Venujeme sa ezoterike dvojníkov a na vysvetlenie budeme používať slovník z oblasti robotiky. Doteraz nám v ezoterike postačovalo používať hlavne medicínsky, psychologický, patologický, sexuologický, histologický a psychiatrický slovník. Dostatočne stačili na to, aby sme v oblasti ezoteriky zaviedli pojmový a slovný poriadok.

Ezoterika v celom svete do začiatku roku 2000 nemala dohodnuté významy slov a pojmov. Teda v ezoterike si každý jedinec v celej histórii vytváral a používal vlastné slová a obrazy, alebo určitú kreslenú symboliku pre vysvetlenie alebo vyjadrenie svojich ezoterických myšlienok a pocitov. A často sa dotyčný autor ani neunúval popísať a vysvetliť, čo sa má pod daným slovom chápať. Takáto voľnosť slov bez ich náležitého pojmového vysvetlenia vedie k chaosu a slabej možnosti odovzdať skúsenosti iným osobám v inom kultúrnom prostredí. Napríklad pojem čakra je zjavne indického pôvodu a európsky ezoterik vôbec netuší, čo a kde by si pod týmto slovom predstavil a ako by čakru mohol cvičiť.

No skúsme vymedziť použitie slova čakra do racionality ezoterickej praxe. Indovia sú v zásade inač založení ako Európania. Indovia sú trvalo v stave sexuálneho vedomia a je jedno, či vykonávajú určitú sexuálnu činnosť, alebo nie. Teda idú z hľadiska medicínskeho viacej z epifýzy a hypofýzy. Epifýza produkuje sexuálne hormóny, vedľa nej je hypofýza a tá produkuje hlavné hormóny pre celé telo. U Európana je mimo sexuálnej aktivity epifýza v kľude a ide hlavne hypofýza. U Indov je to vždy rovnako, ide hypofýza aj epifýza. A preto hovoríme o tom, že sú trvalo v sexuálnej aktivite. Medzi Európanmi sa iba jeden človek z 10 nachádza v stave Inda. Výnimky sú nutné. A keď je niekto v sexuálnej aktivite, tak sa v tele tvoria iné hormóny, iné energie a iné meditačné stavy. Teda pojem čakra treba ísť logicky vysvetľovať do Tantra ezoteriky. Tu v Tantra ezoterike je čakra chápaná ako určité točenie sexuálnej energie v tvare rotujúceho malého disku. Tento stav sa dosahuje vo vyšších fázach sexuálnej praxe, kde ezoterik ovládol a pochopil fyzickú sexualitu. Čakry sa tvoria nad sebou od pohlavných orgánov až po povrch hlavy. Keby sme si čakru vysvetľovali z medicínskeho hľadiska, mohli by sme hovoriť o klimakterických poruchách v určitom období života ženy. Toto obdobie sprevádza nestabilná tvorba ženských a sexuálnych hormónov a v tele sa tvoria rotujúce energetické stavy. Keby sme boli v Kozmickej škole a v psychickom prieniku do reálneho astronomického kozmu, tak ezoterik by vo svojom tele dokázal robiť miniatúrne čierne diery. Podobajú sa svojim gigantickým bratom. Teda na tomto príklade môžete vnímať, čo spôsobuje nejasný výklad slova čakra. My sme sa aspoň pokúsili dať pojmu čakra niekoľko rozumových vysvetlení.

Teda v období upratovania a zbierania ezoterických skúseností sme si vybrali pre objasňovanie ezoteriky práve pojmy z medicínskeho prostredia a v priebehu asi 10 rokov sme štúdiom a osobnou praxou viacerých ezoterikov dali ezoteriku v rámci celého sveta do jasného a značne zrozumiteľného tvaru. Viacero ezoterikov tento prístup rozčuľuje. Ale nám sa podarilo spraviť v ezoterike planéty Zem jasno. Teda dnes už je ezoterika prístupná komukoľvek a to aj osobe, ktorá nemá žiadne mimoriadne schopnosti v oblasti ezoteriky. Ezoterika dnešnej doby je aj teoreticky priechodná pre ľudí z inej oblasti ľudského života. Každý si o ezoterike môže spraviť jasno a nemôže sa vyhovárať, že tomu nerozumie a nevie sa to naučiť.

