Jaskynná ezoterika. Bunková ezoterika. Psychický prienik do jadra buniek. Rozumové skúmanie dejov v bunkách. Modifikácia kožných buniek. Modifikácia blanovitých útvarov tela. Chemická aktivita tukových buniek. Psychika modifikovaných objektov. Snová symbolika a modifikácie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

V tele máme 7 oblastí výskytu neurónov. Neuróny sú bunky, ktoré v sebe nesú riadiace procesy celého organizmu. Prvá oblasť je na povrchu veľkého mozgu. Druhá oblasť je v strednom mozgu v strede hlavy o veľkosti orecha. Tretia oblasť je veľká ako tenisová loptička a je v zadnej časti hlavy. Štvrtá oblasť je v chrbtici. Piata oblasť – brušný mozog – je v stene hrubých a tenkých čriev. Šiestu oblasť tvoria ganglie plné neurónov: 2 väčšie fazule v hlave, dve fazule okolo žalúdka, dve okolo mechúra. Odtiaľto je nervový prepoj do ganglií okolo orgánov a častí tela. Tie sú veľké ako špendlíková hlavička. Odtiaľto sú nervové spoje k bunkám a ich jadru, ktoré má v sebe schopnosť riadiť bunku. A toto je posledná úroveň fyzického tela, do ktorého psychicky prenikáme. Psychicky znamená silou vôle a túžby niekam prenikať.

K bunkovej ezoterike môžeme mať prístup rozumovo vedecký a to vyžaduje študovanie medicínskych materiálov okolo buniek. Teda ide o vedecky ladenú ezoteriku, ktorá stojí na základoch bádania a skúmania. Ezoterik sa usiluje prevziať teoretické skúsenosti o bunkách tela a ich fungovaní. To je jeden druh prístupu. Potom je tu prístup dieťaťa alebo prírodných ľudí, ktorí ešte nevedia čítať, písať a premýšľať. A nerobia rozdiel medzi sebou a bunkami. Vtedy ide vlastne o prístup silného stotožnenia sa s bunkami a nie rozumového pochopenia. Ezoterik sa usiluje stotožniť s bunkami cez predstavy určitého pohybu a to sme už na pôde magických pohybov, ktoré dovoľujú prírodnému človeku intenzívne sa skoncentrovať do jadra buniek. Potom je tu prístup pudový cez brušný mozog a to na základe buď pudu sebazáchovy, pudu obživeného, prípadne cez pud rozmnožovací a pud teritoriálny. Ide skorej o prístup uctievania a zbožňovania týchto mechanizmov v brušnom mozgu. Tento prístup vyžaduje absolútnu poslušnosť týmto pudom ako svojmu osobnému božstvu. Potom je tu už iba prístup inštinktívny a to je trvalý pocit, že ezoterik môže prenikať iba do buniek a nikde inde. Sugeratívne si odmyslí a zabudne, že existuje niečo iné ako bunky. A pritom má pocit, že to musí robiť monotónne ako v rytmicky sa opakujúcom pohybe. Hovoríme o zúženom vedomí na bunky. Sugeratívne znamená mať predstavu, veriť a nespochybňovať.

Potom je tu potreba vhodne naladiť 7 neurónových oblastí na anjelské sféry šamanov a to bielou líniou anjelských sfér šamanov. Ide o anjelov, ktorých vytvorili prírodní šamani, ktorí mali počas života veľkú detskú žľazu v oblasti hrudnej kosti. Žľazu si udržia aj počas dospelosti. Robia iba to, čo im káže silnejúca anjelská sféra. Po smrti sa odpúta od tela šamana a končí vo svete mŕtvych. Ezoterik má zo zasvätení v sebe vhodný odtlačok tohto záznamu a ním si nalaďuje neurónové oblasti tela. V zásade tuší, ako má sám realizovať vhodnú meditáciu.

Pokračujeme ďalej a začíname upravovať psychicky svoje vnútro, aby sme úspešne realizovali geriatrickú modifikáciu. Komunikujeme s brušným mozgom a hlavne s pudom sebazáchovy. Tento nás s anjelskými sférami šamanov povedie cez geriatrický program. Geriatrický program sa bude dariť osobám, ktoré sú choré a chcú sa za každú cenu vyliečiť a urobiť doslova a do písmena, čo bude treba. Tak isto sa bude dobre dariť geriatrický program osobám, ktoré majú veľké ambície a ciele. Napríklad čo najpomalšie starnúť, veľa sa naučiť a vedieť pracovať dlhodobo aj vo vyššom veku denne aj 16 hodín. Menej sa bude dariť geriatrický program osobám, ktoré radi trpia, nechcú byť úspešné a sú na svoj vek zdravé. To treba vo vnútri zmeniť, inak vytvorené zmeny budú viac škodiť ako pomáhať.

