realizovať vonkajší svet v snoch a nezúčastniť sa vonkajšieho života. Ste spokojní, lebo tu v snovom svete ste dokonalí, zdraví a všetko ide podľa vás a k úplnej dokonalosti. Nie je vhodné, aby ste sny podriadili totálne riešeniu určitej činnosti a napríklad aj umeleckej činnosti. Treba striedať stavy, keď sny sú nedotknutá oblasť a potom zase oblasť, ktorá má niečo vyriešiť a dosiahnuť. Toto striedanie stavov je vhodná psychohygiena meditujúceho. Niektoré noci sa snový stav podriaďuje našim požiadavkám a ďalšie noci beží snový stav podľa vlastného snového scenára.
Pokiaľ dlhodobo zažívate nočné stavy, keď počas spánku všetko vnímate, tak to už spíte zvieracím spánkom, pri ktorom sú niektoré časti stredného mozgu v stave tvrdého betónu a v stave vodných drobných špirál. Teda niektoré časti stredného mozgu spia a niektoré bdejú a dávajú pozor na okolie. Stredný mozog je v určitom strehu a skenuje vaše okolie. V takomto spánku sa ocitnete napríklad, keď máte ráno niekde cestovať a nenatiahli ste si budík. Vnútro je napäté a niektoré časti stredného mozgu sú v strehu smerom k hodinkám. Vlastne sa neustále budíte a znovu zaspávate. Niektorí jedinci majú tieto stavy počas celej noci a zažívajú rôzne parapsychologické stavy. Žijú v snoch, dokážu sa cez snové bioenergie dostať do bytu inej osoby a to je byt prosím pekne úplne reálny. Dokážu vstupovať do snovej mysle iných ľudí. Ja som napríklad dôsledne naprogramovaný, aby som sa pri zásahu iných ľudí do svojej snovej mysle zobudil. Tak nedovolím, aby sem niekto ukladal určité programovania na moje ovplyvnenie. Empiricky platí, že u týchto ľudí je časť stredného mozgu v stave vodných vírov a časť je ako betón. Jedinečné nočné stavy sa dosahujú, keď dotyčná osoba nemá fyzický sex a tak isto má zablokovanú sexuálnu fantáziu. Zároveň túži všetko prežívať v snoch. V tomto prípade je stredný mozog nabitý sexuálnou energiou a parasychologické efekty sú mimoriadne účinné.
Inou kapitolou je nácvik otvorenia snovej mysle počas dňa. Skoncentrujete sa do stredného mozgu a tu otvoríte iba malú časť stredného mozgu. V tejto časti dosiahnete stav utíšenia a začnú sa vám objavovať alchymistické a hermetické obrázky. Pozri do Hermetického múzea na mojich stránkach. Do týchto obrazov napustite sexuálne pocity erotických scén, ktoré ste osobne zažili. Môžete skúmať a prežívať alchymistické obrázky. Po cvičení uzatvoriť do stavu tvrdého betónu.
Môžete postupovať aj ináč a otvoriť si malú plochu do stavu vodného víru. Vtedy môžete vstupovať do snovej pamäte. Buď snovú pamäť programujete, alebo zo snovej pamäti vyberáte vhodné riešenia svojich problémov. Po týchto psychooperáciách treba vodný vír na malej ploche uzatvoriť. Pre tento druh psychooperácie je vhodné zaoberať sa rôznymi snármi a naučiť sa snové obrazy dekódovať doslova veštecky a využiť ich na riešenie problémov alebo vytušenia budúcnosti a možných vývojových smerov alebo nebezpečných situácií.
Pokiaľ sa rozhodnete venovať sa snovej ezoterike, tak vám odporúčam, aby ste postupovali mimoriadne pozvoľna. Snažili sa vracať do štandardných stavov a všetko vhodne časovali podľa svojich psychických síl. Neodbornou, rýchlou a nekontrolovateľnou meditáciou si môžete dlhodobo poškodiť svoje psychické zdravie. To je presne tak, ako keby ste nespali niekoľko dní. Nácvik snových stavov treba rozložiť na niekoľko rokov. Tieto doporučenia berte vážne a buďte si vedomí osobnej zodpovednosti za dobrodružné a hazardérske postupy, ktoré môžu končiť aj na psychiatrii. Verím, že pri nácviku Snovej školy budete napredovať zodpovedne.

Pridaj komentár