Samozrejme, v ezoterike sme dorazili do oblasti tvorby dvojníkov. Je to systém ezoteriky, kde sa ezoterik psychicky premostí na osoby, ktorým sa geneticky zvrhli epitelové bunky na povrchu orgánov tela. Teda stali sa z nich nezhubné nádory, ktoré sa podobajú bunkám z vývojovej fázy človeka asi 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. A tieto bunky dovoľovali vtedajšej fáze vývoja človeka psychicky úplne spontánne a prirodzene prenikať do atómov a častíc v nich. Dnešná psychika má túto schopnosť výnimočne iba pri ťažkých poruchách buniek a to hlavne buniek na povrchu orgánov ľudského tela.

Táto zjavná chorobná patológia ľudského tela má aj svoje psychické pozadie, ktoré psychiatri nazývajú porucha osobnosti, kde sa pri danej osobe tvorí energeticko informačný útvar anorganického pôvodu a v spojení so psychikou danej osoby vytvára fenomén dvojníka.

Teda takáto osoba má poškodené epitelové bunky nezhubným bujnením a tvorí objekt dvojníka. Zároveň sa napríklad venuje matematike a želá si v nej byť výnimočný. A takéto želanie sa stáva súčasťou dvojníka pri fyzickom tele danej osoby. Samozrejme, že tento dvojník nie je dostupný bežnému videniu. Aby ho mohol človek zaregistrovať, tak musí mať špeciálne cvičené zmysly ako veštica a ešte špeciálnejšie. Potom môže mimozmyslovo vnímať energetický objekt dvojníka.

Takejto osobe sa zvyčajne začne dariť a začne v matematike vynikať nezvyčajnými výkonmi. Samozrejme, nie všetci geniálni matematici majú dvojníka. Môžu mať aj iné duševné poruchy, ktoré im dovoľujú vynikať v matematike. Osoba mnoho rokov funguje ako génius, ale dvojník, ktorý je jednostranne vyvinutý iba pre matematiku, naberá na sile a postupne ovládne psychiku matematika a donúti ho iba matematicky myslieť a počítať. Čo vedie k šialenstvu. Ezoterik vie o tomto nebezpečenstve a tvorí si vlastných dvojníkov z poškodených buniek inej osoby a neusiluje sa o ich poškodenie. Pokiaľ si vytvára dvojníka, tak výhradne so želaním všestranného dvojníka na všetky možné a nemožné oblasti ľudského života a tiež ezoteriky. Platí pravidlo, že čím je dvojník postavený všestrannejšie, tým menej rizika s poškodením psychiky ezoterika. Mimoriadne zdatný ezoterik si vytvorí jedného dvojníka, ktorého súčasťou sa stanú viacerí dvojníci. No na takýto ťah je potrebné ovládať množstvo ezoterických výkonov.

Teda nastúpila éra dvojníckej ezoteriky a potreba praxe a k potrebe praxe potreba teoreticky popísať, ako vlastne vyzerá svet dvojníkov. A v pojmoch medicíny sa to nedá poriadne vysvetliť a hlbšie pochopiť. A tak sme sa pragmaticky rozhodli použiť pojmy a výrazy z robotiky, počítačov, programovania a celkovo z procesu digitalizácie. A zase je tu skupina ezoterikov, ktorí sa nestačia čudovať, čo to zase vymýšľame a čo to spájame navzájom. Na prvý pohľad to vyzerá celkom divoko. A tak si tento postup skúsme argumentačne zdôvodniť.

