5. duchovná alebo ezoterická cesta sa koná cez brušný mozog, ktorý sa nachádza v podobe drobných neurónových zhlukov veľkosti špendlíkových hlavičiek. Sú ich tu stovky a vo vnútri obsahujú ďalšie množstvá neurónov. Všetko je to spojené nervovým systémom a uložené v stene tenkých a hrubých čriev. Tento zápis má svoju zvukovú podobu Vyhľadaj: Geriatrické MP3.

Ezoterik si uvedomuje, že máme 7 ezoterických alebo duchovných ciest. Skôr budeme používať pojem ezoterická cesta. Prvá je viazaná na neurónové oblasti veľkého mozgu a ide sa cez ňu do sveta mŕtvych spomienok. Je tu zabudovaný aj reinkarnačný program. Druhá duchovná cesta je viazaná na stredný mozog v strede hlavy o veľkosti orecha. Ide o symbolickú cestu, ktorá sa hlavne cvičí v stave prispania alebo inak povedané v autohypnóze. Táto cesta má hlavne terapeutický charakter a zasahuje významne do procesov nielen spánku a nočného snívania. Tretia ezoterická cesta je cez mozoček a slúži na koncentráciu na množstvo častí a buniek v celom systéme ľudského tela. Bez aktivity mozočku sa nedá naraz skoncentrovať na viac ako 10 objektov. Tretiu duchovnú cestu potrebuje ezoterik na všetky ďalšie ezoterické cesty. Tak isto ezoterik použije mozoček na špičkové veštectvo a spracovanie a vyberanie spomienok v inom režime ako z veľkého mozgu pri bežnom ľudskom myslení. Štvrtá ezoterická cesta sa realizuje v neurónoch miechy. Miecha má na starosti všetko týkajúce sa pohybu či už v tele, alebo v aure okolo tela. Tak isto aj psychiky mimo telo. Tanec, pohybový rituál, svalovo – kineziologická ezoterika patria do miechy. Potom je tu 5. ezoterická cesta cez brušný mozog a má výsostne liečivý účinok. Ezoterik sa snaží, aby sa dožil bez chorôb vysokého veku a mohol pracovať na svojom duchovnom alebo ezoterickom raste každú chvíľu. Brušný mozog v črevách je ideálny pre zdravotnú cestu jedinečného charakteru cez pudy tu uložené. Šiesta ezoterická cesta je cez ganglie okolo orgánov tela a kozmické vedomie, alebo psychický prienik do kozmu. Potom je tu posledná, siedma ezoterická cesta a tá ide cez psychický prienik cez jadrá a orgániky buniek, ktoré obsahujú ešte nepatrný potenciál neurónov. Tu sa otvára jedinečná silná komunikácia s duchovným svetom a hlavne organickými odtlačkami kontaktu organického života v kozme, teda UFO ezoterika.

Ako vidíte, každá oblasť zo 7. ezoterických ciest má svoj význam a zmysel. Ezoterik preniká do brušného mozgu na základe autohypnotického stavu spustenia a zablokovania zaspávania a do oblasti čriev napúšťa symboliku jaskýň a vyhrážania sa obrazmi poškodenia samovraždou, odrezaním pohlavných orgánov, zmrzačením rúk a nôh a nakoniec nedýchaním. Ide samozrejme o mentálny proces predstáv, ktorým sa uverí, ale iba na rovine predstáv. Takéto vyhrážanie aktivizuje skrytú schopnosť pudu sebazáchovy, pudu rozmnožovacieho, pudu teritoriálneho a pudu bunkového postarať sa o trvalú bezchorobnosť a vitálnu dlhovekosť. Ezoterik už teraz pozerá na to, ako to bude s ním, keď bude mať 100 rokov.

Vyhrážanie pudy prinúti konať v prospech organizmu. Pud sebazáchovy porobí vhodné zmeny v blanovitých útvaroch tela a vyprodukuje túlavé bunky, ktoré prenikajú do celého ľudského tela, ozdravujú hlavne akútne stavy a pozmeňujú fungovanie buniek tukového orgánu do rôznych vhodných tvarov. Tvorí tvary ako palcáky, dlaňovky, hviezdice, dlhé pásy, prerušované pásy, granátové jabĺčka, špirály, štvorce a podobne. Všetko nakoniec pud teritoriálny vytvára v 7. sadách a produkuje nakoniec 10 miliónov jednotiek prospešných látok. To je konečný cieľ.

Pud bunkový nakoniec produkuje z chrupavkových útvarov tela tiež niečo ako túlajúce bunky, ktoré sa postupne ukladajú okolo všetkých buniek a nútia ich produkovať liečivú biochémiu. Najčastejšie modifikujú chrupavku pri hormonálnej žľaze vo veľkom mozgu. Práca tohto pudu je dokončená, keď drobné túlavé bunky sú v každej časti tela a nútia všetky bunky do dlhovekosti a bezchorobnosti. To sa dá dosiahnuť trvalo v priebehu niekoľkých rokov.

Pud teritoriálny pracuje nakoniec smerom k mikroorganizmom a prinúti mikroflóru tela k jedinečným výkonom ako malé chemické fabriky na produkciu liekov. Tento pud vhodne pozmení časť buniek okostice, aby produkovali niečo ako makrofágy, čo sú drobné bunky, ktoré kontrolujú mikroorganizmy tela a nútia ich, aby sa správali ako liečivý faktor pre telo. V tele ezoterika vzniká jedinečná mikroflóra. Tento systém musí postupne fungovať v celom tele ezoterika.

Nasleduje posledný systém a ten je v tenkých črevách. Dostal názov pud bunkový a on sa stará o deliace sa a trváce bunky organizmu. Pokiaľ sa rozhodne a je to vhodné pre organizmus, vie pozmeniť deliace sa bunky na trváce bunky a naopak. Môže zvýšiť kapacitu delenia deliacich sa buniek a tak isto zvýšiť podiel trvácnosti buniek. Snaží sa za týmto účelom modifikovať časť buniek lymfatických nádržiek na lymfatickom riečišti. A potom vytvára útvary, ktoré vstupujú do buniek v tele a pozmeňujú ich potenciál delenia a celkovej životnosti. A toto je v skutočnosti cieľ ezoterika, udržať si bezchorobnosť a dlhovekosť aj na tejto úrovni. Vyžaduje si to niekoľkoročnú prácu na sebe a svojom systéme.

Dobré je sa naučiť veštecky v centre fantázie vnímať, ako fungujú pudy a naučiť sa výhradne jesť to, čo 4 pudy schvália bez výhrad. To je veľmi dobrý potenciál k bezchorobnosti a dlhovekosti. Tak isto 4 pudy prevezmú zodpovednosť za energeticko – magnetickú bázu prietoku vlastných a magmatickývh energií. Teda pudom sa odovzdáva celá energetická báza reiki systému. Tak isto pudy rozhodnú, aké UFO odtlačky zo zvierat na planéte Zem sú vhodné pre bezchorobnosť a dlhovekosť.

Pridaj komentár