Neurónová ezoterika. 6 neurónových oblastí. Ego mysliace. Ego detské. Ego zvieracie. Ego prírodného človeka. Neurónová oblasť a čakrové prepojenia. Hypnotické techniky. Hlbinná ezoterika a obaly plné informácií. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku prieniku do 6. neurónových oblastí v ľudskom tele. Pri každej žijúcej osobe možno veštecky diagnostikovať, že všetky psychické prejavy vychádzajú z niektorej neurónovej oblasti: z veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy v chrbtici, z neurónov v stene čriev alebo ganglií. Napríklad je osoba od narodenia psychicky usadená v strednom mozgu, čo je najčastejšie usadenie pre dnešných ľudí. Teda z tejto oblasti vychádzajú psychické prejavy dotyčnej osoby a ide hlavne o emocionálne prejavy. Pokiaľ je dotyčná osoba psychicky dieťaťom, tak nemá vytvorené energetické spojky do ústnej dutiny, temenného mozgu, mozočku a hlasiviek. Hovoríme o 4. čakrových miestach. Cvičiť môžete v detskej povahe alebo v dospelej povahe za 100 percentného použitia neurónov stredného mozgu. Stredný mozog je ezotericky zaujímavý z dôvodu, že sa považuje za centrum spánku v nočnom vedomí. Tak isto kombinácia stredný mozog a mozoček je ideálna schéma na veštecký výkon. Ide o to, aby ste sa odosobnili a cítili sa ako iná osoba. Do mozočku sa zosajú informácie dotyčnej osoby. Toto prepojenie je hodnotné z vešteckého hľadiska.

Potom tu máme oblasť veľkého mozgu. Stačí si spomenúť na túto oblasť a precvičovať ju v sugerácii dieťaťa a dospelého. Keď cvičíte dospelého, tak zase tu máme 4 čakra centrá. Sú podobné ako v oblasti stredného mozgu. Iba majú silnejšiu razanciu. Na šedej kôre veľkého mozgu je necitlivosť a chlad voči ľudským citom. Do tejto psychickej povahy sa dostane človek iba po skutočnej klinickej smrti alebo po sugerácii klinickej smrti. Rozdiel je v tom, že po skutočnej klinickej smrti príde k trvalému poškodeniu neurónov veľkého mozgu. Po sugeráciách nedochádza k poškodeniu, ale dočasnému preskupeniu neurónových spojov. V klinickej smrti sa otvárajú náboženské stavy a vytvára sa svetelné telo. Toto telo sa volá klinický obal, v ktorom sa dá zažiť živá forma Božej prítomnosti. To je jedinečnosť tejto oblasti neurónov. Podrobnejšie cvičíme V sekcii Cesta k Bohu.

Potom je tu oblasť mozočku v zadnej časti hlavy. Je uložený pod zadným zrakovým centrom a má tvar rozrezanej tenisovej loptičky. Treba dbať o to, aby táto oblasť bola izolovaná od stredného mozgu. Potom máte jedinečnú možnosť zažiť vnímanie sveta pomocou geometrických tvarov. Tak isto v mechanizme abstrakcie znakov a číslic. Z tejto oblasti je fenomenálne veštectvo v znakovej a obrazovej podobe. Tak isto sa dá cvičiť v sugerácii dieťaťa a v sugerácii dospelého. Ako dospelý má mozoček centrum v ústnej dutine a po bokoch tela pod kožou. Posledné centrum končí v oblasti pohlavia. Ovládnuť psychicky túto oblasť znamená preniknúť do tajomstiev kabaly. Jedinečná, ale náročná ezoterika, ktorú cvičíme v Kabalistickej alebo v Teosofickej skole.

Nasleduje oblasť miechy vo vnútri chrbtice. Pomôže predstava korálikov na špagátiku. Znovu sa dá všetko meditovať v sugerácii dieťaťa a v sugerácii dospelého. Dospelý má čakrové centrá v ústnej dutine a odtiaľ na čele, krku , hrudi a v podbruší. Táto oblasť je oblasťou prírodného vedomia, ktoré svet vníma magicky a hypnoticko magicky. Odtiaľto sa dajú čítať informačné polia v magmatických a kozmických poliach, čo nie je dostupné iným neurónovým oblastiam tak efektívne.

Potom je tu oblasť brušného mozgu. Efektivita v tejto oblasti vedie k pudom a inštinktom zvierat. Je tu obrovský potenciál životnej energie, ktorý sa musí podľa potreby zobudiť a znova utíšiť. Veľa ľudí tu má prílišné ticho alebo nekontrolovateľné výrony energie. Tak isto je možné cvičiť to v sugerácii dieťaťa bez čakry a v stave dospelej osoby. Vtedy je čakra v oblasti pupku, miesto pod kožou a tukovou zložkou.

Zostala nám posledná oblasť a to sú drobné ganglie okolo orgánov a systémov tela. Táto oblasť je špecifická z dôvodu mimoriadnych nápadov a určitej geniality. Samozrejme v tom prípade, keď ich spojíme do jedného uceleného celku a pracujú spoločne. Tak isto je táto oblasť zaujímavá ako zúženie vedomia napríklad iba do ganglií kostného systému.

To, čo začíname meditovať ako nové, sú hĺbkové energetické systémy. Treba si uvedomiť, že musia byť vždy uzatvorené do guličkových tvarov a podľa potreby treba, aby ste ich rozvinuli do rôznych tvarov. Teda v hlave si nájdete guličky zvieracieho obalu, magicko prírodného obalu, sexuálneho obalu, obalu 7. vrstiev, obalu dieťaťa – tento obal sídli oko pupku, obal rodostromu určitého predka z mozočku. Tak isto sem môžeme zaradiť aurický obal. Keď si nasugerujete, že ste duševne chorá osoba, tak je možné uvoľniť aurický obal od tela a uviazať ho na malú nitku. Môže putovať, kam chcete. V tele môžete mať klinický obal. Podrobnejšie v Ceste k Bohu. Potom je tu možné mať špiritistické informačné polia, podrobnejšie v Plazmatickej skole. Ešte v oblasti mozočku je obal toho, čomu by sa mal človek počas života venovať a aký sexuálny život má viesť. Pokiaľ obaly otvoríte, tak ich môžete uvoľniť do vonkajších energetických polí a nájsť vhodné informácie tu uložené. Nebezpečné pre psychický stav je mať tieto obaly trvalo aktívne a vypúšťať ich kade tade. Treba sa naučiť ich rozumne aktivizovať a deaktivizovať.

Pridaj komentár