Prvé, čo nás zaujme, je skutočnosť, že dvojník nie je nič organické ako človek alebo iný organický život. Teda dvojník sa tvorí síce z ľudských energií a zostáva počas života človeka v premostení, ale tvorený je mimo ezoterika. Presnejšie pred ním a to sú molekuly vzduchu a prachových častíc. Teda je v podstate anorganického pôvodu. Tak isto po fyzickej smrti ezoterika sa dvojník ocitne vo svete častíc vo vnútri atómov. A celkovo dvojník operuje na úrovni častíc, kde už nefungujú chemické a dupľom biochemické procesy. Vo svete častíc fungujú už iba fyzikálne vlastnosti. A čím menšia častica, tým menej a menej fyzikálnych vlastností. Najmenšia častica hmoty má už iba jednu fyzikálnu vlastnosť a to, že je základom priestoru. Chápem, že je to ťažko postihnuteľné terajšími skúsenosťami vedy a ľudského rozumu.

Je tu zaujímavý postreh, kde by sme mali vlastne dvojníka tvoriť. Či iba v priestore pred ezoterikom, alebo aj v inom prostredí. Vyskúšali sme tvoriť dvojníka priamo pri psychickom prieniku do priestoru Slnka v slnečnej sústave. Tu vytvorený dvojník sa automaticky zaujíma o aktivity na Slnku, usiluje sa zbierať informácie a chápať procesy na Slnku do hĺbky. No pokiaľ mu dáme požiadavku skúmať aj iné slnečné planéty, respektíve niekoľko planét zrútených do seba, tak to nebude ochotný zrealizovať. No pokiaľ naňho nasadíme špeciálneho dvojníka a to je dvojník z arabských kobercov, tak to zrealizuje. Teda nebude jedno, kde budeme dvojníka tvoriť. A tento fenomén zavedieme postupne do praxe.

Začnime sa však zaoberať pojmovým aparátom robotiky s tým, že ho budeme viazať na nový pojmový aparát ezoterických dvojníkov:

Zákony robotiky. Zákony dvojníkov.
Inteligentné technológie. Inteligentní dvojníci.
Automatické roboty. Automatickí dvojníci.
Možnosti robotov. Možnosti dvojníkov.
Výučba robotov. Výučba dvojníkov.
Inteligentné prostredie robotov. Inteligentné prostredie dvojníkov.
Zbieranie dát robotom. Zbieranie dát dvojníkom.
Spracovanie dát robotom. Spracovanie dát dvojníkom.
Zálohovanie dát robotom. Zálohovanie dát dvojníkom.
Aktualizácia dát robotom. Aktualizácia dát dvojníkom.
Strojoví roboti. Strojoví dvojníci.
Mechanickí roboti. Mechanickí dvojníci.
Informatickí roboti. Informatickí dvojníci.
Adaptabilní roboti. Adaptabilní dvojníci.
Systémy robotov. Systémy dvojníkov.
Spolupráca robotov. Spolupráca dvojníkov.
Teritórium robotov. Teritórium dvojníkov.
Senzory robotov. Senzory dvojníkov.
Výskum robotov. Výskum dvojníkov.

Ezoterik sa pousiluje a začne uvažovať za podpory dvojníkov o svete robotov a o svete dvojníkov. Ezoterik nezabudne využiť to, čo pri výskume robotiky nemôžu využiť výskumníci robotiky a to psychické prepojenie na organický život v kozme, ktorý je technologicky extrémne vyvinutý. Ide o organický život pod pracovným označením UFO. Tento organický život v kozme je už tak vyspelý, že žije mimo systému planét alebo podobných objektov a nie je závislý od nejakej planéty, súhvezdia alebo galaxie. Takýto organický život vybudoval vlastné gigantické kozmické objekty a zredukoval na sebe organickú hmotu do minimalistickej podoby. Teda 90 % technológie a 10 % organickej hmoty. Ľudstvo je na tom opačne, 99% organická hmota a 1% anorganickej robotiky v sebe. A to ešte nie všetci ľudia tejto kategórie spadajú do tejto štatistiky. Organická hmota, teda ľudia, živočíchy, rastliny a mikroorganizmy sú totálne závislé na planéte Zem. Stačí, aby Slnko zvýšilo svoje vyžarovanie a teplotu Zeme o niekoľko stupňov a ako civilizácia sme skončili.

Pridaj komentár