Magmatické sily magnetického jadra planéty Zem. Bioenergia tvoriaca sa v živých organizmoch. Bioenergia a bunky. Častice v atómoch a psychické operácie v časticovom svete. Dvojník a operácie dvojníkov ako organický systém.

Po čase sme sa vrátili k problematike magnetických a magmatických energií a celkovo bioenergií. Ezoterik sa počas svojej duchovnej cesty stretne so systémom ľudskej bioenergie, s bioenergetickými liečiteľmi, ktorí v sebe produkujú zahustené formy bioenergie. Dokonca niektorí ezoterici prejdú aj zasvätením do energie reiki. Existujú liečitelia, ktorí si šúchajú ruky a prikladajú ich na choré oblasti ľudského tela. Poznáme liečiteľov, ktorí pri bioenergetických liečbach používajú pierka, do ktorých fúkajú. Tak isto liečitelia používajú pri liečbe rôzne kusy magnetov, magnetovca, minerálov alebo meteoritov.

Ezoterik, ktorý sa mnohoročnou praxou prebojoval až k systému dvojníkov, sa bude na bioenergetické, magnetické a magmatické energie pozerať z iného pohľadu ako klasický ezoterik. Dvojník a psychika ezoterika dovoľuje ezoterikovi psychicky prenikať do sveta menších objektov ako sú bunky, prvky, atómy a ešte menších objektov ako sú častice.

Ezoterik si vypestoval mimoriadnu schopnosť veštecky a mimozmyslovo vnímať, čo sa deje po psychickom prieniku do vnútra atómov za pomoci dvojníkov. Osoba, ktorá si na stojan pred sebou zavesí špagátik, naň si zavesí kúsok papiera, ihlu alebo ťažší objekt, ním zvyčajne nepohne. No sú ezoterici, ktorí majú kinetické schopnosti a iba koncentráciou zmyslov dokážu tieto zavesené objekty pohnúť, rozkývať ich určitým smerom. A veštecky vybavený ezoterik môže pozorovať, čo sa deje okolo ezoterika, ktorý má túto kinetickú schopnosť. Ezoterik vníma, že okolo osoby s kinetickými energiami sa celá miestnosť dostane do špeciálneho režimu. Na povrchu stien miestnosti sa začnú v hrubej vrstve hromadiť atómy, ktorých častice vo vnútri skracujú vzdialenosti od seba. Zároveň sa na plafóne začína vytvárať niečo ako vodovitý alebo mliečny útvar v tvare veľkého vankúša a takýto útvar sa vytvára aj na podlahe. V prípade prítomnosti väčšieho množstva spolupracujúcich ezoterikov sa podobné energetické vankúše vytvárajú aj po bočných stenách, aj na stene pred a za ezoterikom. Teda jasne veštecky možno vnímať, že došlo k poruche magnetických pomerov, ktoré v prvom rade tvoria magnetické sily magmatického jadra planéty Zem. Teda niečo ako priestor v rakete, ktorá je na obežnej dráhe, kde sú magnetické sily magmatického jadra planéty Zem veľmi oslabené a aj toto dovoľuje, aby predmety neboli priťahované do stredu magmatického jadra planéty Zem. Teda pokiaľ chce mať ezoterik kinetické schopnosti, tak musí porušiť zákony magmatického jadra Zeme a danú miestnosť izolovať na svoje experimenty so zaveseným kyvadielkom. A bude závisieť od schopností a výcviku ezoterika, či pohne, alebo nepohne s objektom zaveseným pred sebou. Dokonca kinetický ezoterik vytvára energetické vankúše tak, aby sa samé mohli rozhúpať a potom sa rozhúpe aj objekt zavesený na špagátiku.

Pokiaľ sme veštecky sledovali jedincov, ktorí hýbali väčšími objektmi, tak sme v prvom rade zistili, že majú mimoriadne atypické až patologické potenciály vo veľkom mozgu alebo inde v organizme. Teda vlastne nedosiahnuteľná schopnosť. Ezoterik ani nechce túto schopnosť trvalo dosiahnuť z dôvodu deštruktívnych potenciálov na zdravie a psychiku. Zdalo by sa, že cvičenie kinetických schopností nie je možné. No to by bola veľká zbabelosť takto zdôvodniť, prečo sa nevenovať nácviku kinetických schopností. Takýto prístup treba zavrhnúť a začať sa seriózne zaoberať výcvikom kinetických schopností aj u ezoterikov, ktorí majú štandardný mozog.