V geriatrickom programe možno využiť aj sériu zasvätení v prírodnom vedomí, ktoré v sebe nesú skúsenosti asi tej stovky jedincov, ktorí v jaskynných podmienkach vyzdraveli. Tak isto sú tú zasvätenia tých, ktorí úspešne prenikali psychicky do buniek v tele.

Geriatrický program má zložku fyzickú a to je potreba natierať telo hlavne vlastným močom, sírovým prípravkom Solfatan, používať jadrové mydlo. K tomu patrí šúchanie tela rašelinou a záhradnou zeminou, používanie hliny z jaskýň alebo lomov, prach z kostí rôzneho druhu. To je základná výbava, ku ktorej si brušný pud sebazáchovy vyberá ďalšie látky rôzneho druhu. Bez natierania a nanášania týchto látok na telo nemožno modifikovať bunky kože a bunky blanovitých útvarov tela. Blanovité bunky môžu byť mozgová blana, miešna blana, pobrušnica, blany svalov, okostica na kostiach. Tieto bunky majú v sebe skrytý fenomén a to je chrániť a zachraňovať organizmus. Z klasických kožných buniek sa tvoria nové bunky, ktoré sa dostanú do oblasti tuku a tu tvoria špecifické útvary, ktoré nútia tukové bunky, aby vyrábali špecifické liečivé látky pre telo vhodné a žiaduce. Blanovité modifikované bunky zase vytvoria jednorazové bunky, ktoré obnovujú bunky a ich potenciu deliť sa ďalej a dlhšie ako bežné bunky.

Uvedomte si, že pri doslova zázračných vyliečeniach vždy príde ku genetickým modifikáciám niektorých buniek tela. Môže to byť ktorýkoľvek orgán tela, ale najlepšie je to kožná bunka a blanovitá bunka. Pri ostatných modifikáciách je riziko, že neskoršie po zázračnom vyliečení modifikované bunky zničia organizmus. Pri modifikáciách buniek kože a blán sa modifikované bunky chovajú korektne a pomáhajú jedincovi k dlhovekosti a extrémnej vitalite.

Z hľadiska psychického modifikáciám tohto druhu prospievajú obrázky jaskýň a sugeratívne túžby žiť v jaskyni. Tak isto predstavy neustálej práce s kosťami. Veľmi účinne funguje programovanie pred spánkom, aby sa do snov dostali túžby žiť v jaskyniach a medzi kosťami. Do toho dať značné množstvo emócií, radosti a nadšenia. V snoch sa to u každého prejaví v podobe rôznych snových symbolov.

V podstate z kožných buniek sa vytvoria nové špeciálne bunky a tieto sa usadia medzi tukovými bunkami. Tu vytvoria určité trváce útvary ako palcáky, ktoré majú veľkosť ako necht. Reagujú spolu s tukovými bunkami do oblasti psychickej výkonnosti. Potom sa môžu vytvoriť dlaňovky. Sú veľké asi ako menšia dlaň. S tukovými bunkami reagujú tak, že pre organizmus vytvárajú rôzne potrebné látky. Potom sa môžu vytvoriť hviezdičky, ktoré s tukovými bunkami vytvárajú látky, ktoré zvyšujú životnosť nových buniek v orgánoch a častiach tela. Ďalej môžu vzniknúť prerušované pásy stočené do klbka. Tieto produkujú spolu s tukovými bunkami liečivé látky rôzneho druhu. Potom môžu vzniknúť dlhé tenké pásy a spolu s tukovými bunkami pôsobia na blanovité útvary. Tieto začnú vytvárať jednorazové bunky, ktoré potom reparujú poškodené bunky a ich bunkové jadrá. Ešte môžu vznikať ďalšie útvary ako malé granátové jabĺčka, ktoré produkujú tekutinu, ktorá znovu obnovuje a reparuje bunky tela. Takto nejako by to mohlo po vešteckom skúmaní fungovať. Nemáme na to klasický dôkazový materiál z laboratórnych podmienok, a preto treba brať toto vysvetlenie iba ako možnú hypotézu o fungovaní modifikácie kožných a blanovitých buniek.

Pokračujeme v ďalšom vešteckom bádaní toho, čo sa deje v ľudských bunkách. Zisťujeme napríklad skutočnosť, že každý z nás môže počas narodenia dostať rôzny potenciál schopností delenia buniek. Skúmali sme prípady, kde dieťa malo potenciál delenia a tvorby nových buniek iba na dva roky. Iný človek mal možnosť tvoriť nové bunky iba na 20 rokov a dosť. No to, že ho liečili drvenými kosťami a nakoniec sám pracoval celý život s kosťami, mu dovolilo dožiť sa viac ako 100 rokov. A takýchto prípadov bolo v histórii ľudstva viacej.

