Zvieracia ezoterika. Šaman ezoterika. Ego prírodného človeka. Vnútorné obaly. Zasvätenie a objekty v aure. Anjelské zasvätenia. 6 neurónových oblastí. Hypnotické techniky. Aktivita neurónov: 70 % aktívnych, 50 % aktívnych, 40 % aktívnych, 30% aktívnych, 20 % aktívnych, 10 % aktívnych. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku vedomia prírodného človeka a zvieraťa. Pri meditáciách sa opierame o neurónové oblasti a to o šedú kôru veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a šedú kôru ganglií okolo orgánov tela.

Treba si uvedomiť, že robíte duchovnú cestu do vnútra svojho fyzického a psychického ja. Teda ide o vnútorný priestor vo vašom tele. Tak isto priestor okolo vášho fyzického tela, priestor magmatických polí zeme a tiež reálneho kozmu. Tu sú uložené informačné polia o dianí ľudí a zvierat. Bežným osobám sú tieto oblasti nedostupné. Tvrdenia o nebi a svete šamanov nie sú až také iracionálne ako sa zdá. Iba predstavy o nich sú skreslené a zle interpretované.

Vo svojich spomienkach zablokujete na začiatku meditácie všetku civilizáciu a výhradne si otvoríte vlastné spomienky na prírodu. Vyhnete sa hlavne spomienkam v knižkách, vo filmoch a podobne. Je lepšie sa napojiť na ešte žijúcich šamanov bez vplyvu civilizácie. Tak isto je lepšie sa na diaľku napojiť na divoké zvieratá a divokú prírodu.

Je možné sa napojiť na kostné pozostatky zvierat a prírodných ľudí. Vždy zosať do aury okolo tela iba 90 % z týchto informácií. Nikdy nie 100 %. Riskovali by ste, že sa tento záznam usadí vo vašom vnútornom psychickom svete. Tak isto je možné napojiť sa na informačné polia v magmatizme zeme a kozmické záznamy o činnosti človeka. V kozme sa zapisujú informácie vtedy, keď sa do všetkého dajú hviezdy a planéty.

Takto pripravení sa skoncentrujete na spomienky v hlave a letmo a v náznakoch si spomínate na neurónové oblasti. Keď je spomienka na šedú kôru veľkého mozgu dostatočne tichá, tak sama vlezie do veľkého mozgu. Potom si navodíte pocit, že ste sa skoncentrovali do veľkého mozgu, ako keby ste ho chceli vidieť, počuť, čuchať a hmatať.

No v žiadnom prípade nepracujete so všetkými neurónmi. Vždy pracujete so 70 % a 30 % neurónov je pasívnych. Iba takto môžete vstúpiť na pôdu vedomia prírodného človeka. Keď budete pomer aktívnych a pasívnych neurónov meniť a dosiahnete stav 30 % aktívnych a 70% pasívnych, tak sa ocitnete vo zvieracej psychike. Všetko cvičte v sugerácii, že ste dieťa a nie dospelá osoba. Pasívne a aktívne oblasti sú rozmiestnené po celej šedej kôre veľkého mozgu. Máte predstavu, že neuróny sú drobné šošovičky a v každej šošovičke dodržiavate pomer aktívnych a pasívnych neurónov. Takto najlepšie vhupnete do vedomia prírodného človeka a aj zvieraťa.

Potom nasleduje pierková meditácia. Spomienky na zasvätenie. Prípadne šúchate pierka v ruke, alebo sa napájate na takých prírodných, ktorí robia pierkové meditácie. Prípadne si vypožičiate obrázky z anjelského zasvätenia. To vám dovolí pracovať v neurónoch inak ako doteraz a dosahovať zvláštne stavy šamanov. Oblasť veľkého mozgu je oblasťou nácviku klinickej smrti či už ako prírodný človek, alebo divoké zviera. Podrobnejšie cvičíme v Šamanských božstvách.

Ďalšie oblasti cvičíme podobne a jedná sa o mozoček, stredný mozog, miechu, brušný mozog a ganglie. Spomienky na danú oblasť. Koncentrácia. Pomer aktivity a pasivity neurónov. A potom pierkové meditácie. Oblasť mozočku je charakteristická geometrickým vnímaním sveta a má blízko ku kabalistickým technikám. Oblasť stredného mozgu má blízko k snovej ezoterike. Oblasť miechy je významná oblasť, umožňuje vnímať prírodu magicky a čítať v nej aj uložené informácie o zvieracej a ľudskej aktivite. Oblasť brušného mozgu v stene čriev je zase energetický zdroj a správne fungovanie pudov a inštinktov. Je tu životná energia. Oblasť ganglií je oblasťou nápadov a inšpirácie, ako čo prerobiť.

Oblasť ganglií je celkovo komplikovaná oblasť. V podstate za gangliový systém považujeme 2 ganglie za mozgovo miešnymi dutinami, 2 ganglie za žalúdočným vakom, 2 ganglie za mechúrom. Sú veľkosti väčšej fazule. Odtiaľto ide množstvo drobných ganglií do kože, tuku, svalov, kostí, orgánov tela, nervovej sústavy, krvného riečišťa, lymfatického riečišťa a hormonálnych žliaz. Aj vy osobne môžete cvičiť gangliové oblasti osobitne.

Ďalej sme sa začali venovať aj hlbším úrovniam podvedomia. Ide o niekoľko stavov, ktoré si budeme postupne nacvičovať. V prvom rade sme skúmali ľudí, ktorí nemajú s ezoterikou nič spoločné a sú celkovo zdraví či už fyzicky, alebo psychicky. Zdravie je tu definované na základe lekárov. U týchto osôb sú záznamy vo fyzickom tele nerozvinuté. Teda dajú sa vnímať veštecky ako energetické malé guličky, ktoré nesú v sebe určitý informačný záznam. Všetky okrem jednej sú uložené v oblasti hlavy. Prvá gulička obsahuje 7 menších guličiek. V nich býva niečo zapísané o histórii ľudstva. Druhá gulička je zvieracia. Obsahuje zápis o zvieracom svete. Tretia gulička je magická a v sebe nesie obsah z doby prírodného človeka. Štvrtá gulička obsahuje sexuálne zápisy. Piata gulička obsahuje rodovú karmu danej osoby. Šiesta gulička je v oblasti pupku a tiež nesie rôzne záznamy zo života danej osoby.

Keď sme skúmali duševne narušené osoby, tak tieto guličky boli otvorené a mali rôzne tvary ako dieťa a postava. V najhorších prípadoch boli tieto obaly až extrémne samostatné a tiež odtrhnuté. Úlohou ezoterika je ovládnuť aj túto oblasť psychiky a naučiť tieto obaly, aby sa zúčastňovali duchovného rastu, veštectva alebo liečby. Nie je dobré, aby boli stále aktívne a treba si ich vycvičiť, ako sa hovorí, na povel.

Pridaj komentár