V tomto príspevku sa zaoberám problematikou snovej pamäte, ktorá je uložená v hĺbke veľkého mozgu, konkrétne v strednom mozgu a ešte konkrétnejšie v starom zvieracom, čuchovom alebo limbickom mozgu. Koordináty na jeho nájdené sú v strednom veľkom mozgu alebo pod lebečnou kosťou do vnútra veľkého mozgu 2 až 3 centimetre po všetkých stranách lebky.

Snová pamäť je uzavretá formou rotujúcich špirál počas dňa, keď nespíme. Teda málo preniká do šedej kôry veľkého mozgu a mozočku v zadnej časti mozgu. Až po zaspatí a utíšení aktivity šedej kôry mozgu a mozočku sa tento systém snovej pamäte aktivizuje a pohlcuje celý mozog a psychiku človeka. No u niektorých ľudí, a to hlavne epileptikov a ľudí s epileptickými sklonmi, je tento stav porušený. Bližšie Psyché škola. U týchto ľudí to funguje inak. Pomôžeme si kineziológiou: keď zovrie epilepticky ladený človek ruku alebo si predstaví pohyb, dôjde k prieniku a aktivizácii snovej pamäte a tu uložených snových spomienok. Pokiaľ je táto časť mozgu zdravá, tak všetky snové stavy, ktoré človek prežil, sú tu zaznamenané.

Tvrdenie človeka, že si sny nepamätá, sú skreslené. On jednoducho nemá k snom prístup. Dá sa povedať, že spí kvalitným ľudským spánkom. Ďalej epilepticky ladení ľudia sú prevažne chudí ľudia a nervový vzruch im častejšie z mozgu ide aktívne do svalstva a nie cez miechu. Zdá sa, že intenzívna aktivita nervstva svalov počas dňa, ale aj v noci spôsobuje porušenie snových stavov. Teda osoby tohto psychického druhu nedosahujú tak jednoznačne hlboké hladiny v spánku. To má za následok tvorbu mikrospánkových stavov a premostenie snového vedomia do denného vedomia. U schizofrenicky ladených ľudí sa cez mikrospánok tvoria zvláštne stavy neustále sa točiacich spomienok a myšlienok. Tak isto to bude mať vplyv aj na záchvaty u ťažkých epileptikov. Nervový aktívny vzruch vo svaloch vedie počas noci u epilepticky ladených ľudí až k stuhnutiu niektorých svalov.

Tieto aktivity v svaloch vedú k porušeniu spánku. Ľudský hlboký spánok sa mení na nekľudný zvierací spánok, a teda nutnosť pospávania aj počas dňa. Tejto nutnosti sa epilepticky ladené osoby bránia a to umožňuje prepojenie snovej mysle s dennou mysľou. Tieto tvrdenia tu zverejnené nemožno brať ako vedecky overené tvrdenia, ale ako výsledok môjho empirického bádania a testovania. Ja osobne som si aktivizoval nervstvo a nervové platničky vo svaloch. Zároveň niekoľkokrát denne som začal intenzívne cvičiť v posilňovni podľa metodiky kulturistiky. Tak isto som začal spávať na tvrdej podložke. Výsledok týchto aktivít viedol k tomu, že snová myseľ sa dostávala do dennej mysli a ja som začal neustále pospávať. Mal som pocity, že vonkajší svet je mi cudzí a vzdialený. Aby tento stav nepokračoval, tak som sa koncentroval na denné spomienky a dôsledne som ich začal tlačiť do stredného mozgu.

Mal som pocit, že v hlave sú dva tlaky, jeden zo snového stredného mozgu do šedej kôry veľkého mozgu a druhý zo šedej kôry veľkého mozgu a mozočku do snového stredného mozgu. Takto sa mi podarilo v mozgu vytvoriť určitý stav rovnováhy. Dovolím si aj tvrdiť, že Indovia a ezoterici Indie majú viacej otvorený snový stredný mozog a celá východná ezoterika má viac snový charakter ako rozumový vychádzajúci z denného vedomia. V európskej kultúre je snaha o ovládnutie snových aktivít a v Indii je snaha opačná, a to potlačiť denné vedomie a dostať ho pod kontrolu snového vedomia. Toto empirické poznanie má svoj zmysel aj pri terapii u epilepticky ladených ľudí, u ktorých sa terapia vedie práve k náprave stavu v prospech denného vedomia.

Pridaj komentár