Venujeme sa druhej duchovnej ceste, ktorá je založená na strednom mozgu. Stredný mozog má dve základné funkcie a to ráno, keď sa zobudíte, postupne prepnúť 32 neurónových oblastí veľkosti zrnka kukurice do denného režimu. Pokiaľ zaspávate, tak má za úlohu prepnúť postupne 32 neurónových oblastí do nočného režimu. Nočný režim riadi stredný mozog a mal by prenikať doslova do každej časti tela a do každej bunky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Rôzne MP3.

Ezoterik sa musí naučiť alebo odnaučiť, aby sa snažil zasahovať a meditovať počas noci, keď prešiel do hlbších fáz spánku. Neodporúča sa experimentovať a zasahovať do spánku za účelom meditácie a duchovnej cesty. V noci má ezoterik spať a nie devastovať si dobrodružne spánkové stavy. Celú snovú meditáciu môže výhodne a pokojne previesť ezoterik do autohypnotického stavu a to je stav procesu zastaveného zaspávania a udržovania tohto stavu a to tak, aby sa ezoterik neprepadol do stavu straty vedomia a vnímania, čo sa s ním deje. V tomto stave hypofýza pracuje v dvojakom režime a to na 70 % v dennej chémii a na 30 % v nočnej chémii. Zároveň iba pár neurónov je prepnutých do nočného režimu. V strednom mozgu je iba nejakých 5 neurónov veľkosti zrnka kukurice prepnutých do nočného režimu a ostatných 31 je v dennom režime. To úplne stačí, aby ste vhodne mohli pracovať v snovom archíve v strednom mozgu. Nečakajte, že v strednom mozgu nájdete nejaké snové obrazy, všetko je tu v snovej pamäti uložené ako nervový vzruch a nie ako obrázky. Obrázky by tu čakal akurát tak laik, a nie ezoterik.

Ezoterik vstupuje v autohypnotickom stave do snovej pamäti. Je si vedomý, že počas noci treba spať a prejsť aj hlbokými fázami noci. Počas týchto procesov by sa mal organizmus zregenerovať a to najlepšie v réžii brušného mozgu a pudov tu fungujúcich. Ide o 5. duchovnú cestu cez brušný mozog a geriatrický program. Bližšie: Geriatrická poradňa. Počas noci treba, aby prešli psychické procesy a to spracovanie podnetov, ktoré prišli do tela zmyslovými senzormi. Pokiaľ je človek extrémne prepracovaný, tak pred spánkom by mal v stave autohypnózy pustiť symbolickú fantáziu na voľnobeh s koncentráciou na to, čo prežil počas dňa. Táto technika dovolí, aby sa dopomohlo snovým procesom psychické zážitky lepšie spracovať. Potom je dôležité, aby sa pred spaním v autohypnotickom stave programovalo uchovanie všetkého, čo ezoterik nameditoval.

Tak isto je pre ezoterika dôležité, aby vedel v centre spojených fantázií predného mozgu veštecky dekódovať nervový vzruch zo snovej pamäte. Prijme podnet do centra fantázie a premení nervový vzruch na obrazovú podobu. Samozrejme, že v symbolickej podobe a následne sen prekóduje do reálnych udalostí. Takto treba dekódovať každý sen.

Ezoterik môže všetky duchovné cesty a všetky stavy vnímať pomocou symboliky, ktorá je založená na 50 % znížení rozumovosti a otvorení si vnímania na základe symbolov. Tieto symboly vníma v centre fantázie a tu ich prekóduje veštecky do obrazov reality 100 % rozumovosti. Je priam paradoxné, že čím ďalej ide ezoterik na duchovnej ceste do astronomického kozmu a do kozmu mŕtvych spomienok, tým viacej bude potrebovať symbolický spôsob myslenia, ktorý sa podobá snovým spomienkam, ktoré zachytí pamäť človeka. Samozrejme, že počas noci rozumovosť nebeží na 100 % a o logickom vnímaní snových pochodov nemôže byť ani reči. Čím sa dostáva ezoterik do neznámeho prostredia niekedy až 50 000 miliárd svetelných rokov, tým viacej mu bude chýbať rozumovosť a pribúdať proces symbolického vnímania reality. Teda niečo ako svet vedeckých hypotéz, pre ktoré je nedostatok overených poznatkov.

Pre ezoterika na duchovnej ceste je prísna potreba individualistického prístupu a pestovania si výhradne vlastných symbolov, ktoré sú produktom zámerného oslabenia rozumovosti na úroveň materskej škôlky. Ezoterik nemá záujem prevziať žiadnu symboliku a riadi sa iba vlastnou tvorbou svojich originálnych symbolov. To je nevyhnutne dôležitý prvok pre duchovný rast.

Samozrejme, že ezoterik pozná rôzne druhy symboliky. Naštudoval si lexikón symbolov a pochopil, že pre symbol je zrejmý mnohoznačný výklad a nebazíruje sa na presnosti. Neprevezme žiadny systém symboliky niektorého národa, ale sa ním inšpiruje. Ezoterik spoznáva symboliku mytologických národov a tiež ich jaskynné kresby. Ezoterik spoznáva aj náboženskú symboliku a má ju v úcte. Ezoterik spoznáva napríklad symboliku hermetikov a vie ju dekódovať v centre fantázie, čo vlastne znamenala pre dotyčného ezoterika.

No najdôležitejšie je, aby ezoterik spoznal vešteckú symboliku uchovanú v tarotových kartách a spojil ju s vlastnou symbolikou. Je to veľmi výhodné spojenie hlavne pre posilnenie vešteckých výkonov celkovo. Ezoterik spoznáva 22 základných tarotových kariet a spoznáva ich modifikácie v 240. sadách tarotových kariet od 240 veštecky nadaných osôb. Bližšie: Tarotová galéria na týchto internetových stránkach. Nie je to jednoduchý proces, ktorý vyžaduje, aby si ezoterik vedel vytvoriť vlastné tarotové karty na veštecké výkony sledovania v prvom rade duchovných výkonov na vlastnej ceste na dno svojej duše.

Cieľom cvičenia s tarotovými kartami je snaha dať vlastnej symbolike veštecký charakter a to chce vytrvalo pracovať na ovládnutí prepojenia vlastnej symboliky na tarotovú symboliku a takto dať vlastným symbolom vešteckú potenciu.

Pridaj komentár