Získanie UFO odtlačkov a ich vzájomné kombinovanie, ovládanie a likvidovanie. Ezoterik prejde jedinečným procesom ďalších duchovných ciest, ktoré nadväzujú na predchádzajúcich 7 duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí v tele každého ezoterika.

Program ovládnutia pojmového aparátu pre svet mŕtvych

Ezoterik by si mal v prvom rade prečítať príspevky v Plazmatickej škole a pomocou vyhľadávača slov si osvojiť ovládanie pojmov, ktoré v tejto oblasti treba používať. Tak isto je tu slovník pojmov. Celkovo Plazmatická škola obsahuje hlavne všeobecné zákonitosti toho, ako funguje svet mŕtvych a čo by mal ezoterik rešpektovať.

Program mapy sveta mŕtvych spomienok

Na začiatok by bolo dobré, aby si ezoterik preštudoval, čo vlastne obsahuje svet mŕtvych. K tomu mu môžu dobre poslúžiť vypracované mapy sveta mŕtvych spomienok, ktoré obsahujú to najvýznamnejšie a najpodstatnejšie zo sveta mŕtvych v priestoroch planéty Zem, slnečnej sústavy a súhvezdí v našej Galaxii. Vyhľadaj: Galérie: Mapy v ezoterike. Názov: Svet mŕtvych v kocke. Ezoterik si vytvorí predstavu o svete mŕtvych a uloží do svojej pamäti.

Program koncentračných schopností

Je klasický program potrebný pre prienik do 7 neurónových oblastí, v ktorých sa skrýva 7 duchovných ciest všetkých duchovných osobností planéty Zem podelených podľa toho, z ktorej zo 7. neurónových oblastí psychicky operovali. Treba tu zvládnuť tri druhy koncentrácie do neurónových oblastí a tiež do aury. Rozumová koncentrácia vyžaduje 100 % rozumovosti a anatomické obrázky oblastí, kde sa preniká. Potom je to prienik na základe autohypnózy a to je stav zastaveného zaspávania a vnímania všetkého na základe predstáv zo snov alebo detských rozprávok. Rozumovosť je 50 % a je obrazne na úrovni materskej škôlky. Potom je to koncentrácia na úrovni pohybu prstov, tela alebo nervových platničiek vo svaloch. Presun koncentrácie na základe vhodného pohybu a zafixovanie v danom vybratom mieste na nehybnosť tela prípadne prstov.

Program Silva rezonancií

Tento program je vstupným pomocným programom do bunkového vedomia. Vyžaduje od ezoterika, aby sa vedel koncentrovať do membránových oblastí svojho tela ako sú membrány hlasiviek, membrána pobrušnice, membrána veľkého mozgu a miechy. Pobrušnicová membrána vyžaduje svalové napätie v tejto oblasti. Hlasivky vyžadujú stlmený dych a dýchať do určitej rezonancie počtu úderov. Žiadna zvuková reprodukcia. Membrána mozgu vyžaduje techniku vypínania a zapínania nervových zakončení v mozgu. Až rezonujúce membrány dovoľujú psychicky prienik dovnútra buniek a ich orgánikov. Tak sa otvára 7. duchovná cesta a to je cesta bunková.

Program mozoček (3. duchovná cesta)

Aby ste dokonale mohli robiť bunkovú ezoteriku a duchovnú cestu je potrebné, aby ste zrealizovali 3. duchovnú cestu cez mozoček. A to hlavne z toho dôvodu, že človek sa horko ťažko dokáže dlhšie koncentrovať na 10 bodov naraz. Uvedomte si, že koncentrácia do určitého počtu buniek v objeme fazule, alebo v objeme tenisovej loptičky vyžaduje aktívnu účasť mozočku, podporujúcu koncentráciu do určitého množstva buniek. Bližšie: Kabala škola.

Program miecha (4. duchovná cesta)

Aby ste sa vedeli optimálne koncentrovať na pohyb v kozme, vo svete mŕtvych spomienok alebo vo svojich spomienkach, ktoré si nosíte v neurónoch mozgu počas života, potrebujete vnímať veštecký pohyb v magmatických poliach a v iných kozmických energiách. A preto je dobré tak isto zvládnuť koncentráciu na pohyb a magické rituály, kde hlavnú úlohu hrá pohyb a nie statické objekty. Odporúčam zvládnuť pred bunkovým vedomím toto vedomie prírodných ľudí šamanov.

Program kozmického vedomia (6. duchovná cesta)

Aby ste mohli naplno využiť bunkové vedomie prirodzene končiace v psychickom kontakte s organickou hmotou, je potrebné ovládať kozmické vedomie. Bližšie: Kozmos sekcia. Bez kozmického vedomia je bunkové vedomie nedostatočne využité. Pokiaľ si otvoríte bunkové vedomie, tak kozmický lúč sa pri nahodení kozmického vedomia z hlavy vedie cez bunky a nie priamo cez hlavu do kozmu.

