Tento príspevok sa zaoberá pestovaním indickej tantry. Všetko je založené hlavne na otvorení zvieracích neurónov v spánkových lalokoch a ostatných častiach ľudského tela. Pravý spánkový lalok patrí mužskému božstvu Šiva a ľavý spánkový lalok patrí ženskému božstvu Šakti.

Na začiatku tohto tantrického cvičenia je potrebné sa cítiť ako zviera. Vyberte si niektoré a v hlave si vytvorte malú maketu obľúbeného zvieraťa. Túto priestorovú predstavu postupne zväčšujte na úroveň svojho fyzického tela. Pri každom zväčšení sa na zväčšenú predstavu chvíľu koncentrujte. Znovu je zväčšite a znovu sa na ňu chvíľu koncentrujte.

Takto to robte, až kým predstava z hlavy nebude veľká ako vaše fyzické telo. Potom si vytvorte malú predstavu rujnej samice alebo rujného samca. Tak isto túto predstavu zväčšujte na veľkosť svojho tela. Pri týchto cvičeniach treba mať pocit, že sa chcete páriť ako zvieratá. Po tomto cvičení vo vnútornej predstave zvieraťa vytvorte predstavu ženského a mužského božstva, ktoré je božstvom vašej sexuality. Predstava ženského božstva obsadí ľavú časť vášho fyzického tela a pravú časť fyzického tela obsadí mužské božstvo.

Ženská predstava je jogínka a mužská predstava je jogín. Toto siamské božstvo takto vypĺňa celé fyzické telo. Základom ženského božstva sexuality je ľavý spánkový lalok a základom mužského božstva sexuality je pravý spánkový lalok. Je to pocit, keď sa vo vás miluje muž a žena. Je to pocit, ako keby sa pravá strana tela milovala s ľavou časťou tela. Neustále sa stupňuje pocit dvoch bytostí v tele meditujúceho. Šiva je v pravej časti tela a Šakti je v ľavej časti teľa. Šiva a ľavá hemisféra mozgu, Šakti a pravá hemisféra mozgu. Nie nepomýlil som sa, aj tu platí krížové pravidlo z anatómie a treba ho dodržiavať. Šiva a ľavá časť pľúc, Šakti a pravá časť pľúc. Šiva a ľavá ruka, Šakti a pravá ruka. Šiva a slezina v ľavej časti tela, Šakti a pečeň na pravej strane tela. Šiva a oblička na ľavej strane, Šakti a oblička na pravej strane. Šiva a črevá na ľavej strane tela, Šakti a črevá na ľavej strane tela. Šiva a oko na ľavej strane tela, Šakti a oko na pravej strane tela. Šiva a ucho na ľavej strane tela, Šakti a ucho na pravej strane tela. Šiva a nosná dierka na ľavej strane, Šakti a nosná dierka na pravej strane. Šiva a vaječník alebo semeník na ľavej strane, Šakti a vaječník alebo semenník na pravej strane. Šiva a Šakti v spoločnej mieche a tá je ukrytá v chrbtici.

Áno, to je spoločné pre obe božstvá. A je tu jedinečné spojenie v ľavej a pravej časti srdcového svalu. Všetko v pocite neustáleho sexuálneho opojenia. Teda Šiva všetko vníma cez ľavú stranu tela a Šakti všetko vníma cez pravú stranu tela. Šiva a Šakti vo mne myslia a na jedno, nielenže myslia, ale aj vidia, počujú, čuchajú a aj chutnajú. Vždy a za každých okolností vidia iba seba samých, počujú iba svoje vzájomné slová o láske, chutnajú iba svoje telá a dotýkajú sa iba svojich večne vzrušených tiel. Večné zamilované hladenie a láskanie. Keď dýchajú, tak iba vzájomné nádychy a vzájomné výdychy. Nedýchajú nič iné, iba dych vo svojich pľúcach. Keď sa nadýchne jeden, tak sa nadýchne vzrušene aj ten druhý, keď jeden vzrušene vydýchne, tak to isté urobí aj ten druhý. Šiva a Šakti vo večnom sexuálnom spojení a toto nikdy neprestáva. Keď na niečo myslia, keď niečo robia, tak je to vždy iba ich láska. Nevedia nič iné, iba sa milovať a to im úplne postačuje.

Pridaj komentár