PO MESIACI SA VRACIAM K ZÁPISU SILVOVEJ ŠKOLY. ABSOLVOVALI SME ĎALŠÍCH OSEM CVIČENÍ V PRIEBEHU CELÉHO MESIACA. ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ SME VENOVALI LIEČBE POMOCOU KRESLENIA A PREKRESĽOVANIU OBRÁZKOV TÝCH ORGÁNOV, KTORÉ SÚ V TELE ČLOVEKA CHORĽAVÉ A CHORÉ. IDE O TECHNIKU, PRI KTOREJ SA DOTYČNÁ CHORÁ OSOBA ROZHODLA LIEČIŤ POMOCOU RUČNÉHO PREKRESĽOVANIA ORGÁNOV Z ANATOMICKÉHO ATLASU. PREKRESĽUJE SA SPRAVIDLA TEN OBRÁZOK, NA KTOROM JE ZOBRAZENÝ ORGÁN, KTORÝ JE U DANEJ OSOBY CHORĽAVÝ ALEBO CHORÝ. DOTYČNÁ OSOBA SI PRED SEBA POLOŽÍ OBRÁZOK ORGÁNU, KTORÝ BUDE PREKRESĽOVAŤ A TO SPRAVIDLA CERUZKOU. NIČ SA NEDEJE, KEĎ DOTYČNÁ OSOBA NEVIE PEKNE KRESLIŤ. TU NEJDE O TO, AKO TO NAKRESLÍ. TU IDE HLAVNE O TO, ABY POSTUPNE ĎALŠOU A ĎALŠOU KRESBOU OBKRESĽOVANIE VYBRANÉHO ORGÁNU ZDOKONAĽOVALA. TREBA POSTUPNE STANOVIŤ MNOŽSTVO OBRÁZKOV, KTORÉ MA OSOBA PREKRESLIŤ. ZISTILI SME, ŽE U NIEKTORÝCH OSÔB NESTAČÍ DENNE NAKRESLIŤ ORGÁN IBA RAZ. JEDNODUCHO TO NEZABERALO. TEDA JE DOBRE STUPŇOVAŤ KRESBU NA DVA AŽ TRI KUSY ZA DEŇ. PRI TOMTO MNOŽSTVE UŽ BOLO CÍTIŤ SILNÉ PÔSOBENIE DO CHORÉHO ORGÁNU V TELE. PRI ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÝCH STAVOCH JE VHODNÉ DENNE KRESLIŤ AJ VIACEJ OBRÁZKOV. DÔLEŽITÝ JE AJ VNÚTORNÝ POSTOJ KRESLIACEHO. KRESLIACI BY NEMAL BYŤ NEGATÍVNE NALADENÝ A MAL BY NESMIERNOU SILOU TÚŽIŤ PO VYLIEČENÍ ORGÁNU. VÝBORNE JE, KEĎ KRESLIACA OSOBA PRI KRESLENÍ SI ZÁROVEŇ KRESLENÝ ORGÁN PREDSTAVUJE AJ VO SVOJEJ MYSLI. VÝBORNE JE, KEĎ SA DOTYČNÁ OSOBA KONCENTRUJE DO CHORÉHO ORGÁNU S PREDSTAVOU VYZDRAVENÉHO ORGÁNU A ZÁROVEŇ KRESLÍ CERUZKOU VYBRATÝ ORGÁN NA PREDLOŽKU PRED SEBOU. KRESLIŤ BY SA MALO KAŽDÝ DEŇ POČAS TRVANIA CHOROBY A S KRESLENÍM BY SA NEMALO PRESTAŤ ANI PO SKONČENÍ CHOROBY. NA OBRÁZKU ORGÁNU BY SA MALA VENOVAŤ POZORNOSŤ KRESLENIU AJ KRVNÝCH VLÁSOČNÍC, LYMFATICKÉHO RIEČIŠŤA A NERVOVÝCH DRÁH IDÚCICH DO CHORÉHO ORGÁNU. TECHNIKU OBKRESĽOVANIA ORGÁNOV MOŽNO POUŽIŤ AJ AKO PREVENTÍVNU LIEČBU. ÚPLNE IDEÁLNY STAV JE VTEDY, KEĎ SI KRESLIACA OSOBA PRI FYZICKOM PREKRESĽOVANÍ ZÁROVEŇ V MYSLI PREDSTAVUJE, AKO OBRÁZOK KRESLÍ. ĎALŠIE SKÚSENOSTI NAZNAČUJÚ, ŽE CHORÉ OSOBY KRESLIA MÁLO OBRÁZKOV A NEVENUJÚ LIEČBE DOSTATOK ČASU. POKRAČOVALI SME AJ V TECHNIKE KONTROLY AKTIVITY NEURÓNOV ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. SKÚMALI SME SPOLUPRÁCU NEURÓNOV VEĽKÉHO MOZGU A JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV V TELE CVIČIACICH OSÔB. V PRÍPADE, ŽE PRI TESTOVANOM ORGÁNE SA V NEURÓNOCH NEOBJAVUJÚ TRI PLOCHY A TO ÚPLNE TICHÁ, STREDNE AKTÍVNA A SILNE AKTÍVNA, TAK DO ČINNOSTI NEURÓNOV ZASAHUJEME A NAPRÁVAME ICH AKTIVITU. POKRAČOVALI SME V UVEDOMOVANÍ SI STARÝCH MENTÁLNYCH PROGRAMOV, KTORÉ BUĎ VYTVORILA PRÍRODA, VÝCHOVA RODIČOV ALEBO SAMOTNÉ OSOBY. DO TÝCHTO PROGRAMOV, KTORÉ MÁME ULOŽENÉ V ORGANIZME, SA MÔŽU VNIESŤ CHYBY A POŠKODENIA. VTEDY TIETO PROGRAMY ZAČNÚ, AKO SA HOVORÍ, BLBNÚŤ A ODZRKADĽUJE SA TO TÝM, ŽE ORGANIZMUS BUĎ ZAČNE CHORĽAVIEŤ, PRÍPADNE SA OBJAVUJÚ RÔZNE NEZVLÁDNUTEĽNÉ PSYCHICKÉ STAVY. K ŠPATNE FUNGUJÚCIM MENTÁLNYM PROGRAMOM MOŽNO PRIRADIŤ AJ NEÚSPECH V OSOBNOM ŽIVOTE A PRÍPADNE AJ V PODNIKANÍ. V TAKÝCHTO PRÍPADOCH SA ROZHODUJEME ZOBRAŤ VECI DO SVOJICH RÚK A POŠKODENÉ MENTÁLNE PROGRAMY NAPRAVIŤ, ALEBO VYTVORIŤ NOVÉ MENTÁLNE PROGRAMY. PREDSTAVY, ŽE POŠKODENÉ MENTÁLNE PROGRAMY MOŽNO JEDNODUCHO VYBRAŤ AKO Z POČÍTAČA, NEOBSTOJA. NIČ SA NEDÁ VYBRAŤ A ZOSTÁVA IBA ÚSILIE STARÉ MENTÁLNE PROGRAMY OPRAVIŤ ZA POCHODU, POKIAĽ FUNGUJÚ. SITUÁCIA JE EŠTE ZLOŽITEJŠIA, POKIAĽ VYTVÁRATE ÚPLNE NOVÝ MENTÁLNY PROGRAM TAK, AKO SA VYTVORIL MENTÁLNY PROGRAM V DETSTVE NA PÍSANIE A ČÍTANIE. V TAKOMTO PRÍPADE TREBA ENORMNÉ ÚSILIE A MNOHO OPAKOVANÍ, KÝM NOVÝ MENTÁLNY PROGRAM ZAČNE FUNGOVAŤ AUTOMATICKY, KÝM SA DOSIAHNE URČITÝ STEREOTYP. NAPRAVOVANIE POŠKODENÝCH A VYTVÁRANIE NOVÝCH MENTÁLNYCH PROGRAMOV VYŽADUJE ZO STRANY OSOBY, KTORÁ TAKÚTO ČINNOSŤ ROBÍ, ABY ZOBRALA VECI VÁŽNE A PRACOVALA NA ZMENÁCH DLHŠIU DOBU NEPRETRŽITE PO URČITÉ OBDOBIE. VÔBEC V DANOM OBDOBÍ NEREAGUJE NA TO, ČI SA JEJ TO DARÍ, ALEBO NIE. TREBA SA TOMU VENOVAŤ A HOTOVO. DÔLEŽITÉ JE NEPRESTÁVAŤ A VYTRVAŤ DOHODNUTÉ OBDOBIE. NASLEDUJE ĎALŠIE CVIČENIE, PRI KTOROM SI PÚŠŤAME ZA URČITÚ ČASOVÚ JEDNOTKU NAPRÍKLAD 5 MINÚT REZONANČNÚ HUDBU ALEBO MONOTÓNNE SA OPAKUJÚCI JEDEN TÓN ALEBO ÚDER. MONOTÓNNOSŤ DOVOĽUJE LEPŠIU KONCENTRÁCIU NA NEURÓNY VEĽKÉHO MOZGU. POUŽÍVAME TU POMÔCKU A TO NEURÓNY SI PREDSTAVUJEME AKO PRÁVE SA VYLIAHNUTÉ DROBNÉ PAVÚČIKY, KTORÉ SA NAVZÁJOM DOTÝKAJÚ NOŽIČKAMI. PUSTÍME SI HUDOBNÚ NAHRÁVKU S MONOTÓNNYMI REZONANCIAMI A OPATRNE