Šaman ezoterika. Zvieracia ezoterika. 6 neurónových oblastí prírodného vedomia. Vedomie kostí. Vedomie auricko jogínske. Vedomie kozmické. Vedomie mediálne mikrosveta. Vedomie klinické. 6 neurón a aura obaly. Magické zasvätenie do objektov v aure. Zasvätenie anjelské. Meditácia anjelských esencií. Šamanskí anjeli. Obaly v tele vo veľkosti bublín naplnené informáciami. Informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. Seansa šamanská. Znaková šaman ezoterika. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Šaman ezoterika. Nejedná sa tu o relax a folklórnu záležitosť. Máme snahu naviazať na pôvodnú ezoteriku prírodného človeka, ktorý ešte nevie písať, čítať a myslieť dnešným spôsobom. Je potrebné si napríklad katarznými technikami otvoriť zablokovanú psychiku prírodného človeka, a tak isto zvieraťa.

Nie je žiaduce, aby ste svet zvierat brali ako rozprávku a svet prírodného človeka ako infantilné mytologické gebuziny, ktoré zmontovala duša historika. Ide nám o nefalšovaný návrat do vedomia prírodného človeka, ktorý seba a svoje okolie ovplyvňuje magickým spôsobom myslenia, ktorý je treba sa naučiť a praktizovať.

Zvieracia ezoterika. Zvieracia ezoterika je ešte hlbšia záležitosť a je postavená iba na základných pudoch a inštinktoch. Teda nažrať sa, páriť sa, prežiť. Tento druh ezoteriky robí ešte väčší problém pre dnešného civilizovaného človeka, ktorý výchovným procesom dosiahol často stav úplného zatvorenia zvieracieho a aj šamanského vedomia.

6 neurónových oblastí prírodného vedomia. Na to, aby ste robili ezoteriku pôvodných prírodných šamanov, je treba si v mozgu zablokovať všetky spomienky na civilizáciu a aktivizovať spomienky na čo najdrsnejšiu prírodu a prírodné prostredie. Tieto pocity treba dostať do všetkých neurónových oblastí, a tak isto sem dostať predstavy o zvieracích mláďatách a šamanských anjelských postavičkách vytvorených z rôzneho prírodného materiálu. Potom pomocou koncentrácie je potrebné, aby ste v daných neurónových oblastiach znížili počet aktívnych neurónov pod hodnotu 70 %. V daných oblastiach si predstavujete malé krúžky a v každom krúžku budú pasívne neuróny. Všetko sa má priblížiť čo najvernejšie šamanskému alebo zvieraciemu vedomiu. Pri zvieracom vedomí klesne počet aktívnych neurónov pod hodnotu 50 %. Pokiaľ cvičíte vo veľkom mozgu, tak tu sa trénujú hlavne stavy klinickej smrti a vytvorenie klinického obalu za účelom vytvárania šamanských kultov prírodných božstiev. V strednom mozgu vo veľkosti holubacieho vajíčka sa šamani nachádzali iba výnimočne. V mozočku sa pestujú šamanské piktogramy a znaky. V mieche sa pestuje magický spôsob myslenia a ovplyvňovania seba a okolia. Treba sa naučiť magickú reč. Bez ovládania magickej reči šamanov je ezoterika iba folklórna záležitosť. V brušnom mozgu sa pestujú iba inštinkty, a tak isto aj v gangliách ľudského tela.

Vedomie kostí. Ide o špeciálny druh vedomia, pri ktorom ide koncentrácia do kostných ganglií a priamo do bielej kostnej hmoty. Mohli by sme povedať, že je tu doslova uložené prehistorické vedomie prvých živočíchoch našej zeme.

Vedomie auricko jogínske. Špeciálny druh vedomia. Keď zo všetkých neurónov tela vytesníte aktivity do aury a v tele prúdia iba mierne sexuálne energie, tak môžete dosahovať vedomie jogínov Indie. V aure pred vami sa zjavuje niečo ako znak stromčeka a chuť meditovať na anomálie sveta či už na zemi, alebo v kozme.

Vedomie kozmické. Je špeciálny druh vedomia, ktorý cvičíme podrobne v Kozmos sekcii. Mohli by sme povedať, že ide o jeden vrcholový stav vedomia, ktorý ľudskú myseľ napája na kozmické dianie.

Vedomie mediálne mikrosveta. Ide o špeciálny stav vedomia, ktorý vyžaduje sugeráciu na vykonávanie pokynov inej osoby. Zároveň sa koncentrujete do neurónových spojov s pocitom, že všetko okolo vás sa neustále zmenšuje. Celá psychika sa dostáva do jedinečného stavu, pri ktorom ako keby ste realitu vnímali ako vo svete protónov a neutrónov. Veľmi málo známa oblasť ezoteriky. Zvyčajne sa prejavuje u médií, ktorým hypnotizér môže nariadiť skoro hocičo a oni to vykonajú.

