A 188 – Snažím sa na sebe pracovať – 2004-08-25 18:58:16


Snažím sa na sebe pracovať, zmeniť svoj negativistický prístup k životu a pochopiť význam diania niektorých situácií v mojom doterajšom živote. Napriek úsiliu si nedokážem nájsť partnera. Kde robím chybu?

Saša Pueblo – Snažím sa na sebe pracovať – 2004-08-25 20:12:48


Psychický stav: aurické telo je dobre spojené s telom a psychicky je všetko v poriadku.
Povaha
Ste epileptická povaha. Bioenergetické centrum je v oblasti temenného mozgu. O povahách bližšie v Psyché škole na mojich stránkach. Charakterizuje ju obrázok osoby, ktorá má chuť ničiť ľudí okolo seba a potom aj seba. Tieto stavy sa objavujú náhle a spontánne. Prerastajú do útočnosti. Agresivita vás určitú dobu drží, ale usilujete sa ísť z toho von. Agresivita je pre epileptickú povahu typická. Buď sa prejavuje slovne, fyzicky alebo do myslenia dotyčnej osoby.
Sexualita povahy
Je klasicky európska a v oblasti temenného mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má rada poriadok a rada komanduje iných.
Sexuálne centrum
Je umiestnené v hlave a naznačuje na mužské prvky správania. Určité ambície ako muži, kariéra a chuť niečo dokázať. Charakterizuje to obrázok osoby, ktokrá chce niečo znamenať a využiť pre to všetko.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku. Obrázky, ktoré sa tu nachádzajú, hovoria o ľudskom poslaní z hľadiska podvedomia. Na konci je postava ženy v bojovom oblečení, ktorá má agresívne sklony.
Astrológia psychiky
Skúmam neuróny v šedej kôre veľkého mozgu, ktoré naznačujú na problémové miesta. Niekto vás neustále navádza, aby ste agresivitu nepoužívali alebo tak robili zlým spôsobom. Zamyslite sa, čo je to agresivita a ako ju využiť v prospech niečoho užitočného (vojačka, strážna služba, policajtka, všade tam, kde treba nastoliť poriadok).
Astrológia planét
Skúmam neuróny v strednom mozgu. Hovoria o schopnostiach a budúcnosti. Nachádzam tu planétu Pluto a božstvo Slnka, ktoré je zahalené planétou Pluto. Táto planéta otočila agresiu príliš do vášho vnútra. Agresivita musí ísť von a je potrebné ju vhodne usmerniť.
Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. Zisťujem, načo je u vás využívané. V snoch viete ovládať svoju agresivitu a v bežnom živote máte strach, aby sa nerealizovala. Znovu upozorňujem, že riadená agresivita je zdravá a netreba sa jej báť.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. Je tu osoba, ktorá žila v číne a venovala sa bojovým umeniam a meditáciám. Silný tlak, aby ste sa v tomto živote intenzívnejšie venovali meditáciám.
Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv vašich rodičov na najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na lásku, k deťom. Povrchová vzrušivosť: na lásku, k deťom. Pohlavná vzrušivosť: je nejasná. Citová vzrušivosť: k deťom. Celkovo nevhodné podvedomie na vytvorenie harmonického vzťahu s mužom. Harmonický vzťah iba k dieťaťu.
Traumatické udalosti
Ako dieťa ste videli, ako muž bije ženu a dieťa. Matka mala po tomto zážitku s vami problémy.
Duchovná úroveň
Je abnormálne vyvinutá, ideály ľudstva sú pre vás posvätné. Zbytočne to preháňate. Agresia a útočnosť, pokiaľ pomáha a dáva niečo do poriadku, je dobrá vec.

Saša Pueblo

Pridaj komentár