Tento príspevok pojednáva o technike, pri ktorej špiritisticky ladená osoba zabudne na seba a zúži svoje vedomie a svoje túžby do malého bodu v mozočku. Zároveň zobudí ducha schopného liečiteľa z kostí pre určitý druh tela a poskytne mu svoje telo na aktívnu činnosť pri liečení. Zároveň mu musí poskytnúť množstvo bioenergie a práve tu je vhodné ovládať Reiki. Pokračujeme ďalej v skúmaní špiritistických schopností a ich aplikácií. Uvedomili sme si, že možno za určitých okolností vymeniť dušu mŕtvej osoby oživenej vo fyzickom tele za inú napríklad schopnú liečiť ľudí neopakovateľným spôsobom. Na takéto operácie je potrebné mať obrovský potenciál bioenergií, ktoré oživená duša v tele živého liečiteľa bude potrebovať. Preto, aby sa liečiteľ nedoničil, musí vládať Reiki a to typ sťahovania bioenergie mimo vlastného tela z iných potenciálnych zdrojov. Keby neovládal túto techniku, tak by ho takto zobudená duša postupne vysala ako špongiu a postupne zničila nervovú sústavu. Ďalej špiritistický liečiteľ musí ovládať techniky zobudiť dušu z hrobu a potom ju do hrobu vrátiť, ináč to môže byť pre špiritistického liečiteľa nebezpečné. Duša mŕtvej osoby sa pomaly a iste snaží ovládnuť psychiku žijúceho liečiteľa. Takže varujem každého pred takýmito výkonmi, pokiaľ neovláda prísuny bioenergie, zobúdzanie a utišovanie duše mŕtvej osoby. Liečiteľ sa odosobní a zabudne na seba, potom aktivizuje Reiki systém na prísun doslova zúrivého objemu hustej bioenergie. Následne magickými rituálmi zobudí vhodného mŕtveho liečiteľa a dovolí mu vstúpiť do svojho tela. Keď sa informačné polia mŕtveho liečiteľa preberú, tak ho maximálnou silou dopuje požadovanými bioenergiami. Zároveň duši dovolí spraviť požadované zásahy v prospech liečenej osoby. Nezasahuje sa, iba sa sleduje, čo duša mŕtvej osoby zobudenej v tele živého liečiteľa prevádza. Aktivizovali sme dušu špičkového Reiki liečiteľa. Chorú osobu na diaľku obalil hustým obalom s predstavou zemegule. Vyžadoval prísun bioenergie z organizmov v zemi. Vrátili sme ho naspäť a zobudili dušu, ktorá ma zvláštne schopnosti na liečbu rakoviny. Duša sa cukala, odmietala spolupracovať. Išlo o osobu, ktorá nezvládala svoj psychický stav a popíjala obrovské množstvá alkoholu. Navyše nenávistne útočila na všetko dookola. Postupne sa upokojila a začala na diaľku pracovať na osobe s rakovinou nosnej prepážky. Vyzeralo to, ako keby sa v chorej osobe mŕtva duša prehŕňala ako vo fľaši s korálkami. Zároveň aktivizovala povrch svojho mozgu, z ktorého vychádzal akýsi svetelný lúč. Týmto svetelným lúčom ničila choré rakovinové bunky. Bolo to zvláštne sledovať, ako mŕtva osoba lieči. Po ukončení liečby bola duša mŕtvej osoby znovu vrátená do miesta posledného odpočinku a utíšená. Napadali ma úvahy ako nasať aj iné duše a nechať ich konať to, čo konali za svojho života. U jedincov s takýmito schopnosťami ide o silné deštruktívne stavy často spojené s fyzickým poškodením mozgu alebo tela. Jednoducho tieto schopnosti nemožno nacvičiť, pretože hrozí prílišné poškodenie zdravia. Tento systém, ktorý ponúka špiritizmus, dáva dobré predpoklady zvládať aj extrémne stavy psychiky. Bude to zaujímavé spoznávať symbiózu sveta živých a mŕtvych v prospech chorých ľudí. Znovu upozorňujem, že tieto techniky sú náročné a patria k vrcholom ezoterických schopností. Preto žiadam každého, kto sa dá touto cestou, aby sa choval zodpovedne a nedoničil si svoj osud.

Pridaj komentár