Spirit ezoterika. Informačné polia Zeme. Informačne polia kozmu. Fantómové bolesti ako prejav duševnej choroby. Klinická smrť a Lama tulku. Tehotná matka, duševná porucha a kozmický Lama Tulku. Informačné pole po smrti osoby, tvorené spomienkami zo života. Túžba reinkarnovať sa. Túžba reinkarnovať sa ako Lama Tulku potrebuje záujem o bunky a tibetské mandaly. Túžba reinkarnovať sa ako kozmický Lama Tulku vyžaduje zvládnutie kozmického vedomia. Informačné polia a ako sa do nich zapísať počas života. Smrť človeka a uvoľnenie spomienok z mysle človeka. Smrť človeka a uvoľnenie kópie spomienok z kostí. Kedy sa info polia zo zeme a kozmu dostávajú do dieťaťa. Mechanizmus rôznych národov histórie sveta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Venujeme sa špeciálnemu druhu ezoteriky a to je ezoterika, ktorá sa zaujíma o spomienky ľudí a zvierat po ich fyzickej smrti. Treba si uvedomiť, že fyzickou smrťou sa spomienky ľudí a zvierat nezničia, ale sa uchovajú ako kópie v kostnom systéme. Tiež sa môžu uchovať v živých ľuďoch a zvieratách, ale hlavne v priestore okolo nás. Samozrejme, bežná ľudská myseľ nemôže tieto informačné polia vnímať. Potrebuje na to špeciálny výcvik zmyslov veľkého mozgu. Tak isto na čítanie info polí potrebuje meditujúci ezoterik mapu zemegule a ďalšie mapy kozmu, aby vedel určiť, odkiaľ z priestoru doslova sfotil tu existujúce polia.

Informačné polia, ktoré sa môžu nachádzať v živých ľuďoch, zvieratách, predmetoch, v kultových stavbách, sú zvyčajne v podobe fotografií spomienok uložených v priestore okolo nás. No informácie, ktoré sú uložené v priestore, možno aj silovo sťahovať do seba alebo do určitého predmetu za dodržania určitých podmienok. Ide o proces násilného demontovania a stiahnutia jednej spomienky alebo skupiny spomienok. Po sfotení spomienok alebo násilnom siahnutí je potrebné sa skoncentrovať do kostnej hmoty a vsugerovať si skutočnú smrť. V sugerácii, že ste zomreli, uchopíte foto informačných spomienok alebo násilne stiahnuté informačné polia a cez kosti tlačením do zapálenej sviečky sa ich zbavíte. Je potrebné sa od informačných polí vždy očistiť a vrátiť ich do pôvodného stavu. Nie je vhodné pre psychiku, aby dlhodobo zostávali pri vás.

Po smrti človeka prebieha niekoľko procesov; po ukončení dýchania sa asi do 35 minút vytvoria nad hlavou uvoľnené spomienky ako určitý mrak v tvare disku. Potom nastane proces trhania a distribúcie informačných polí do rôznych sektorov od povrchu Zeme až 6000 km pod hladinu mora alebo nad hladinu mora do výšky 100 000 km. Tu všade môžu byť uložené spomienky ľudí a zvierat v zakódovanej podobe. Rozkódovať to dokáže iba veštecky školená osoba. Kópie spomienok zostali ešte v kostnom systéme a odtiaľto sa pozvoľna budú uvoľňovať do priestoru okolo nás, niekedy až stovky rokov, pokiaľ sa kosti úplne nezničia.

Na to, aby sme sa reinkarnovali cez systém fantómových bolestí, čo je poškodenie psychiky človeka, je potrebná iba silná túžba po tom, aby ste sa znovu narodili. V tomto prípade sa vaše spomienky nabijú dostatočne na to, aby mohli ako informačné pole vstúpiť do živej osoby, ktorá si poškodila psychiku napríklad tým, že odmieta žiť. Príkladom môže byť matka, ktorá sa nechce zmieriť so smrťou dieťaťa a spomienky samotného dieťaťa sa dostanú naspäť do fyzického tela matky.