Vedomie siamské. Ide o špeciálny stav dvoch zrastených šamanov. Hovoríme o siamských šamanoch. Do tohto režimu sme už robili zasvätenie a meditujúca osoba sa dokáže napojiť na mozog žijúcej osoby a spoločne meditovať alebo rozmýšľať o svete inak ako doteraz.

6 neurónových oblastí a aura obaly. Okolo 6 neurón. oblastí sa vyskytuje niečo ako aura. Ide o energetické obaly, ktoré majú rôzne tvary. Pri veľkom mozgu je to tvar helmy, pri strednom mozgu tvar lemujúci telo, od mozočku je aura v tvare lúčov po povrch tela, z miechy ide aura aj pol metra na všetky strany okolo tela. V brušnom mozgu v črevách je aura okolo tela v tvare energetických kužeľov. Z ganglií je aura v tele ako množstvo balónov.

Magické zasvätenie do objektov v aure. Realizovalo sa zasvätenie do objektov v aure, ktoré dovoľujú praktizovať mágiu aj bez jej zvládnutia. Zasvätená osoba nepracuje a nerobí nič v aure, iba si spomenie na zasvätenie. Kto takéto zasvätenie nemá, musí sa naučiť mágiu, ktorú popisujem v Magickej škole.

Zasvätenie anjelské. Je dôležité, aby ste do šamanstva zaviedli anjelsko šamanské sféry. Dovolí vám to hlbšie prenikať do šamanstva a zvieracej ezoteriky. Zároveň získavate radcu, ktorý vám naznačuje, ale nenúti ísť cestou úspešnosti aj v iných oblastiach ľudského života. Tak isto sa vrátite do stavu detskej mysle, ktorá si udržala kontakt s prírodnými anjelmi šamanov.

Obaly v tele vo veľkosti bublín naplnené informáciami. V každom ľudskom tele a tiež v tele prírodného človeka sa nachádza vo fyzickom tele asi do 14 obalov v tvare energetickej bubliny. Tieto obaly obsahujú kópie spomienok rôznych ľudí a zvierat. Používame ich na čítanie informačných polí. Ide o uvoľnené spomienky ľudí a zvierat po ich smrti. Tie nezanikajú, iba sa prekódujú a uložia v priestore okolo nás. Napríklad obalom okolo pupka, ktorý obsahuje info polia z embryonálneho vývoja, sa dajú cítiť a fotiť info polia plné spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. Tento obal okolo pupku použijete, pošlete sfotiť info pole a foto stiahnete do svojej aury. Tento obal by sa nemal túlať, ale mal by čakať v oblasti pupku na vaše pokyny.

Seansa šamanská. Ide o špeciálny druh ezoteriky, pri ktorej myseľ šamana spája veci v danej oblasti do uzavretého geometrického tvaru. V tomto stave inak šaman vníma realitu okolo seba.

Výskum zvierat eokambria, čo je obdobie 600 miliónov rokov dozadu. Výskum sa zaoberá spomienkami, ktoré sa uchovali po smrti zvierat tohto obdobia. V zásade sme našli 6 informačných polí vytvorených zo spomienok vtedy žijúcich zvierat. Jedno info pole bolo šamanom v neskoršom období prevedené do objektu uctievania. Toto info pole bolo v tomto období v oblasti východnej pologule so zemepisnou dĺžkou a šírkou štvorca (5, D). Šaman žil v sektore zemepisnej dĺžky a šírky (14, F), čo je oblasť Číny. Bol psychicky nastavený do obdobia 600 miliónov rokov dozadu, tieto info polia stiahol násilne na seba a potom sa mu podarilo toto info pole spomienok niektorého druhu zvierat tej doby dostať cez vlastné vedomie v kostiach do kultového predmetu z nejakého druhu lastúr. Toto info pole nezničil, ale premiestnil. Podarilo sa nám veštecky nájsť aj nejaké tie pozostatky schránok živočíchov tohto druhu v blízkosti Južnej Ameriky (12, ). Aj v nich sa nachádza určité množstvo informácií o tomto druhu zvierat.

Ostatne info polia sme našli: západná pologuľa sektor (7, D), (12, K) a (8, L); východná pologuľa sektor (5, D), (9, I) a (3, K). My sme sa snažili spraviť veštecké foto týchto info polí a dostať ich do vlastnej aury. Odtiaľto sme ich v sugerácii smrti nevedeli dostať naspäť do informačného poľa ako mŕtve spomienky. Museli sme sa skoncentrovať do vlastných kostí a odtiaľto ich sugeráciou dostať do vhodného predmetu okolo seba. Teda zdá sa, že s týmito kópiami info polí zvierat z obdobia 600 miliónov rokov nazad treba takto manipulovať.

Pridaj komentár