Tento príspevok sa zaoberá problematikou aplikácie alternatívnej medicíny na psychické pochody. Predstaviteľom tejto línie alternatívnej liečby je anglický lekár Bach. Žil do roku 1936.Liečba, ktorú rozvinul jeden zo zakladateľov, stála na pochopení, že mimoriadne nízke množstvá určitých látok môžu mimoriadne efektívne ovplyvňovať psychické pochody v ľudskej mysli. V podstate bol podľa všetkého lekár Bach mimoriadne veštecky intuitívna osoba. Musel vedieť stanoviť, aké problémy dotyčná osoba má a potom pripraviť určitý druh lieku. K tomu používal najčastejšie koňak. Pod koňakom tu budeme chápať vypálené víno. Do tohto čistého destilátu dostával intuitívne iba rosu z niektorej rastlinky alebo minerálu, teda akési homeopatikum. Prečo si vybral práve vypálené víno, zostane záhadou. Keby sme použili lekárenský lieh, tak by sme museli nechať rastlinky dlhšie v liehu lúhovať, aby sa to vyrovnalo lieku vyrobenom do koňaku. Bach pripravil liek, ktorý upravoval hlavne psychické pochody v ľudskej mysli. Keď som skúmal ďalších terapeutov, tak som natrafil na takého, čo používal destilovanú vodu. Do destilovanej vody nedával nič, ale fľaštičku nechal vibrovať, prípadne ju osvetľoval blikavým svetlom alebo ožaroval rôznymi vlnami. Na destilovanú vodu vplýval magnetmi alebo v blízkosti destilovanej vody kmital určitý prípravok a podobne. Pokúšal sa na destilovanú vodu pôsobiť aj zvukmi z rádia. Ďalší alternatívny liečiteľ zašiel ešte ďalej a používal postup, kde oblial rastlinku, kamienok, zvieracie časti čistým alkoholom a potom to nechával psychickým pacientom užívať. Ďalší alternatívny terapeut používal aj určenie času liečby. Zároveň si predstavoval ľudské telo ako mriežku s okienkami, do ktorej si zapísal každú rastlinku a z tohto zápisu vyrobil zmes nízkokoncentrovaných liekov na celkové vyrovnanie psychických procesov v ľudskej mysli.Čo dodať záverom k Bachovej terapii, treba ju začať aplikovať v psycholiečbe.

Pridaj komentár