Program klinického vedomia (1. duchovná cesta)

Tak isto aj pre oblasť bunkového vedomia platí, že pokiaľ by ezoterik ovládal iba bunkové vedomie a psychický prienik doň, tak by z toho na duchovnej ceste nemal mnoho, a preto k bunkovému vedomiu treba pridať výcvik klinického vedomia, ktoré sa nacvičuje v Plazmatickej škole. Tu je možnosť kombinácie klinického vedomia ako 1. duchovnej cesty a 7. duchovnej cesty cez bunky v tele. Spojenie klinickej smrti a bunkového vedomia vedie k intenzívnemu psychickému prieniku do sveta mŕtvych spomienok a efektnému vnímaniu skoncentrovaných spomienok hlavne vyhynutého organického života mimo planétu Zem.

Program bunkového vedomia (7. duchovná cesta)

Samotný program bunkového vedomia vyžaduje zvládnutie tvorby rezonancií v membránových systémoch tela a to sa nacvičuje práve v Silva škole. Ide o techniky rozkmitania hlavne membrán v hlasivkách dychovými technikami a membrány podžalúdkovej hlavne napätím svalov v tejto oblasti. Ezoterik sa vyhne tvorbe rezonancií v pobrušnici strachom a obavami. Ezoterik sa musí naučiť pomocou mozočka v zadnej časti hlavy koncentrovať sa do buniek v rôznych veľkostných skupinách. V prvom rade je to veľkosť fazule, veľkosť pingpongovej loptičky, veľkosť tenisovej loptičky, a potom veľkosť neurónovej oblasti, veľkosť celého orgánu a veľkosť celého tela. Potom je treba prepracovať systém kombinácie rôznych veľkostí a ich počtu v tele. Ezoterik nezanedbá takýto výcvik a dôsledne sa učí zatvárať a otvárať tento bunkový systém. Ezoterik si dáva pozor na stavy strachu, ktoré nekontrolovane rozkmitajú membrány v tele a spontánne vedú do bunkového vedomia. Ezoterik otvorením bunkového vedomia a prepojenia na klinické a kozmické vedomie dokáže do kozmu a sveta mŕtvych prenikať extrémne silno. Cez bunkové vedomie sa ezoterik môže intenzívne dostať ako autista aj do svojich spomienok a robiť reinkarnáciu dynamickejšie ako bežnými postupmi. Ezoterik cez bunkové vedomie a seansové vedomie preniká aj do magmatických záznamov o živote ľudí, ktoré robí pulzujúce jadro Zeme. Seansové vedomie je založené na sugeratívnom presune hormonálnych žliaz do inej časti tela.

Program získania UFO odtlačku

Otvorením bunkového vedomia ako 7. duchovnej cesty však hrozia aj negatívne vplyvy a to je práve schytávanie UFO odtlačkov zo psychického kontaktu s organickou hmotou. Hlavne keď sa prepojí kozmické vedomie a bunkové vedomie. A toto je veľmi riskantná zóna pre ezoterika, ktorý môže takýto odtlačok nabrať a ani o tom nemusí tušiť. UFO odtlačok treba vnímať ako veľkú mydlovú bublinu, ktorá má v sebe uložené informácie z kontaktovaného organického života v kozme. A nesmie sa to nechať na náhodu. Pretože niektoré UFO odtlačky sú pasívne, niektoré devastačné pre zdravie a psychiku, niektoré použijú ľudskú psychiku na cestovanie po nekonečných diaľavách kozmu. Niektoré UFO odtlačky dokážu poslúchať ezoterika a niektoré dokážu iné odtlačky likvidovať.

Problém nastáva aj spojením klinického vedomia a bunkového vedomia, kde je ezoterik vtiahnutý do sveta mŕtvych veľmi aktívne. Ezoterik si musí dávať pozor, aby zo sveta mŕtvych nedostal do seba určitú hustotu informácií, ktoré ho majú ovplyvňovať a hlavne zbierať v ňom informácie. Nutnosť postoja osoby, ktorá zo sveta mŕtvych nechce nič a ničoho sa nedotýka. Iba si to všetko fotí ako turista. Pokiaľ sa niečo dostane do ezoterika, tak sa to likviduje cez prepojenie na horiace a taviace sa objekty. Tak isto sugeráciou klinickej smrti alebo napojením sa na zomierajúcu osobu s jej láskavým dovolením. Niekedy treba takéto informačné objekty vložiť do minerálu. Najhorší stav je, keď je psychika ezoterika využitá na prieskum celého sveta mŕtvych a slúži na zber informácií o fungovaní informačných objektov vo svete mŕtvych.

Program likvidácie UFO odtlačku

Ezoterik sa musí naučiť likvidovať UFO odtlačky organického života pomocou techniky nasugerovania, že je dieťa, a potom je tu možnosť aj magického spôsobu likvidovania odtlačkov cez spomienky mŕtvych jedincov, ktorí to dokázali alebo napojením sa na živé osoby, ktoré takúto techniku ovládajú. Prípadne cez magmatické záznamy tých, ktorí tieto techniky používali. Tak isto niektoré UFO odtlačky a často tie najmenšie dokážu úspešne zlikvidovať tie menšie jedna radosť.