SA SKONCENTRUJEME DO NEURÓNOV VEĽKÉHO MOZGU A VYCIŤUJEME ČINNOSŤ NEURÓNOV. VŠETKO JE V PORIADKU, POKIAĽ SA NA CELEJ PLOCHE ŠEDEJ MOZGOVEJ KÔRY NACHÁDZAJÚ TICHÉ PLOCHY, VEDĽA NICH STREDNE AKTÍVNE PLOCHY A NIEKDE VEDĽA NICH SILNE AKTÍVNE PLOCHY O VEĽKOSTI KORUNOVEJ MINCE. POKIAĽ TU TAKÝTO STAV NECÍTIME, JE NUTNÉ DO ČINNOSTI NEURÓNOV ZASIAHNUŤ A VŠETKO NAPRAVIŤ. PO UKONČENÍ ZVUKOVEJ NAHRÁVKY SA VŠETKO V NEURÓNOCH POMENÍ A TICHÉ PLOCHY, STREDNE AKTÍVNE PLOCHY A MIMORIADNE AKTÍVNE PLOCHY SA PRESUNÚ NA INÉ MIESTA. KEĎ TAKÝTO PRESUN PREBEHNE, TAK JE VŠETKO V PORIADKU. KEĎ NIE, TAK JE TREBA POMOCOU KONCENTRÁCIE NAPRAVIŤ VZNIKNUTÝ STAV. POKROČILI SME ĎALEJ A ZAČALI SME SA KONCENTROVAŤ DO JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV S PREDSTAVOU TOHTO ORGÁNU. ZÁROVEŇ TESTUJEME, AKO SA SPRÁVAJÚ NEURÓNY VEĽKÉHO MOZGU. POKIAĽ SA VYTVORIA TRI PLOCHY – PASÍVNA, AKTÍVNA A SILNE AKTÍVNA, TAK JE VŠETKO V PORIADKU A VŠETKO ZĽAHKA MONITORUJEME. POKIAĽ NIE JE NIEČO PORIADKU, TAK ZASAHUJEME A STAV NAPRAVÍME. NASLEDUJE NÁCVIK AUTOHYPNOTICKÝCH TECHNÍK, PRI KTORÝCH JE ZÁKLADOM PREDSTAVIVOSŤ V STREDE HLAVY, KDE SI VYTVÁRAME JEDNOTLIVÉ HYPNOTICKÉ PREDSTAVY. IDE O PREDSTAVY, KTORÉ NAVODZUJE HYPNOTIZÉR HYPNOTIZOVANEJ OSOBE. V MYSLI SI POSTUPNE PREDSTAVUJEME URČITÉ ZMENŠENÉ OBRAZY A TIETO SI URČITÚ DOBU V MYSLI PODRŽÍME, POKÝM NECÍTIME ICH ZJAVNÝ ÚČINOK. V HLAVE MÁME PREDSTAVU, ŽE SA DLHŠIE NA NIEČO POZERÁME, POTOM SI SPOMENIEME, AKO SME SI VYDALI NEJAKÝ ROZKAZ NIEČO SPRAVIŤ, POTOM SI SPOMÍNAME, AKO SME SA POZERALI DO PLAMEŇA SVIEČKY, POTOM SPOMIENKA NA ZAPAMÄTANÝ SEN, POTOM PREDSTAVA SPOJENÝCH PRSTOV, POTOM PREDSTAVA, ŽE SA NÁS NIEKTO DOTÝKA, POTOM PREDSTAVA, ŽE SA NIEČOHO DRŽÍME A NEMÔŽEME TO PUSTIŤ, POTOM PREDSTAVA, ŽE SI DÁVAME RUKU NA ČELO, POTOM PREDSTAVA ZOVRETEJ PÄSTE, POTOM PREDSTAVA KONCENTRÁCIE NA ORGÁN V TELE, POTOM PREDSTAVA, AKO SME KÝVALI HLAVOU, RUKOU A NOHOU, POTOM PREDSTAVA AKO NIČ NEROBÍME, POTOM PREDSTAVA, AKO SME SA SÚSTREDILI NA ZVUK OKOLO SEBA, POTOM PREDSTAVA, KEĎ SME ŽMURKALI OČAMI, POTOM POCIT TLAKU DLANE O STENU, POTOM POCIT, AKO JEDNA RUKA STÚPALA A DRUHÁ RUKA KLESALA DOLE, POTOM SPOMIENKA NA TO, AKO SME CHODILI PRSTOM PO HLAVE, POTOM POSTUPNÁ PREDSTAVA JEDNEJ VECI, DVOCH VECÍ, TROCH RÔZNYCH VECÍ ATĎ. AŽ DO STO. PO