V prvom rade ezoterik začne výcvik kinetických energií s magnetmi, magnetovcami, šúchaním rúk, hromadením vlastnej energie alebo magnetickej energie z magmatického jadra Zeme. Ezoterik sa koncentruje dovnútra svojho organizmu v predstave, že jeho telo funguje na dve polovice ako magnet. A takto ezoterik vlastne zahajuje výcvik kinetických energií. Ezoterik nikdy s výcvikom kinetických energií nezačína tak, že pred seba zavesí poriadne ťažký objekt a dosiahne vrchol znechutenia, že s ním nepohne. Pokiaľ je ezoterik múdra osoba, tak na špagátik zavesí v začiatkoch cvičenia rôzne kúsky predmetov s čo najmenšou váhou ako je papier, ihla alebo minimálny kúsok kovu. A bude sa snažiť upraviť si miestnosť tak, aby narušil fungovanie síl magmatického jadra. Pokiaľ mu nefunguje tento systém a kinetické sily jeho psychiky sú slabšie, tak je múdre hýbať drobnými klinčekmi medzi dvomi magnetmi. Klinček tlačí magnetické pole z magnetu a ezoterik dodáva do magnetu svoje energie. Upravuje energetické pomery v sebe a v miestnosti. Postupom času oslabuje vplyv magnetu a pridáva svoje kinetické schopnosti. Ezoterik si môže dať pred seba kompas, ktorý nie je v umelohmotnom obale a cvičiť kinetické schopnosti rozhýbaním strelky kompasu. Prípadne na povrch vody dá menší list zo stromu alebo kus papiera a snaží sa svojimi kinetickými schopnosťami zorientovať list iným smerom ako je sever – juh.

Ezoterik môže cvičiť aj schopnosť zvyšovania prietoku a sily vlastnej bioenergie. Môže si dať do rúk meracie zariadenie pre slaboprúd a vykázať nameranie určitých údajov. Ezoterik zároveň psychicky operuje vo vnútri atómov na úrovni častíc a uvádza ich do určitého pohybu okolo celej pravej aj ľavej ruky. Častice sa pohybujú v tvare nekonečných osmičiek. Takýto tvar je z vonkajšej strany každej ruky veľkosti asi 70 cm. A takýmto systémom cvičí ezoterik zvyšovanie prietoku bioenergie z vlastného tela. Samozrejme, že pokiaľ ezoterik nepraktizuje systém dvojníkov a psychický prienik na úroveň častíc, tak bude mať minimálne prietoky energií. Teda na kinetické výkony je treba vhodne operovať v rovine častíc.

Ezoterik, ktorý praktizuje ezoteriku dvojníkov, je schopný sa na diaľku napojiť na meteority s predstavou priestorovej kocky alebo kvádra a hromadiť v sebe cez meteorit špeciálne upravené energie. Takýto stav hromadenia meteoritickej energie vedie k mimoriadnym vešteckým schopnostiam do vnútra predmetov, buniek, atómov a častíc. Aj takýto kinetický výkon je mimoriadne vhodný. Celkovo na veštecké výkony treba vyvolať jedinečný stav zbavenia sa vlastných energií a aj magnetických energií.

Ezoterik môže cvičiť aj iný typ kinetických energií a to tak, že v prednom mozgu vytvorí energetickú guľu špeciálne upravenú v atómoch na úrovni častíc. Teda vhodné manipulácie s časticami ako sú hríbiky, kúsky prskaviek, fľaky, iskričky, perličky a častice iba s jednou fyzikálnou vlastnosťou priestoru. Nepoužívame tu klasický model atóm, elektrón, jadro atómu a v ňom pozitrón, protón, neutrón. Tento model je viac vhodný pre termojadrové reakcie v atómoch a nevyhovoval našim dvojníkom. Teda používame iný model, ktorý je pre našu prax vhodnejší. Takúto podobnú guľu vytvoríme aj v temennom mozgu nad ušami. Potom medzi sebou vymeníme tieto energetické gule a bioenergia alebo časticová energia sa skoncentruje iba do jedného bodu na predmete, na ktorý sa ezoterik sústredí.

Ezoterik potom môže cvičiť aj iný systém, dá si do jednej ruky ohnutý drôt do tvaru písmena L a taký istý si dá do druhej ruky. Zároveň okolo týchto drôtov vytvorí špeciálnu energetickú atmosféru ako zhustené častice do seba, ako keby drôty obalil vankúšmi a môže fungovať ako prútkar. Pre ezoterika je dôležitejšie, aby mu tento prútkarský stav dovoľoval operovať psychicky lepšie vo vlastných časticiach neurónov.

Ezoterik sa môže inšpirovať aj africkými bežcami pri maratónskom behu. Veštecky sa dalo vnímať, ako tvoria mrak častíc asi pol metra pod sebou. A to má taký účinok, ako keby magnetické sily fungovali oslabené a zvyšovalo to sily od stredu magmatického jadra do kozmu. Dvojník upozornil aj na to, ako si africkí bežci počínajú pri behu s rukami. Pohyb rúk je prostriedok na tvorbu energetického vankúša pod africkým bežcom.

No hlavný dôvod pre nácvik kinetických schopností je ešte účinnejší prienik do sveta častíc v atómoch. A na tento výcvik sa v prvom rade zameriame.

Pridaj komentár