Jogínska prax. Stoličková asána. Koncentrácia. Postupnosť koncentrácie. Prepnutie do blaženosti. Vnútorný a nekonečný priestor. Rôzne pocitové efekty uvoľnenej mysle. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj nahrávky.

Jogínska prax oslobodenia mysle od fyzického sveta a skutkov, ktoré sme v ňom vykonali, vyžaduje venovať sa mimoriadnej koncentrácii do vnútorného sveta človeka. Nejde iba o to mať pocit sústredenia, ale vo fyzickom tele treba dosiahnuť skutočne fyzickú koncentráciu. Nie je to jednoduchý nácvik, pretože sme naučení koncentrovať sa na objekty pred nami vo vonkajšom svete. Ku koncentrácii do vlastného tela sme prinútení iba vtedy, keď ochorieme, alebo máme duševné problémy.

V jogínskej praxi sme sa dobrovoľne a mimoriadne intenzívne začali koncentrovať do vlastného fyzického vnútra. Nikto z nás nebol dostatočne na tieto koncentrácie zvyknutý. Teda sme museli a musíme prechádzať kvalitným výcvikom koncentrácie do vlastného tela. Ide o fyzickú koncentráciu na určitú časť tela, ktorá je postupná so stupňujúcou sa dynamikou. Zároveň danú fyzickú oblasť postupne utišujeme, spomaľujeme a dostávame do stavu umŕtvenia. Všetko robíme aj za pomoci stoličkovej asány, to je upravená poloha tela a rúk, ktorá dovoľuje odcvičiť požadované cvičenie čo najlepšie.

Pokračujeme v neustálej koncentrácii na dané fyzické miesto až do stavu, keď sa miesto neprepne do zvláštneho stavu, je nám náramne dobre a nič nás nebolí, nič nás nezaujíma a sme absolútne a dokonale šťastní. V žiadnom prípade nejde o spánkový stav, ale o stav, v ktorom máme rôzne pocity lietania, stúpania a podobne. Zároveň sa nám otvára vnútorný duchovný priestor, do ktorého a postupne dostávame.

Do zvláštneho stavu rozličných telesných, ale aj obrazových pocitov sa dostávame koncentráciou a prepnutím psychiky do stavu blaženosti a slobodných predstáv, ktoré sú šťavnato popísané v psychiatrických knižkách. Blaženosť a bujná fantázia sú iba prechodné stavy mysle, ktoré pominú.

Stav tohto druhu dosahujeme na viacerých rovinách a v jednotlivých častiach mozgu, potom vo všetkých častiach tela a nakoniec vo všetkých orgánoch tela. Všade treba získať blaženosť, jedinečné psychické stavy lietania a napríklad padania. Potom je možné sa koncentrovať na vytvorené bioenergie v ľudskom tele. Bioenergia je utišovaná na minimum. Potom je oblasť výskytu ľudskej bioenergie koncentráciou utíšené a prepnuté do stavu blaženosti.

Koncentráciou prenikáme do sexuálnej predstavy a napríklad do predstavy o joge a podobne. Po skoncentrovaní na predstavu túto ucítime, spomalíme a znehybníme. Výsledkom je prepnutie spomienky do blaženosti a celotelových pocitov ako je padanie, lietanie a iné montážne predstavy. Zase sa dosahuje blaženosť a zvláštne pocity. Myseľ je slobodná a putuje do neznáma vnútorného sveta. Sme šťastní a slobodní ľudia.

Pridaj komentár