Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečenia prácou a prírodnými prostriedkami, kde základom sú poznatky medicíny a aplikácie liekov a preparátov. Až na základe určenia choroby a aplikovania vhodných liekov sa podľa všetkého intuitívne pridávajú prírodné prostriedky k podpore vyzdravenia.V literatúre sa spomína ako zakladateľ naturopatie Vincent Priessnitz, ktorý zomrel v roku 1851. Keď som sa spájal s jeho mŕtvym informačným poľom, tak som zistil, že pacientom predpisoval vhodnú prácu, ktorá im pomáhala vyliečiť sa. Teda ku klasickej medicínskej liečbe sa intuitívne odporúčalo vykonávať určitý druh klasickej práce ako na vidieku. K zakladateľom naturopatie patrí aj mních Sebastian Kneipp, žil v 19. storočí. Tento sa zaoberal výrobou liekov z byliniek a rozumel anatómii ľudského tela, aj jeho fungovaniu. Keď stanovil diagnózu, tak ku klasickej liečbe koncentrovanými preparátmi pridával intuitívne ďalšie procedúry: bahno na telo s bylinkami a chemikáliami, minerálnu vodu, procedúru podobnú saune, masáže, kartáčovanie, šľahanie prútikmi po tele, mastičky, dýchanie, inhalácie sparených bylín a konárikov zo stromov, ľadové kúpele, prikrývky z kože rôznych zvierat, stravu a modlenie. To už sa skutočne dá zobrať ako naturopatická liečba nielen prácou, ale aj prostriedkami prírody. Tieto metódy ďalej rozvíjal Američan Benedict Lust, ktorý sa úspešne liečil u predchádzajúceho naturopata. Dotyčný Lust začal zbierať a praktizovať všetky možné aj nemožné procedúry. Napríklad liečbu elektrickým prúdom, magnetmi, hudbou, bahnom, homeopatikami, akupunktúrou, špeciálnou prípravou liekov presne pre chorého klienta. Snažil sa študovať čínske spôsoby liečby, indiánsky spôsob liečby, domorodcov z južnej Ameriky. Viac sa snažil vytvárať vhodné kombinácie liekov a liečiv. Vyrábal rôzne druhy liečiv až priam magickým spôsobom. Teda pacientom podával liek, pri výrobe ktorého dodržiaval intuitívne niektoré postupy prírodných liečiteľov. Pochopil, že nestačí vyrobiť liek, ale treba dodržať pri výrobe lieku aj určitú ritualistiku prípravy, ktorá zvyšuje pravdepodobne úspešnosť alebo účinnosť liečiv, ktoré vyrábal.Pokúsim sa vrátiť k tejto tradícii a uviesť ju do praxe v našich podmienkach. Niekedy som už takýmto spôsobom liečil, ale nevenoval som sa takémuto druhu liečby dlhodobejšie. Teraz túto chybu napravím a tento druh liečby dostatočne efektívne rozviniem.

Pridaj komentár