Tento príspevok sa zaoberá problematikou slimáka a labyrintu v uchu, ktorý umožňuje uvedomovať si polohu tela a všetkých pohybov. Labyrint možno takpovediac považovať za určitý zmysel ako je zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. K nemu je v mozgu priradená zadná časť predného mozgu vľavo aj vpravo. Labyrint v pravom uchu má svoje centrum v ľavej časti predného mozgu a labyrint v ľavom uchu má svoje mozgové centrum v pravom prednom mozgu. Je pravdou, že už dávno som nenapísal do tejto školy žiadny príspevok. Jednoducho nebolo o čom písať. Keď som sa znovu dostal k precvičovaniu tejto školy, tak som sa pozornejšie zameral na orgány ucha a rozdelil som časť ucha na orgány počúvania a orgány skenujúce polohu tela v rôznych pozíciách. V tejto škole sme sa hlavne zaoberali schopnosťou koncentrovať sa do jednotlivých zmyslov a koncentráciu tu udržať. Tak isto koncentráciu v jednotlivých orgánoch zrušiť a nedovoliť, aby sme sa do nich koncentrovali, teda pocit uvoľnenia a pohody. Ďalej sme precvičovali prepojenie zmyslových orgánov (oko, nos, jazyk, ucho) cez nervstvo na jednotlivé centrá v mozgu. Oči a ich prepojenosť na zadný zrakový mozog, nosné dierky a ich prepojenie na predný mozog, ušné orgány a ich prepojenie na spánkové laloky, jazyk a jeho prepojenosť na oblasť temenného mozgu a hmat po novom skúmaní na oblasť stredného mozgu. Ide o starší limbický mozog pod povrchom šedej kôry veľkého mozgu asi tak 3 centimetre dovnútra. Pod hmatom tu rozumieme povrch rúk a celého tela, schopnosť kože vnímať podnety z okolia kože. Potom sme sa snažili navodiť stav umŕtvenia zmyslov a pocitu, že nevidíme, nepočujeme, nechutnáme, nevoniame a nehmatáme. Všetko môžeme robiť iba centrami v šedej kôre veľkého mozgu a stredného mozgu, ktorý má na svojom povrchu tiež šedú kôru mozgovú. Toto je základ pre všetky veštecké výkony a to preto, aby si veštec nedoničil svoje zmysly. Teda veštecké výkony robíme cez šedú kôru veľkého a aj stredného mozgu. V ďalších cvičeniach sme prepájali centrá zmyslov v mozgu na nervové dráhy v celom mozgu v pocitoch, že naše orgány môžu vidieť, čuchať, chutnať, hmatať a počuť ako celý mozog. Pozornosť zmyslových centier sme prenášali nielen do tela, ale aj do pamäťových spomienok v mozgu a všade tam, kde sú neuróny v tele a hlavne do neurónov brušného mozgu. Majte na pamäti, že primáty/ opice, človek / majú spomienky uložené v statickej podobe vo veľkom a strednom mozgu a pohybové informácie v mozočku. U cicavcov ako je napríklad medveď sú spomienky v brušnom mozgu. Ja osobne mám informácie z pamäte presunuté do brušného mozgu. Všetky informácie o tráviacich procesoch mám vo veľkom mozgu. Pohybové spomienky musia zostať v mozočku, inač človek trpí depresiami. Tak isto sme sa zmyslovými centrami v pocite umŕtvenia zmyslových senzorov koncentrovali do aurického obalu okolo tela. No vráťme sa k slimákovi a labyrintu a ich odpojenia od celého tela. V tom momente, ako si vsugerujete tento pocit, tak neviete, kde ste a v akej polohe sa nachádza telo. Zostáva pocit lietania a vznášania. Ďalší nácvik ide k odpojeniu labyrintu a slimáka v jednom aj druhom uchu. Svoje telo a jeho polohu vnímame priamo cez oblasť v najzadnejšej časti predného mozgu. Ide o oblasť priamo susediacu cez mozgovú štrbinu s temenným mozgom. Keď toto všetko chcete pochopiť, tak si treba naštudovať anatomický atlas mozgu. Skoncentrujeme sa do zadnej časti predného mozgu a odtiaľto vnímame a riadime polohu rúk, hlavy, trupu, nôh, jazyka, a očí. Polohu tela rozlišujeme statickú tak, ako sa cvičí pri jogínskych asanach a potom pohybovú, ako sa cvičí v čínskom Čikungu alebo bojových umeniach a šamanských tancoch. Tieto pohybové stavy tela sú umiestnené v pamäti na povrchu mozočku v zadnej časti hlavy. Statické polohy v nepohnutí sú uložené vo veľkom mozgu a strednom mozgu. V mojom prípade v brušnom mozgu. Sadnem si do nehybnej asany a cez zadnú časť predného mozgu vnímam statiku jednotlivých častí tela. Keď prejdem všetky časti tela v nehybnosti, tak pomaličky, ale veľmi pomaličky začnem hýbať jednotlivými časťami tela ako pri púšťaní spomaleného filmu. V tom momente vyťahujem spomienky z mozočku v zadnej časti hlavy. V týchto cvičeniach sa pokúsime preniknúť túžbou do tejto oblasti a získať spoluúčasť na jej činnosti.

Pridaj komentár