Vnútorné Reiki. Aurické Reiki. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov na diaľku. Vlastné bioenergie a zosaté bioenergie do stavu biomagnetu. Biomagnetické energie do stavu bioelektromagnetických energií cez ruky. Magmatické energie zemského magmatického jadra. Kirlianov efekt vo svalových platničkách. Precvičenie zasvätenia. Meditácia na objekty a znaky v aurickom obale. Bioenergetické pomery v aure. Fyzické objekty v aure. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v nácviku práce s bioenergiami vlastného tela. Možno nebudete rozumieť, o čom tu píšem, pretože nie všetci ľudia dokážu vnímať bioenergie a ich tvorbu svojimi zmyslami. Jednoducho nie sú senzibilní. Môžu sa nimi ovšem stať a to trvalým výcvikom. Senzibil je osoba, ktorá dokáže vnímať tvorbu vlastnej bioenergie a bioenergie živých objektov.

Senzibil dokáže vnímať aj magmatické sily Zeme. Pre pulzáciu týchto energií treba získať postupným výcvikom cit.

Tak isto nie každý dokáže dostatočne aktívne pracovať s bioenergiami či už vlastnými, alebo cudzími. To sa treba tiež naučiť a zaradiť sa medzi Reikistov. Túto schopnosť si možno nacvičiť alebo získať zasvätením.

Pokiaľ chcete bioenergie aj vidieť alebo, ako sa vo vešteckom slangu hovorí, vnímať, tak je potrebné cvičiť veštecké výkony vo Vešteckej škole. Výsledkom je schopnosť vnímať bioenergetické objekty vo vás alebo v aurickom obale okolo fyzickej osoby.

Tak isto je tu ešte schopnosť tvoriť bioenergetické objekty vo svojej mysli. Ide o schopnosť vytvárať priestorové predstavy, do ktorých vložíte a zhustíte bioenergie vlastné alebo zosaté.

V bioenergetickom systéme človeka a všetkých živých organizmov hrajú dôležitú rolu 4 centrá. Ide o drobné ganglie vo veľkom mozgu a brušnom mozgu. Pod gangliami tu vnímame drobné neurónové zhluky spravidla vo veľkosti drobnej šošovičky, ale aj fazule. Prvé sa nachádzajú v prednom mozgu po bokoch čela a konkrétnejšie na koncoch obočia. Dotknete sa tohto miesta prstom a nakreslite tam malý drobný zasväcovací znak, ktorý sa podobá tvarom blesku. Tak isto do tejto oblasti skoncentrujete aj svoju pozornosť, ako keď vás niečo v hlave bolí. Potom je tu ďalšie centrum a to je asi 2 centimetre nad ušami. Ide vlastne o tri ganglie a to spánkového mozgu a temenného mozgu. Tak isto sa na oboch stranách hlavy tohto miesta dotknete a prstom zatlačíte, prípadne nakreslíte prečisťovací znak v tvare blesku. Kreslite nechtom prsta rovno na kožu v danej oblasti. Nasleduje ďalšia oblasť a to je mozoček, ktorý je pod zrakovým mozgom. Mozoček je veľkosti menšej tenisovej loptičky a obsahuje dve menšie oblasti, ktoré sa správajú ako ganglie v predchádzajúcich oblastiach. Zozadu sa dotknete hlavy prstami a zatlačíte. Tak isto sem nakreslíte nechtom prečisťovacie znaky.

Posledné centrum je trochu vzdialené od mozgu a nachádza sa v oblasti tenkých a hrubých čriev. Ide o to, že v stene čriev sa nachádza sieť ganglií a niektoré majú na starosti bioenergetické pomery tela. Znovu sa tejto oblasti dotknete a nakreslíte tu znak prečisťovacieho blesku. Tak isto sa sem skoncentrujete.

Všetky ďalšie cvičenia sa odohrávajú okolo týchto štyroch centier. Dotýkame sa ich, nechtom kreslíme znaky a tvoríme bioenergiu. Na začiatku tvoríme vlastnú bioenergiu a tú potom distribuujeme do jednotlivých orgánov tela. Sugerácia, že robíte ťažkú prácu je vhodná a nesmiete ani na chvíľu zapochybovať, že momentálne ťažko pracujete.

Pri ďalších cvičeniach sa znovu dotýkate centier Reiki a kreslíte nechtom vhodné znaky, ktoré vám dovolia zosávať bioenergiu zo vzdialených prírodných zdrojov. Bioenergiu zosávate a akumulujete v orgánoch tela. Prípadne bioenergiu z cudzích zdrojov zosávate cez štyri centrá do jedného orgánu a bioenergiu odtiaľto distribuujete do ďalších časti tela. Sugerácia ťažkej práce vítaná.

Pokračujeme znovu dotýkaním sa štyroch centier Reiki a nechtom kreslíme znaky tvorby biomagnetu. Ide o osvojenie predstavy pôsobenia magnetov na seba. Na štyri centrá si môžete položiť drobné magnetky. Lepšie sa vám podarí spojiť predstavu magnetov a bioenergií vo vlastnom tele alebo v aurickom obale. Takýmto konaním dosiahnete efekt, že bioenergie sa chovajú magneticky a majú vyššiu liečivú účinnosť.

Pokračujeme ďalej a bioenergiu z centier Reiki točíme cez prsty rúk a nôh. Treba dosiahnuť rovnomerný tok bioenergie cez každý prst ruky a nôh rovnako. Vzniká bioelektromagnet. Bioenergia je zmagnetizovaná a tlačená cez svaly rúk do ruky druhej, prípadne cez svaly nôh. Potom sa preliečujeme.

Pokračujeme v dotykoch na štyri centrá a koncentráciu na zemské magmatické jadro, ktoré je 6 000 kilometrov pod zemským povrchom, ako zhruba letecky do New Yorku. Znovu kreslíme do centier magmatické znaky a učíme sa cez centrá zosávať magmatické energie. Pri zosávaní pomáhajú predstavy harmonizácie ľavej aj pravej časti tela. Tvoríme zrkadlovú predstavu v jednej aj druhej časti tela.

Pokračujeme v koncentrácii do centier Reiki a navodzujeme si zvláštny stav konfrontácie medzi pornografiou a náboženskou asexualitou. Koncentrácia smeruje do svalových platničiek vo svaloch tela. Na povrchu kože v aurickom obale sa tvoria iskričky, plamienky a farebná aureola. Všetku vzniknutú bioenergiu zosávame do vnútra tela.

Nakoniec cvičíme predstavu aurického obalu s pocitom, že na sebe máme 10 vetroviek. Do aurického obalu vkladáme objekty. V aurickom obale robíme aj pohyby rukami a tak isto do aurického obalu vkladáme bioenergetické objekty. Reiki centrá napájame na systém zasvätenia. Zasvätenie vytvára prirodzene aurický obal okolo fyzického tela a z vnútra psychiky sa objavujú v aure bioenergetické objekty, ktoré zosávajú bioenergiu na diaľku a dodávajú ich na vlastnú liečbu alebo liečbu inej osoby. Na objekty v aure zo zasvätenia možno aj meditovať a zvyšovať účinnosť Reiki zasvätenia.

Pridaj komentár