Na reinkarnáciu cez systém pozemského Lama Tulku sa treba počas života zaujímať o bunky, orgány ľudského tela, či už fyzicky, alebo iba teoreticky cez obrázky. K tomu treba ešte pridať túžbu reinkarnovať sa. V tomto prípade zostávajú všetky spomienky pokope v jednom celku. Reinkarnácia spomienok ide cez klinickú smrť živej osoby. To je stav, keď osoba nedýchala niekoľko minút a bola v stave klinickej smrti. Počas tohto procesu vstupuje takéto info pole do tejto osoby. Info pole tohto Lama Tulku sa prebudí a rýchlo prerastá psychikou dotyčnej osoby. Po skutočnej smrti info pole spomienok Lama Tulku opúšťa telo zomretej osoby a je pripravené sa znovu takýmto spôsobom reinkarnovať.

Pokiaľ sa chce niekto reinkarnovať cez proces kozmického Lama Tulku, tak je potrebné, aby vycvičil v sebe kozmické vedomie, ktoré podrobnejšie popisujeme v Kozmos sekcii. Podobá sa psychike kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe okolo Zeme dlhšie ako 4 mesiace. V tomto prípade je tiež základom túžba sa znovu zrodiť a k tomu odcvičené kozmické vedomie. Potom proces reinkarnácie je z kozmického priestoru a to do tehotnej matky, ktorej psychika je narušená napríklad stavom hyperaktivity a chaosom. Počas vývoja plodu sa dostáva do tela matky kozmický Lama Tulku a prejde do psychiky dieťaťa. Tu sa rozvinie a stáva sa súčasťou psychiky dieťaťa. Von sa dostane až počas smrti tohto jedinca. Znovu putuje do kozmického informačného priestoru a to je oblasť súhvezdia Blížencov.

Veľmi spornou záležitosťou zostáva celý proces niektorého typu reinkarnácie a to z dôvodu, že ľudia často ani netušia, že niečo takéto môže fungovať. Často majú o procese znovuzrodenia príliš naivné predstavy. A nikto z nich si dôsledne reinkarnáciu nepreskúmal a nenaplánoval. Treba vo vnútri vytvoriť program, ako má fungovať proces reinkarnácie. Postupnosť krokov podľa jednotlivých období a etáp ľudského života. Jasný a dôsledný cieľ, čo treba dosahovať a nakoniec program, aby vaše informačné pole spoznalo osobne, čo robilo v minulom živote a ešte predtým, pokiaľ bolo predtým. No v žiadnom prípade netreba podľahnúť ilúzii o večnom živote, po vás zostane iba info pole spomienok. A predstava o tom, že nezomriete a znovu sa narodíte, je naivná a mimo reality dnešných možností.

Pokiaľ však ovládate techniky okolo informačných polí, tak už za života môžete dosahovať reinkarnačné procesy, treba sa naučiť techniku uvoľňovania vlastných spomienok do informačných polí ešte za svojho života. Je to technika uveriť, že môžete zomrieť a nepochybujete o tom. Zároveň do info polí vypúšťate kópie svojich spomienok a vytvárate už za života možnosť reinkarnácie. Lebo tu ide iba o spomienky a informácie, ktoré po vás zostávajú po smrti. Samozrejme, toto bude predmetom experimentov, ktoré budeme podrobne overovať, ako fungujú a či sú reálne možné.

Podrobne sme ďalej skúmali, kedy sa do človeka dostávajú rôzne informačné polia a ich kópie. Doteraz sme zastávali názor, že v mozočku sa dejú procesy, ktoré fotia informačné polia okolo nás a potom ich nejakým kľúčom dostávajú do človeka. Aby ste si spravili lepšiu predstavu, o čom to hovorím, tak si uvedomte, že každý z nás dostane do svojho fyzického tela energetické objekty veľkosti pingpongovej loptičky a tieto obsahujú spomienky mŕtvych ľudí. Tento mechanizmus nie je náhodný a vznikol v starodávnom Egypte ako proces experimentov. Toto informačné pole tých, ktorí v starom Egypte dostávali informačné polia a ich fotokópie do ľudského tela, možno nájsť v sektore západnej pologule a konkrétne Tuamoru, zemepisná šírka a dĺžka (6, K). Budeme sa osobitne venovať tejto problematike a pozrieme sa aj na ďalšie podobné mechanizmy podobného charakteru. Teda tento proces funguje tak, že ľudia Európy dostanú vo veku 12 rokov asi 7 rôznych obalov do svojho fyzického tela. Toto sa deje cez mozoček a u každého. Budeme podrobne skúmať tento fenomén.

Pridaj komentár