Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na vaše partnerské spolužitie. Nemožno hovoriť o partnerskom vzťahu, ale určitej hre, pri ktorej vás partner považuje za krásny doplnok svojho interiéru. Stav duševného splynutia na negatívnej báze je v tom, že budete ako on. Stanete sa zrkadlovým odrazom jeho samotného. Potom je vás schopný akceptovať viac ako krásny predmet.

Zdravotný stav on
V dobrom stave, ako problémové miesto boli označené zuby, ďasná a celkovo ústna dutina. Toxicita a možné problémy.

Psychický stav ona
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Môžeme hovoriť o stabilnej psychike.

Psychický stav on
Celkovo stabilizovaný, ale sú tendencie a riziká zhoršenia stavu. Prílišná upjatosť na seba, na oblečenie a všetko okolo neho musí byť podľa jeho predstáv.

Povaha ona
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá so všetkým bojuje a musí neustále na niečo útočiť. Vo vnútri je predimenzovaný pocit, že všetko treba prebojovať silou, útočnosťou a agresivitou. Nemusí to byť vždy vhodný postup. Skúste sa na svoje okolie pozrieť reálnejšie.

Povaha on
Je hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok muža, ktorý má rád ženy, ešte radšej sa pred nimi predvádza ako kráľ Ľudovít XIV. Má úctu voči ženám. Posvätnosť ženstva. Kult ženy uctieva.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam oblasť najhlbších citov vytvorených počas raného detstva blízkymi osobami. Celková vzrušivosť: na náboženské veci. Povrchová vzrušivosť: na náboženské veci. Pohlavná vzrušivosť: nejasná. Citová vzrušivosť: náboženstvo. Celkovo mimoriadne zložité sexuálne podvedomie na vytvorenie vhodného partnerského vzťahu s mužmi a okolím celkovo.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na krásne veci. Povrchová vzrušivosť: na šperky a krásne veci. Pohlavná vzrušivosť: pasivita a smútok. Citová vzrušivosť: okolo žien ako krásne objekty.

Akí ste ľudia
Vaše myslenie je založené na negatívnom prístupe. Okolo vás dvojitý kruh ostňov. Preferujete deštrukciu pred tvorením.

Láska
Vy ste harmonická a on je do vás zamilovaný. Vzájomne spejete do stavu narcistických dvojčiat. Teda jeden sa podobá druhému. Vy to odmietate a on sa usiluje vlastniť si vás. Túži po tom, aby ste boli presne ako on. A to asi nebude žiadny problém. Postupne povoľujte a prijímajte za to dary.

Aké sú vzájomné väzby
Rovnoprávnosť
Ona chce rovnoprávnosť, on chce z vás mať krásnu vec a žiadnu rovnoprávnosť.

Romantické
Ona chce určitú romantiku a on vás chce ako kus nábytku. Je krásna a to už stačí.

Detičky
Odmietate sa obidvaja chovať vo vzťahu ako detičky na piesku.

Racionálnosť
Ona nechce byť vo vzťahu racionálna, obavy a strach. On racionálny a vie, ako na vás a ako vás dostať tam, kde potrebuje.

Kamaráti
Ona odmieta byť kamarát. Peniaze. On chce byť kamarát, váš utešovateľ a ten, ktorý chce svoju krásnu vec mať pri sebe.

Nezávislosť
On absolútna nezávislosť od vás. Nemôžete nič, pokiaľ on nerozhodne. Ona financie, bohatstvo a majetok.

Sebectvo
Ona silné sebecké sklony a on ako krásny doplnok interiéru.

Pridaj komentár