Kozmos ezoterika. Anjelizácia kozmos ezoteriky. Info polia kozmos ezoteriky. 6 neurón. oblastí. Jogínsky stav kozmos. Seansový stav kozmos. Klinický stav kozmos. Snový stav kozmos. Šaman stav kozmos. Zviera stav kozmos. Médium stav kozmos. Stigma stav kozmos. Lama Tulku kozmický. Kozmické veštectvo. Kozmická psychohygiena. Kozmos psychika. Kozmonaut, ktorý bol na obežnej dráhe 4 mesiace. Technika labyrintu. Priestor Slnečnej sústavy. Vedomie planét. Kozmické anomálie. Kozmické meteority. Výskum. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Kozmos ezoterika. Vychádzame z dvoch základných vešteckých výskumov. Jeden bol zameraný na kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Ich psychika sa jedinečne pozmenila a po návrate na Zem sa už nevrátila do pôvodného stavu. Kozmonaut bol až príliš dlho v kozme a prekročil kritickú hranicu. Druhý veštecký výkon je vedený voči osobám, ktoré boli počas embryonálneho vývoja vo zvláštnom stave vďaka matke, ktorá bola jednak hyperaktívna a jednak bola v zlom duševnom stave. Narodilo sa dieťa, ktoré prešlo doslova kozmickú púť po obežnej dráhe a má kozmické vedomie, ktoré mu umožňuje psychicky prenikať do reálneho kozmického priestoru. Bežne môžu ľudia psychicky prenikať iba v magmatických zónach Zeme.

Anjelizácia kozmos ezoteriky. Aj tu príde k procesu anjelizácie, ktorá čaká každú oblasť ezoteriky. Anjelské sféry budú vytvorené z meteoritov v Slnečnej sústave a do týchto lúčov sa dostanú postavy a znaky anjelov. Takéto svetelné lúče sú už umiestnené v kozme ako spomienky tých, ktorí mali kozmické vedomie a zároveň niečo robili s meteoritmi. Po ich smrti sa do Slnečnej sústavy uvoľnili svetelné lúče plné anjelských postavičiek. Takto sa do kozmického priestoru blízko meteoritov uložili anjelské sféry.

Info polia kozmos ezoteriky. Treba si uvedomiť, že tí, ktorí mali kozmické vedomie, po smrti zapísali všetky spomienky do kozmického priestoru. V tomto prípade nás zaujímajú informačné polia spomienok ľudí uložené v Slnečnej sústave. Aby ste sa ich naučili vnímať, je potrebné vedieť si na určitý čas meditácie alebo cvičenia nahodiť kozmické vedomie a k tomu špeciálny veštecký výkon cez meteoritický lúč plný anjelských postáv.

6 neurón. oblastí. Aby ste si nahodili kozmické vedomie, tak je dobré sa skoncentrovať do 6. neurónových oblastí tela a všade vložiť výhradne spomienky na zábery reálneho kozmu. Potom je treba si začať predstavovať labyrint, ktorý nechcete opustiť. Spomeniete si na všetko, čo ste v živote prežili a uložíte to okolo srdca, tak isto to uložíte okolo každého orgánu a aj okolo častí mozgu. Sexuálne spomienky uložíte do oblastí hormonálnych žliaz. Všade rovnako.

Jogínsky stav kozmos. Na základné kozmické vedomie okolo každého orgánu a každej časti nahodíte aurický obal a túžbu meditovať na každú anomáliu v priestore Slnečnej sústavy.

Seansový stav kozmos. Na základné kozmické vedomie si nahodíte seansové vedomie a to rovno z hormonálnych žliaz. Potom sa učíte byť v priestore Slnečnej sústavy na viacerých vhodných miestach.

Klinický stav kozmos. Spomeniete sa klinický stav smrti a klinický svetelný obal v sebe, do ktorého môžete vložiť svoje predstavy a pocity o kozme.

Priestor Slnečnej sústavy. Máte základný stav kozmického vedomia a do toho si nasugerujete, že všetko milujete. V tomto momente sa odpúta vaša psychika od planéty Zem a môže putovať okolo nej. Potom si nasugerujete, že v trubke beháte ako nejaké zviera a psychicky sa svojou mysľou môžete túlať okolo planéty Mars. Potom si nahodíte stav, že ste sa zmenili na veľrybu vo vode a môžete sa psychicky túlať okolo planéty Urán. Potom si dáte predstavu, ako plávate na kryhách a to vás psychicky dotiahne k planéte Neptún. Okolo planéty Pluto sa budete psychicky hýbať, keď sa zmeníte na nejaký druh zvieraťa. K Saturnu sa dostanete predstavou, že ste sa zmenili na malý priestor. K Merkúru sa dostanete pocitom lietania. K Slnku sa dostanete pocitom matky. K Venuši sa dostanete pocitom ženy. K Jupiteru pocitom dieťaťa vo vode.

Vedomie planét. Dostať sa do vnútorného priestoru planét je psychicky náročné a vyžaduje to špeciálne naladenú myseľ. Na planétu Zem treba neustále robiť rituál plynutia času a vnímania procesov dejúcich sa na Zemi. Na planétu Pluto sa dostanete magickou ritualistikou s mamutími a brontosaurími kosťami. Na planétu Mars sa psychicky dostanete, keď budete niečo obrusovať, napríklad kameň. Na planétu Urán sa dostanete tvorením geometrických tvarov. Na planétu Neptún sa dostanete cez anjelské meteoritické lúče, ktoré tentokrát obsahujú spomienky, ktoré osoba prežila počas života.

Pridaj komentár