Venujeme sa problematike kozmického vedomia, ktoré je založené na psychickom prieniku do kozmického priestoru astronomického kozmu. Ide o 6. ezoterickú cestu cez ganglie okolo orgánov, ale aj cez 7. ezoterickú cestu cez bunky vlastného tela. Tento záznam má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos MP3.

Na začiatku kozmického vedomia bol veštecký výskum kozmonautov, ktorí boli v kozme viacej ako 4 mesiace, výskum jedincov, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám a výskum osôb, ktorých telo, kosti a svaly sa abnormálne potočili do neštandardných stavov. Tak isto sem pribudli prípady UFO, ktoré v strachu rozvibrovali najčastejšie pobrušnicovú membránu, psychicky sa prebúrali do buniek a odtiaľ do astronomického kozmu. Vo všetkých týchto prípadoch ide o kozmické vedomie, ktoré preniká psychicky do kozmického priestoru mimo planétu Zem.

Najvhodnejšie je postupovať tak, že sa ezoterik skoncentruje do oblastí ganglií okolo orgánov. Môže sa skoncentrovať do všetkých ganglií v tele, ale za podmienky použitia mozočku, ktorému cvičený a zasväcovaný ezoterik nariadi takúto koncentráciu. Do oblasti ganglií a orgánov presúva v prvom rade predstavy o obežnej dráhe planéty Zem a Mesiaca. Tieto predstavy posilňuje a stupňuje. Zároveň sa odpája od magmatických síl Zeme, ktoré ho priťahujú do epicentra magmatického jadra Zeme. Nastaví sa na sily odpudzujúce a na energetické pôsobenie čiernej diery v strede našej Galaxie. Postupne z mozgu stúpa tenký lúč energie a prechádza cez 100 000 km atmosférického obalu planéty Zem. Dá si pozor, aby neprenikal do vlastných spomienok v mozgu, do aury, do osoby vedľa seba alebo iba do obrázku pred sebou.

Neskoršie použije ezoterik aj jednoduchšie techniky prieniku do kozmu a to predstavou vhodného zmrzačenia a vytočenia tela do rôznych pozícií. Samozrejme mentálne v predstavách s koncentráciou do svalových platničiek. Tak isto sa dá ísť do astronomického kozmu nahodením klinického vedomia a prenikať cez svet mŕtvych, a potom na vhodnom mieste preniknúť do astronomického kozmu. Je možné nahodiť si kozmické vedomie, k tomu rezonancie pobrušnicovej blany a odtiaľ do buniek v tele vo veľkosti pingpongovej loptičky za účasti mozočku, ktorý sa koncentruje dovnútra všetkých buniek v pingpongovej loptičke. Vtedy je prienik do kozmu ako keby v zlomku sekundy hotový. No ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať tento stav v centre fantázií v prednom mozgu.

Potom je tu ešte možnosť prieniku psychiky vlečením cez UFO odtlačky, ktoré môže získať ezoterik cez psychický kontakt s organickým životom v kozme, pokiaľ sa kontaktoval cez bunkové vedomie. Odtlačok UFO je ako veľká tvarovaná mydlová bublina, ktorá obsahuje informácie o schopnostiach organického života v kozme. Najčastejšie sa používa odtlačok UFO stonožka a UFO batman, alebo UFO stonožka a UFO chobotnica. Alebo tri UFO stonožky a jeden rebrovec. UFO stonožka poslúcha ezoterika a prinucuje odtlačok chobotnica, alebo batman, alebo rebrovec, aby išli v kozme tam, kde treba. Samozrejme začiatočník nebude experimentovať s UFO odtlačkami a počká si, kým dozrie na túto úroveň ezoteriky.

V tomto prípade nás bude zaujímať dianie v čiernej diere, ktorá je v strede Galaxie obklopená množstvom súhvezdí a v nich hviezd. Ezoterik sa psychicky premiestni do čiernej diery. Psychicky ju cíti ako množstvo mäsiarskych mlynčekov usporiadaných do guľovitého útvaru. V centre čierne diery je bod, v ktorom nie je akoby nič a nič sa tu nedá robiť. Pokiaľ sa ezoterik posunie do určitej vzdialenosti od tohto bodu v úplnom centre čiernej diery v správnom smere, je potenciálne schopný vnímať všetky súhvezdia a hviezdy v nich. Zmena pozície dovoľuje vnímať všetky anomálie v celej Galaxii naraz. Zmena pozície dovoľuje vnímať svet mŕtvych v celej Galaxii.

Pokiaľ sa ezoterik posunie viac od stredu Galaxie, tak už nemôže vnímať celú Galaxiu naraz, ale iba čiernu dieru a jej aktivitu na úrovni makrosveta. Teda sveta väčšieho ako hrot špendlíka. Pokiaľ si ezoterik v blízkosti centra čiernej diery želá posilniť svoje schopnosti presunom do určitého súhvezdia a do určitej planéty, tak to vie aj bez vešteckého výkonu a okamžite sa tam presunie, tu sa prepne psychicky mimo dosah čiernej diery a posilní psychickou prítomnosťou v danej oblasti svoje schopnosti. Ako keby sa v čiernej diere hromadili informácie o všetkom v Galaxii a čiernej diere neunikne ani jedna informácia o dianí v Galaxii. Ľudská myseľ sa vlní v pulzáciách čiernej diery do miest, ktoré si vyhliadla.

Z predchádzajúcich cvičení vieme, že cez priestor čiernej diery možno vstúpiť do každého súhvezdia a každej hviezdy v Galaxii a to pre psychiku rýchlym a nenáročným spôsobom. Čo je dôležité pre rýchly presun a orientáciu v Galaxii so súhvezdiami.

No iné udalosti sa budú diať, keď sa prepneme do rezonancií mikrosveta na základe rezonancií v membránach tela a do čiernej diery budeme prenikať psychicky ako do mikrosveta a to je svet menší ako hrot špendlíka. Cez čiernu dieru z makrosveta prenikáme do mikrosveta častíc. A vnímanie ezoterika sa zmení. Čiernu dieru môže symbolickej podobe vnímať ako telo tlstej matky, ktorá tu symbolicky prezentuje čiernu dieru a planéty tu prezentujú detičky tejto matky. Všetky sú prepojené pupočnou šnúrou k matke. Inak povedané v rozumovej rovine čierna diera je prepojenie do mikrosveta, kde sa znížila hustota hmoty a spôsobila výron hmoty na miestach výskytu planét. Jednoducho cez čiernu dieru je možné psychicky vstúpiť do mikrosveta kozmu a vnímať v ňom presuny hustoty hmoty a tvorbu planét.

Pre ezoterika je čierna diera v prvom rade prostriedok rýchleho presunu v Galaxii a to je to najdôležitejšie pre jeho ezoterický rast.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.