Program práce s UFO odtlačkom stonožka

Ezoterik, ktorý chce niečo znamenať v UFO ezoterike ako 7. duchovnej ceste, sa musí správať uvážlivo a nehazardovať. Nekontrolovateľné získavanie odtlačkov môže zdevastovať zdravie, osud, ale aj psychiku. A preto ezoterik musí mať trvalo nejaký UFO odtlačok okolo seba alebo v sebe. Najvhodnejší je zatiaľ odtlačok UFO stonožka. Dá sa získať v niektorom zo súhvezdí našej Galaxie. Zámerne neudám presne miesto, ktoré je to súhvezdie. Ezoterik by mal vývojom kozmického vedomia na to dozrieť sám. UFO odtlačok stonožka je pre tieto účely ideálny, pretože ezoterika poslúcha, nerobí žiadnu vlastnú aktivitu a vie dobre pacifikovať ostatné UFO odtlačky. Tento odtlačok je trvalou výbavou UFO ezoterika. Možno ho z dôvodu istoty po určitom čase vymeniť za obdobný UFO odtlačok z danej oblasti kozmu.

Program práce s UFO odtlačkom batman

Tento UFO odtlačok je tiež z niektorého súhvezdia našej Galaxie. Nie je dobré mať tento UFO odtlačok sám, lebo je činorodý a rád by využil ľudskú psychiku na spoznávanie kozmu vo vzdialenostiach asi 4 000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi od našej planéty. A verte, že nie je nič príjemné, keď sa ezoterikova psychika preháňa celý deň v kozme. Tomuto sa dá zabrániť nasadením UFO odtlačku stonožka, ktorá UFO odtlačok batmana poriadne spacifikuje.

Program práce s UFO odtlačkom rebrovec

Tento UFO odtlačok nepochádza z našej Galaxie, ale z iného komplexu hviezd aspoň jednu miliardu rokov od planéty Zem. Zase nebudem udávať presnú polohu, ezoterik by mal svojím vývojom sám dospieť až k tomuto odtlačku organického života v kozme. No tento odtlačok dokáže ťahať ezoterikovu psychiku do nekonečných vzdialeností kozmu aj bilióny svetelných rokov. To je nebezpečná hra. Pokiaľ má niekto UFO odtlačok tohto druhu, tak na pacifikovanie jeho nekontrolovateľných aktivít treba až 3 UFO odtlačky stonožiek. Tie ho vedia dostať do stavu zvládnutia pre ľudskú psychiku.

Program práce s UFO odtlačkom chobotnica

UFO odtlačok chobotnica je odtlačok organického života v niektorom súhvezdí našej Galaxie. Tento UFO odtlačok zvládne hravo UFO odtlačok stonožka. UFO odtlačok chobotnica je zdanlivo poslušný odtlačok, ale iba vtedy, pokiaľ ho niečím zamestnávate. Pokiaľ nie, tak sa rád motá v hlavách a spomienkach iných ľudí. Tento odtlačok je vhodný na zber informácií. No môže tak zahltiť mozog množstvom informácií, že osoba nedokáže bežným spôsobom fungovať. Ezoterikovi nezostáva nič iné, ako začať myslieť v mozočku, čo je náročná zmena spôsobu myslenia ako je to u kabalistov.

Program trvalej prítomnosti UFO odtlačku

Kto vstúpi na pôdu UFO ezoteriky, musí sa zmieriť s tým, že bude musieť mať pri sebe trvale nejaké odtlačky UFO, a potom doporučujem odtlačok UFO stonožka. To isté platí aj o spojení bunkového vedomia a klinického vedomia, kde ezoterik do seba prijme v prvom rade nejaké tie pasívne spomienky do svojho tela, aby neschytával nekontrolovateľné agresívne spomienky zo sveta mŕtvych.

Program vešteckého vnímania v centre fantázie

Ezoterik, ktorý sa dostane vo svojom duchovnom vývoji až sem, sa musí naučiť všetko to, čo robí, vnímať veštecky v spojenom centre fantázie a to čuchovo- zrakovej , chuťovo- hmatovej a sluchovo- premýšľajúcej. Všetky tieto 3 druhy fantázií sa spájajú v prednom mozgu. Ezoterik sa nesnaží vnímať duchovné procesy priamo, ale výhradne nepriamymi technikami dekódovania toho, čo vníma v centre fantázie. Bližšie: Veštecká škola.

Program blokácie nočného vedomia voči UFO odtlačkom

Ezoterik z bezpečnostných dôvodov spraví všetko pre to, aby v noci spokojne spal a bunkovú ezoteriku nerobil počas spánku. To by mohlo znamenať úplnú devastáciu a nedostatočnú hĺbku spánkových procesov.

Pridaj komentár