Tento príspevok sa zaoberá novými zisteniami, čo je vlastne čakra a ako to celé možno cvičiť. Vychádzame tu z poznatkov čínskeho Feng shui , indického Vastu, Čakram a židovského Sefira.

Nesporne mi dlho trvalo, kým som sa dostal k rozumovému pochopeniu, čo to je vlastne Čakram, alebo v našom poňatí čakra. Cvičil som aj s mojimi ezoterickými priateľmi snáď všetko, čo je u nás o tejto problematike prístupné. Zlom nastal až štúdiom a nácvikom feng shui umenia.

Toto umenie sa usiluje upraviť okolité prostredie tak, aby bioenergeticky harmonizovalo samotného človeka. V dnešnej dobe je veľa literatúry o umení feng shui, ale väčšinou ide o prezentačnú literatúru, ktorá vás iba ohúri a nedá žiadne praktické pokyny. Našla sa aj výnimka od Marcusa Schmieke pod názvom Indické feng shui. Ide o knižku, ktorá obsahuje asi 100 praktických rád v oblasti tohto umenia. Knižka je výborne spracovaná a dáva kvalitné základy v tomto umení.

Postupne sme ju študovali a prakticky aplikovali. Ku knižke sme si zohnali aj obrázkový materiál z internetu. Tieto obrázky sme vytlačili a skúmali sme ich pomocou virgule. Pod virguľou tu treba chápať kus kovu zaveseného na retiazke a to tak, aby sa kov mohol voľne pohybovať. Ide o vešteckú techniku prútkarov cez svalstvo nervov. Keď som osobne prechádzal po obrázku, tak väčšina obrázkov vykazovala točenie do kruhu práve v stredovej rovine odhora až po dolný okraj obrázka.

Môžete si to lepšie predstaviť tak, že horné rohy obrázku dáme dokopy a obrázok preložíme. V strede obrázku vznikne zlom. Po celej dĺžke zlomu sa vytvárajú bioenergetické špirály zistiteľné pomocou techniky virgule. Iné zle upravené obrázky vykazovali bioenergetické špirály v iných častiach, alebo dokonca mimo obrázku. Teda podľa feng shui je upravený ten obrázok, ktorý ma odhora dole v strede samé bioenergetické špirály.

Takto upravený obrázok aktivizuje nervstvo v strede ľudského tela od hlavy po pohlavie. To sú tie klasické obrázky sediaceho jogína a základného čakrového systému začínajúceho múladhárou a končiac na hlave ako sahasrára. Dobre vytvorený feng shui obrázok aktivizuje práve stredový systém čakier v ľudskom tele. To bol odrazový mostík na pochopenie fungovania čakier v ľudskom organizme. Stačilo nakresliť vlastnou rukou siluetu vlastnej postavy a virguľou zistiť usporiadanie čakier. Po zakreslení čakier sa veštecky dá zistiť, prečo je u tohoto jedinca čakrový systém vyosený a čo by mal daný jedinec v živote spraviť, aby sa čakrový systém upratal do vzorovej línie pod seba od hlavy po pohlavie.

Systémom virgule je možne zistiť napríklad, či oblečenie danej osoby je feng shui správne upravené. Keby ste nafotili jednotlivé steny svojho bytu a zároveň nakreslili aj pôdorys umiestnenia nábytku, tak isto sa dá pomocou virgule zistiť, či prostredie je feng shui harmonické. Keď sa vrátime do ľudského tela, tak čakra je vlastne nervstvo v ľudskom organizme, na ktoré môže vplývať okolie človeka, jeho oblečenie, ale aj jeho spôsob myslenia a konania.

Čakram sa dá úspešne praktizovať vtedy, keď sa dokážete silou koncentrácie dostať do celej nervovej sústavy, mať zažitú predstavu nervového systému. Ďalej musíte dokázať v ktorejkoľvek časti nervových zakončení vyvolať stav aktivity a stav pasivity. Z hľadiska biochémie ide o vyvolanie nervovej aktivity prostredníctvo režimu sodíka a pasivitu prostredníctvom chémie draslíka. Teda koncentráciou do určitých oblastí ľudského tela dokážete vytvárať bioenergiu a z tejto vytvárať vo fyzickom tele bioenergetické telo a tiež aurické telo okolo vás. K praktizovaniu systému Čakram je treba mať aj veštecké schopnosti na báze práce s virguľou. Keď ovládate šamanskú komunikáciu s božstvami, tak aj každá čakra má svoje božstvo.

O virguľovom veštectve si nájdete viacej vo Vešteckej škole a o šamanskej komunikácii s božstvami si nájdete v Čikung škole a Šaman sekcii. Vďaka feng shui systému sa mi podarilo preniknúť a rozumovo definovať na úrovni empirickej skúsenosti, čo sú to čakry a ako tomu rozumieť.

Teraz nás čaká dlhá púť s praktickým zaobchádzaním s čakrami. Nové poznatky si nájdete v novej sekcii Feng shui.

Pridaj komentár