Skúmali sme aj extrémne prípady dlhovekosti okolo 300 až 500 rokov. Tu bolo evidentné, že v histórii ľudstva ich bolo iba pár a všetci mali spoločnú črtu a to, že počas embryonálneho vývoja dostali ich jadrá buniek potenciál až na 5 násobnú životnosť ako u bežných jedincov. Spravidla preto, že sa mali narodiť dvojčatá alebo trojčatá a potom sa tak nestalo, ale jadrá buniek dostali schopnosť delenia na obdobie 300 až 500 rokov. Ale opakujem, že to sú ojedinelé genetické anomálie.

Ďalej sme veštecky skúmali jedincov, ktorí sa spontánne a sami zachránili z onkologických ochorení, vírusových ochorení a podobne. Tieto prípady dáme do kategórie zázrakov. V každom prípade zázračného vyliečenia došlo ku genetickým mutáciám buniek niektorého orgánu alebo systému tela. Teda v tele sa z niektorých buniek vytvorili iné bunky, ktoré spustili razantný liečebný proces. No pokiaľ takto mutovali bunky napríklad pečene, tak potom dotyčný po dlhšom čase zomrel na zlyhanie pečene. Pokiaľ sa však modifikovali bunky kožné a blanovité, tak to nemalo vedľajšie negatívne účinky na organizmus ani v dlhodobom horizonte. Najhoršie je pri spontánnom vyliečení modifikácia pľúcnych buniek, ktoré často postupne stratia schopnosť prijímať kyslík a vylučovať kysličník uhličitý. Tu si môže každý spraviť dobrú predstavu o tom, ako v organizme funguje zázračné vyliečenie. Tieto poznatky sme využili na takýto zázrak ešte pred ochorením a pozmenili sme vo svojom organizme kožné a blanovité bunky. Spolu s tukovými bunkami pomáhajú organizmu vytvárať potrebné látky, ktoré už organizmus z dôvodu veku alebo extrémneho životného nasadenia nie sú schopné tvoriť samé. Hovoríme tomu zázrak bez potreby ochorenia.

Zaujímavá je aj samotná tuková bunka, ktorá sa vytvorí v určitej fáze života a už sa ďalej nedelí. Jej funkciou je prijímať do seba tuk a potom ho spaľovať v prípade, že to organizmus potrebuje. No prejedaním sa, absenciou pohybu a starnutím už nedokáže podžalúdková žľaza, pečeň a ani svaly chemicky často donútiť tukovú bunku, aby zo seba spracovala tuk na užitočné látky do tela. Jednoducho tuk uložený v bunke samotná bunka nevie spotrebovať. Opačný prípad je u anorektikov, ktorí nedokážu do bunky uložiť tuk z dôvodu zmien podžalúdkovej žľazy, pečene a svalov. Aj tu sme robili veštecké výskumy smerom k spaľovaniu tuku. Je tu možnosť ukladania magnetických pásov na telo alebo omývanie tela zmagnetizovanou vodou. To modifikuje bunky kože alebo blán, v tuku sa vytvára útvar v podobe tvaru pásiku veľkého písmena E. Mal by zabezpečiť trvalé atakovanie tukových buniek, aby spaľovali tuk a nielen ukladali.

Už sme objavili aj nežiaduce modifikácie kožných a blanovitých buniek. Matka natierala svoju dcéru v detstve kozmetickými krémami, ktoré neboli určené pre deti a to zmodifikovalo kožné bunky a v tuku vytvorilo útvar v podobe tvaru písmena C. Tento útvar núti chemicky tukové bunky produkovať niečo ako čistiaci prostriedok a ten ničí aj dobrú mikroflóru organizmu. Následok je podvýživa organizmu a chorobnosť. Tiež je nežiaduce, keď tukové bunky uložia do seba toxíny a pri spaľovaní tuku vytvárajú pre telo jedovaté látky. V tomto prípade treba detoxikovať tukové bunky.

Aby ste úspešne prenikali svojou psychikou do jadier vlastných buniek, je dobré ovládať Silva školu blikania, kmitania a rezonovania. Je to najlepší spôsob rýchleho prenikania do jadra buniek. A keď už budete v jadre buniek, usilujte sa, aby každá bunka, ako sa hovorí, dostala mobil a mohla volať cez nervovú sústavu iným bunkám v tele. Aj toto snaženie má blahodarný účinok na zdravotný stav v organizme.

Pridaj komentár