Ezoterik: Jozef Kolmaš
Knižka: Tibetská kniha mŕtvych
Vydalo: Vyšehrad Praha 1995

Tento príspevok pojednáva o meditáciách za pomoci textov z Tibetskej knihy mŕtvych. O tejto knižke som už všeobecne písal a teraz sa k nej vraciam z iného uhlu pohľadu. Ide o meditačnú úroveň, pri ktorej meditujúci prenikol do vývojovo mladších ľudských neurónov v celom tele. Vie sa tu koncentráciou usadiť a vnímať odtiaľto dianie v sebe a okolo seba. Čo sú to vývojovo mladšie ľudské neuróny a kde sú, si nájdete v Astrálnej sekcii na mojich internetových stránkach. Keď ovládate túto úroveň, tak treba zvládnuť aj základy špiritizmu v Plazmatickej škole. Bez týchto schopností je meditácia na tejto úrovni bohužiaľ nemožná. O čo tu vlastne ide ? Pokiaľ sa viete koncentrovať a udržať svoju pozornosť vo vývojovo mladších ľudských neurónoch, tak meditácie sa budú dotýkať predstavy ľudského tela od plodu až po mŕtve telo, z ktorého zostala už iba kostra. Centrum tejto meditácie sa nachádza v zadnej časti predného mozgu v blízkosti temenného mozgu. Bližšie treba pozrieť Anatomický atlas. Táto najzadnejšia časť predného mozgu obsahuje neuróny, ktoré zodpovedajú za pohyb a koordináciu celého tela a jeho časti. Výkonnou zložkou je tu labyrint a slimák v oboch ušiach. Z tejto oblasti sa cez nervstvo vzájomne prepoja všetky vývojovo mladšie ľudské neuróny a udrží sa v nich koncentrácia po celú dobu cvičenia. To sú základné predpoklady pre úspešné prevedenie ďalších meditácií pomocou Tibetskej knihy mŕtvych. Teda je tu silná a dlhodobá koncentrácia do mladších neurónov a zároveň sa aktivizovala schopnosť fantómových bolestí z Plazmatickej školy. V tomto stave môžete začať meditovať menovanú knižku vždy s predstavou siluety zomierajúceho alebo zomretého človeka alebo zvieraťa. Už v sekcii Mystéria píšem, že po zomretí sa okolo človeka dejú aspoň tri mesiace zvláštne deje. Rozhodujúce je, na akú chorobu človek zomiera a aký život dotyčná osoba žila. Pri zomretí môže vnímať vystúpenie duše z tela v podobe priesvitnej postavy, v ktorej sa pár minút začnú diať rôzne farebné úkazy a farebné objekty. Každý deň po smrti možno vnímať iné dianie okolo tela mŕtvej osoby. Jeden z prieskumov diania okolo mŕtvej osoby všeličo naznačí. Prvý deň: duša a v nej plno svetelných efektov. O týždeň: postavy s hlavami zvierat. Druhý týždeň: postavy duší, ktoré držia v rukách rôzne predmety. Tretí týždeň: sú okolo zvieratá. Štvrtý týždeň: krvavé a znetvorené bytosti démonov. Piaty týždeň: postavičky detí. Šiesty týždeň: všetko sa stráca a ukladá do hrobu. Tento scenár diania po smrti človeka sa môže odohrávať aj inak, závisí to od rôznych okolností. Toto je intuitívno – veštecký pohľad na dianie okolo mŕtvej osoby. Keď sa z tohto príkladu pozrieme na obsah v Tibetskej knihe mŕtvych, tak nám bude všetko viac jasnejšie. Knižka sa venuje uctievaniu a kontemplácii s prvkami stotožnenia so stavmi okolo zomierajúcej a zomretej osoby človeka. Celkovo táto knižka dáva bohatý materiál na podrobné skúmania procesov, ktoré sa dejú okolo zomierajúcej a zomretej osoby. Všetko to treba podrobne preskúmať.

Pridaj komentár