Anjelské zasvätenia. Nácvik anjelských sfér. Detská psychika. Anjelské psyché. 6 neurón psyché. Zahustené anjelské sféry. Foto anjelských sfér. Stiahnutie anjelských sfér. Seansa anjel. Druhy anjelských sfér. Anjelské postavy. Anjelské znaky. Tvorba anjelov. Esencie anjelov. Kozmickí anjeli. Šaman anjel. Náboženskí anjeli asexus. Komerčné sféry anjelské. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjelské zasvätenia. Ide o špeciálny druh ezoterickej meditácie, kde sa anjelské sféry šamanov odovzdávajú metódou zasvätenia na zasväcované osoby. Zasväcovateľ sa napája na žijúce osoby, ktoré majú otvorené anjelské sféry. Kopíruje ich systém cez mozoček v zadnej časti veľkého mozgu. Potom pomocou hypnotických schopností alebo schopností média prenáša systém anjelských sfér na zasväcované osoby. Keby dotyčná zasväcovaná osoba chcela iba pomocou vlastnej meditácie dosahovať úroveň zasväcovateľov či už živých, alebo mŕtvych, tak by toho nestihla asi moc a potrebovala by mať 100 životov, aby mohla realizovať všetko okolo anjelských sfér šamanov.

Pokiaľ beží zasvätenie z už nežijúcich zasväcovateľov, tak zasväcovateľ oživuje spomienky šamanov s anjelskými sférami a prevádza ich na zasväcované osoby. V prvom rade sa zasvätenie vedie do 6 neurónových oblastí, aby sa v nich mohli usadiť detské pocity, a potom vlastné predstavy zasväcovanej osoby o anjeloch. Anjelské sféry sa aktivizujú zo spomienok uložených vo vlastnej mysli počas zasvätenia. Potom môže nasledovať 6 zasvätení do aury. Zasväcované osoby sa učia nastavené anjelské stavy presunúť nad povrch tela do aurického obalu. Pod aurickým obalom tu rozumieme vlastné energie, fotóny svetla, magmatické energie zemského jadra, prachové častice a vlastné spomienky, ktoré sú nabité energiami vlastného tela.

Potom je tu možnosť realizovať zasvätenia do esencií šamanských anjelov. Nateraz zasväcujeme do esencií pierkových. Šaman, ktorý nevie čítať, písať a nerozmýšľa dnešným, ale magickým spôsobom tvorí z pierok anjelské postavy alebo anjelské znaky. Tieto po fyzickej smrti uvoľňuje do priestoru okolo nás, ale aj do kozmického priestoru. Teda je tu možnosť zasväcovať do esencií anjelov z meteoritov, bambusu, tŕstia, cukrovej trstiny, perleti, korytnačieho panciera, minerálov, dreva, kostí, kože, škrupiny vajíčok, vlny z oviec. To sú možné variácie anjelských postáv a znakov.

Zasväcovania môžu pokračovať do úrovne kozmických anjelov. Niektorí šamani majú špeciálne vedomie a to je také, aké majú kozmonauti, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Takéto vedomie dosiahli počas embryonálneho vývoja a príčinou bola labilnosť psychiky tehotnej matky. Takíto kozmickí šamani ukladajú po smrti spomienky do kozmického priestoru, ktorý iba čiastočne korešponduje a komunikuje so svetom informačných polí, ktoré vytvorili. Teda línia zasvätení do kozmických anjelských sfér.

Ďalšia možnosť je zasväcovať do mytologických anjelských sfér, ktoré už spadajú do zvláštnych stavov mysle, ktoré vznikajú počas prežitia klinickej smrti. Ľudom, ktorí prežili klinickú smrť, sa otvorí špeciálny obal v tele. Keď sa don vložia anjelské predstavy, tak sa vytvoria náboženské sféry starých šamanských božstiev.

Tým nemusí séria zasvätení končiť a je tu možnosť priamej spolupráce s informačnými poliami, ktoré vznikli zo spomienok šamanov. Tieto informačné polia sa dajú doslova fotiť, vkladať do svojej aury a dosahovať ešte razantnejšie stavy anjelských postáv a znakov. Je tu možnosť aj stiahnuť informačné pole na škatuľku pred sebou a so vzniknutou energiou sa preliečovať. Je tu však problém a to, aby každý meditujúci po skončení fotenia alebo sťahovania uvoľnil anjelské sféry do sveta informačných polí. Dosiahnete to sugeráciou a uverením, že ste zomreli a tomuto stavu veríte bez spochybňovania. Prípadne v stave sugerácie smrti môžete anjelské sféry vracať do informačných polí cez kostný systém vedomia.

Na pôdu zasvätení môžu prísť aj anjelské sféry iného formátu, ktoré sa otvárajú sugeráciou úplnej asexuality alebo orgastických energií. Prípadne pod inými stavmi vedomia ako je mediálny stav v pocite, že všetko okolo vás sa zmenšuje a tento pocit neprestáva. Tak isto sú tu sféry anjelských spomienok, ktoré vytvorili a uložili do svojej mysle bežní ľudia. Tieto spomienky sa uvoľnia po smrti bežného človeka do priestoru okolo nás. Nesporne tu môžu byť skryté aj iné možnosti zasväcovania.

Ďalšou možnosťou zasväcovania je dosiahnuť mechanizmus zahustenia anjelských sfér do určitej hustoty. Tieto zahustenia sa dajú prebrať od historických zasväcovateľov či už mŕtvych, alebo živých. Aby ste to správne pochopili, tak si predstavte, ako kreslíte anjela za anjelom, vzájomne ich do seba vkladáte a takto zahusťujete. Neustále tak robíte a zahusťujete tisícky anjelských postáv a anjelských znakov. Najprv máte pocit, že máte postavu anjela alebo znaku akoby z dutého skla. Potom z mlieka, zo zlata, z diamantov, z pocitu rýchlej pulzácie vetra. A to sú úrovne zahustenia, ktoré je možné preniesť na zasvätenú osobu. Bežnou meditáciou by nemohla dosiahnuť takúto úroveň. Trvalo by to nekonečne veľa času.

Dnes tu budeme prezentovať výskum informačných polí, vytvorených v zemskej atmosfére zo spomienok mŕtvych šamanov. Info polia zo zemepisnou šírkou a dĺžkou nájdete pod Austráliou (14, N ), v Madagaskare (6, L ), v Afrike (5, I ), na Cypre (5, F), vo Fínsku (5, D), v Rusku (9, F), v Indii (10, G), v Austrálii (15, K), v Indickom oceáne (10, L) – je tu snaha o utajenie. V Aljaške (6, C), v Karibskom mori (12, H), v Grónsku (17, B ) – ide o špecialitu z kože hadov. V Južnej Amerike (13, J ) – ide o meditácie jedincov s predlženými lebkami smerom dozadu. Ide tu o informačné polia anjelských znakov vytvorených z peria, bavlny, lastúr, ovčej vlny, z perál, trstiny, tŕstia, kokosových orechov, vajec, hadov, kože, z dreva a kostí. Znaky sa podobajú menším a väčším krúžkom, ktoré sú doplnené o rôzne druhy a kombinácie rôznych geometrických tvarov. Špecialitu tvoria písmená svetových písomníctiev umelo spojené s anjelskými znakmi.

Pridaj komentár