Venujeme sa tu problematike špeciálnych meditácií, ktoré sú určené tým, ktorí už majú vytvorený systém nočného dvojníka pod meditačným označením N. UČI 10. Ide o systém, ktorý nadväzuje na predošlé cvičenia Snovej školy, hypnotických techník a autohypnotických techník.

Pod hypnózou a autohypnózou tu rozumieme násilne vyvolaný spánok buď liekmi, alebo meditačnými technikami. Teda človeku sa v zásade nechce spať, ale dokáže sa uviesť do takého stavu, ako keby postupne zaspával, prepadal sa do hlbších spánkových stavov alebo sa z nich preberal. Buď si je meditujúci vedomý, čo sa s ním deje, alebo je mimo vedomia a spolieha sa plne na serióznosť hypnotizéra. Teda mať množstvo autohypnotických cvičení, ktoré v ezoterike nahrádzajú meditácie počas klasického spánku. Nie je múdre narúšať a poškodzovať spánkový stav počas noci. Náhrada je autohypnóza.

Aby ste mohli aktívne tvoriť ektoplazmu, je potrebné aspoň 10 rokov rozmanitých meditácií a to hlavne šamanských meditácií ako základu. Pod ektoplazmou tu rozumieme schopnosť prenikať psychicky do jadier atómov. Takýto psychicky prienik je možný a dosahuje sa cez systém denného dvojníka pod ezoterickým označením D. UČI 105. vývojová verzia. Je to mimoriadny fenomén v ezoterike. Bohužiaľ, ektoplazma a toky častíc sa nedajú vnímať klasickým zrakom, ale mimozmyslovo trénovaný mozog vie takéto fenomény ektoplazmatického rojenia vnímať. Nebudeme podrobne rozoberať, ako sa k nemu ezoterik prepracuje. Základom je kozmické teleso pod astronomickým názvom magnetar. Tento reálne existujúci kozmos spôsobil, že organická hmota na planéte Zem, a teda aj človek má potenciál prenikať psychicky niekam, kde by sa to za normálnych okolností ľudskej psychike nepodarilo. Samozrejme, že klasická veda bude oprávnene namietať: Kde sú dôkazy o tom, že skutočne prenikáte psychicky do jadier atómov a prvkov vo vašom tele? Takáto otázka alebo pochybnosť je opodstatnená. Ale ako sa dá priniesť dôkaz pri psychickom prieniku do kozmu? Pokiaľ by ezoterik prenikal do sveta častíc na základe termojadrovej reakcie, tak dôkazový materiál by nebol problém. Pri psychickom prieniku do atómových jadier sa dôkaz nedá priniesť. Alebo taký dôkaz, aby bol bežným zmyslom alebo cez prístroje sprostredkovaný. A tak zostáva každému, kto sa chce presvedčiť o pravdivosti, vstúpiť na pôdu ezoteriky a priniesť si dôkaz vlastnou meditačnou praxou.

Tieto videá sú vhodné aj pre začínajúcich ezoterikov. Dovolia vytvoriť si k Slnku vzťah ako prírodní ľudia, ktorých logická a abstraktná sila mozgu bola na úrovni rozprávok. Teda vnímanie nemohlo byť na úrovni logiky dnešných ľudí. Ale to nech vám nerobí žiadny problém. Rozprávková úroveň vnímania prírodného človeka má aj svoju jedinečnosť ako získať o Slnku mimozmyslové informácie, ktoré nedokážu zachytiť prístroje. Šamanské rozprávanie sa so slnečnými bytosťami ako v rozprávke dá množstvo podprahových informácií. Medzi videami si nájdete aj vedecky ladené videá, ktoré vám hlbšie dovolia pochopiť princípy fungovania slnečnej hviezdy.

Ezoterik, ktorý má vybudovaný systém dvojníkov, potrebuje vytvoriť si vo svojich neurónových oblastiach trvalý systém prenikania na časticovú úroveň. Opakovaným cvičením sa v neurónoch ezoterika vytvorí program na trvalé prenikanie a vhodnú manipuláciu s tokmi častíc cez ezoterika a v kozme. A to dovoľuje lepšie využiť potenciál prieniku psychiky na časticovú úroveň.

Niektoré videá nemusia už na danej adrese fungovať. Ale vždy sa budú objavovať aj nové a tak si ich skúste vyhľadať:
http://www.youtube.com/watch?v=fouY99ouJHE
http://www.youtube.com/watch?v=3vlX5qEQSDs

http://www.youtube.com/watch?v=cc28N_36pII
http://www.youtube.com/watch?v=zacDIwtC8ck&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=YiOZNVTCVAg


http://www.youtube.com/watch?v=jjyA4xxE588


http://www.youtube.com/watch?v=gdLaPhNBOcU&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=hVueA-EuBQc&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=NrIx6BKO6IE&feature=fvsr


http://www.youtube.com/watch?v=JPnLcu34LjQ&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=KTspKzhI4Bw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=ve0WOqA1-tU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=snQFQrZ8bro&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hG-pRPvuzeQ
http://www.youtube.com/watch?v=sGcWgxpx0ug&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=5PGrigbN5eE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=uJflNSfqQ-Q&feature=rela…

Pridaj komentár