TÝCHTO CVIČENIACH, KTORÉ VYVOLÁVAJÚ URČITÉ HYPNOTICKÉ STAVY, SME PRECVIČOVALI TECHNIKU HYPNOTICKÝCH KASKÁD. IDE O TECHNIKU, KEĎ SI CVIČIACI NÁSLEDNE PO SEBE VYDÁVA VLASTNÉ HYPNOTICKÉ PRÍKAZY A ZVYŠUJE ÚČINNOSŤ HYPNOTICKÝCH PREDSTÁV. HYPNOTICKÉ PREDSTAVY UVEDÚ ČLOVEKA DO VHODNÉHO STAVU, V KTOROM SA NACVIČUJE VŠETKO EFEKTÍVNEJŠIE A RÝCHLEJŠIE. POKROČÍME K ĎALŠIEMU CVIČENIU, PRI KTOROM SA SILNE SKONCENTRUJEME DO NERVSTVA SVALOV S TÝM, ŽE SI PREDSTAVUJEME, AKO IDEME NIEČO SPRAVIŤ ALEBO NESPRAVIŤ A SVALY TELA NÁS ÚPLNE POSLÚCHAJÚ. DOSLOVA TREBA MAŤ POCIT, ŽE PRÍKAZ ALEBO ZÁKAZ DOKÁŽU ZREALIZOVAŤ. POKIAĽ SVALY KLADÚ NIEKTORÉMU PRÍKAZU ALEBO ZÁKAZU ODPOR, TAK TO CVIČÍME DOVTEDY, KÝM ODPOR POMINIE. V NASLEDUJÚCOM CVIČENÍ SA SKONCENTRUJME DO OBIDVOCH UŠÍ A ZASTAVÍME ČINNOSŤ LABYRINTU A SLIMÁKA. TO NÁM DOVOLÍ NEVNÍMAŤ POLOHU TELA A MAŤ POCIT, ŽE ORGÁNY TELA SA POHYBUJÚ AKO VO VZDUCHOPRÁZDNOM PRIESTORE. V TOMTO STAVE UTLMÍME DÝCHANIE NA MINIMUM A SPOMÍNAME SI NA NEŽIADÚCE UDALOSTI A ZÁROVEŇ ICH VYMAZÁVAME Z MYSLE. TAKÝMTO SPÔSOBOM SA NA DIAĽKU DOSTÁVAME DO INÝCH OSÔB A OVPLYVŇUJEME ICH NEGATÍVNE POSTOJE. NASLEDUJÚ ĎALŠIE CVIČENIA, PRI KTORÝCH SI NAVODZUJEME STAV, PRI KTOROM MÁME POCIT, AKO KEBY SME Z OKOLIA ZOSÁVALI BIOENERGIE A VLASTNÉ BIOENERGIE ODTEKAJÚ Z TELA CEZ NOHY PREČ. TO JE ZÁKLADNÝ VEŠTECKÝ STAV. POTOM ZISŤUJEME, ČI MYSEĽ PRACUJE KONŠTRUKTÍVNE; SPOMÍNA SI NA ŠŤASTNÉ NÁHODY, NA OKAMIHY, KEĎ SME MALI DOSTATOK PEŇAZÍ, VEDELI SME S ĽUĎMI SPRÁVNE JEDNAŤ, STARALI SME SA ÚSPEŠNE O FYZICKÉ A PSYCHICKÉ ZDRAVIE A SNAŽILI SA VECI RIEŠIŤ ROZUMOVÝM PREMÝŠĽANÍM. AKO PRACOVAŤ S TAROTOVÝMI KARTAMI SI NÁJDETE V ASTRO SEKCII NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH. NASLEDOVALO POSLEDNÉ CVIČENIE ZAMERANÉ NA PRÁCU SO SNAMI. TU SME SI UVEDOMOVALI SPOLOČNÚ VÄZBU NA EMÓCIE A SNY. ĎALEJ SME SA USILOVALI PRENIKAŤ DO SNOVEJ PAMÄTE A PRI UTÍŠENÍ DYCHU JU VYČISTIŤ OD NEŽIADÚCICH SNOV VLASTNÝCH ALEBO CUDZÍCH. POKRAČOVALI SME V NÁCVIKU PREPOJENIA SNOVÝCH PREDSTÁV NA PAMÄŤOVÉ SPOMIENKY V HLAVE MEDITUJÚCEHO. NAPRÍKLAD SA MI SNÍVALO, ŽE SOM STRETOL NÁMORNÍKA A TO SA DALO PREPOJIŤ NA SPOMIENKU, KEĎ MI VECI PADALI Z RÚK. BLIŽŠIE O SNOVÝCH TECHNIKÁCH V SNOVEJ ŠKOLE NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH.

Pridaj komentár