Kozmická ezoterika. 6 neurónových oblastí spojených. Ego spomienok na každom orgáne tela. Ego sexuálne na hormonálnych žľazách. Aura okolo každého orgánu tela. Obaly pod aktívnou kontrolou. Psychohygiena – vidieť všade hviezdy. Informačný kozmos. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku kozmického vedomia. Za vzor sme si zobrali psychický stav kozmonautov, ktorí prešli kozmickým výcvikom a zotrvali v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Kopírujeme ich psychický stav, ktorý sme si otestovali vešteckými technikami. Tak isto môžeme kopírovať stav kozmického vedomia tých žijúcich jedincov, ktorých matky boli počas tehotenstva značne nekľudné a príliš pohybovo aktívne. Tak môže vlastne embryo „prejsť kozmickým výcvikom“ a zliať 6 neurónových oblastí do jedného celku, čo s nedeje pri bežnom vývoji embrya. Takíto jedinci spravia rozumne, keď vo všetkom a všade vidia hviezdy a planéty.

Treba si uvedomiť, že sme opustili ezoteriku, ktorá stála na beletrii, výpovedi živých ľudí, ktorí nemajú otvorené kozmické vedomie. Ľudia, ktorí píšu a hovoria o kozme zrovna nemusia mať kozmické vedomie. A poznatky takýchto ľudí môžu blokovať otvorenie kozmického vedomia. Je lepšie sa pred a počas cvičenia napájať na živých ľudí, ktorí majú kozmické vedomie otvorené. No nie na tých, ktorí vedia čítať, premýšľať a písať. Takíto sú už príliš ľudskí a vstup do informačných polí kozmu, ktoré vytvorila ľudská aktivita, majú zatvorenú. Do informačných polí môžete vstupovať, keď spojíte všetky oblasti neurónov do jedného celku a 70% je aktívnych a 30% je pasívnych. Všetko po drobných kúskoch neurónov, kde mozog podelíte na drobné kúsky, v týchto kúskoch je dodržaný pomer aktivity a pasivity. V tomto stave dokážete lepšie prenikať do informačného kozmu, ktorý ide paralelne s fyzickým kozmom.

Aby ste si nahodili vedomie kozmu, je dobré mať pocit neustáleho túlania sa v labyrinte a nechuti sa z neho dostať. Potom je potrebné si nasugerovať a uveriť bez výhrad, že ste boli v reálnom kozme viac ako 4 mesiace. Potom sa všetko, čo ste zažili, usadí z pamäti na každom orgáne tela. To už máte reálne vedomie kozmonauta, ktorý bol kozme viac ako 4 mesiace.

Dnes sme precvičovali vedomie planéty Slnko. Cvičenie sme postavili na vešteckom testovaní 4. žijúcich ľudí, ktorí mali otvorené kozmické vedomie. Dvaja boli kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace a dvaja sa s kozmickým vedomím narodili. Všetci mali kozmické vedomie a aura okolo ich tela mala tvar veľkej postavy. Každý túžil po tom, aby sa dostal čo najbližšie k reálnemu Slnku. V orgánoch týchto kozmických ľudí bolo cítiť obrazy, ktoré sa podobali ikonám s podobou matky a dieťaťa. Každý to môže vnímať trochu inak a trochu odlišne. U ďalších troch bolo cítiť svetlo a to znamená, že obrazy boli zahustené množstvom meditácií na túto symboliku matky a dieťaťa. Jeden mal obaly v tele v oblasti pupku a všetky boli pokope a pod dobrou kontrolou. Teda dotyčný mal stabilnú psychiku. A bol viac pre ľudí. Traja ostatní mali obaly uvoľnené, potrhané a značne mimo kontrolu, čo naznačuje na nestabilný psychický stav. U jedného bol vnútorný mikrosvet destabilizovaný a prekrýval fyzický kozmos, informačný kozmos.

Aby ste reálne rozumeli, čo rozumieme pod obalmi, treba sa naučiť vnímať v sebe v oblasti fyzickej hlavy energetické guličky. Tieto v sebe nesú rôzne informácie z histórie ľudstva a samotného človeka. Prvý obal obsahuje záznam o zvierati z obdobia vývoja plodu, ktorý prechádzal zvieracími štádiami. Druhý záznam je záznam prírodného človeka s magickými rituálmi. Tretí obal nesie informácie o niektorom predkovi ľudského rodu. Štvrtý obal nesie v sebe záznam sexuálny. Potom je tu obal, ktorý má v sebe 7 obalov. Obsahuje históriu nejakej aktivity ľudstva. Potom je obal okolo pupku. Okolo fyzického tela je aurický obal, ktorý môže byť uvoľnený tiež od tela. Psychicky stabilné osoby majú obaly nerozvinuté a v guličke. Potom je tu ešte stav, keď v kozmickom vedomí sa osoba skoncentruje do mikrosveta neurónov. Čím menší svet, tak sa neuróny otvoria a nekonečno mikrosveta sa prekotí do makrosveta okolo nás. Krásne sa sem dajú uplatniť Einsteinove zákony alebo teória relativity. Všetko musí zostať pod kontrolou a má pomáhať pri duchovnom napredovaní.

Keď sa napojíte na informačné polia okolo fyzického Slnka, tak tu sú uložené informácie o aktivitách ľudí s kozmickým vedomím, ktorí do všetkého montovali planétu Slnko. Nájdete tu množstvo všeličoho. Treba mať dobré kľúče k dekódovaniu, čo tu budete hľadať.

Pridaj komentár