Slepecká ezoterika. Zvuková ezoterika. Hmatová ezoterika. Muzikoterapia. Artterapia. Bioenergia vlastná. Bioenergia zosatá zo živých zdrojov. Magmatické energie. Ezoterika bez obrazov a vnútorných slov. Ezoterika zvukov, hmatu. Hlasivky a koncentrácia. Hlasivky a energia. Hlasivky a membrány na hlasivkách. Zvuková podoba písmen abecedy. Šamanské vedomie. Koncentrácia do miechy v chrbtici. Aurický obal okolo fyzického tela. Objekty v aure. Tento zápis z meditácie má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Cvičíme zvukovú ezoteriku, ktorá si razí cestu do zvukovo – hmatových terapií. Tieto sa budú realizovať v muzikoterapii. Tak isto si zvuková ezoterika razí cestu do oblastí energií, ktoré sa budú vedome spájať do energetického liečiteľstva. Po zvládnutí týchto základných oblastí zvuková ezoterika prenikne aj do duchovného rozmeru. Všetko chce svoj čas a poriadok.

Vybrali sme si mimoriadne náročný model pestovania zvukovej ezoteriky. V prvom rade preto, že to cvičíme, ako keby sme boli slepí už od narodenia. Ďalej preto, že celkovo zvukovo – hmatovú ezoteriku sa budeme usilovať poriadne preskúmať a aj v tejto oblasti ezoteriky zaviesť poriadok a všeobecné platné pravidlá, ktoré budú dostatočné rozumné pre všetkých záujemcov.

Základom cvičenia zvukovej ezoteriky je zablokovanie tvorby obrazov a zvukov vnútorného myslenia. Teda z pamäte sa vyberú spomienky a to zvukové a hmatové. Zároveň tieto spomienky treba spojiť so zvukom prírody a hmatovými spomienkami výhradne z prírody. Ide o to, aby ste sa cez spomienky presunuli do miechy v chrbtici a aktivizovali si prírodno – šamanské vedomie, ktoré okolo človeka vytvára dostatočne veľkú a tiež energeticky dostatočne hustú auru. Pod aurou tu rozumieme priestor okolo fyzického tela naplnený vzduchom, prachom svetlom, energiami a aktivitou šamana. Stav prírodného človeka šamana udržujeme trvalo počas celého cvičenia mantra ezoteriky.

Pokračujeme v praktizovaní muzikoterapie. Vyvolávame si z pamäti zvukovú podobu písmen. Opakujeme ju po sebe mnohokrát. Teda písmenko V vyspievam mnohokrát za sebou ako VVVVVV a tak isto ostatné písmena abecedy. Učíme sa vyjadriť emócie hnevu, strachu, smútku a radosti pomocou vhodných zvukov a to každý jednotlivo. Alebo sa meditujúci dohodnú na spoločnom zvukovom vyjadrení emócie. Cez bioenergie sledujeme medzi sebou rekcie rozdielnosti alebo spoločného súzvučenia. Na toto vnímanie je potrebné mať veštecké schopnosti a schopnosti senzibila, ktorý dokáže vnímať energetické napätie kolo seba.

Učíme sa prijímať zvuky spolu s bioenergiami. Zároveň cez energie vysielame rôzne zvukové podnety. Niekto rytmicky búcha o určitý predmet a ostatní búchanie a rytmus opakujú. Učíme sa vnímať búchanie z rôznych oblastí miestnosti. Teda miesta tvorby zvuku sa menia. Každý si v sebe vytvorí zvukovú podobu hnevu v konflikte. Každý v hlasivkách so zatvorenými ústami vydáva cez bioenergie zvukové podnety. Vzájomne cítime rozdielnosť použitých zvukov. Potom sa dohodneme, že hnev v konflikte budeme vyjadrovať rovnako. Nasleduje dohoda, že každý bude v lese spaľovať konáre. Každý si individuálne zostaví zvukovú podobu tejto aktivity. Zisťujeme rozdielnosť zvukov. Potom si medzi sebou rozdelíme určité zvuky okolo pálenia konárov. Spomenieme si na vlastnú minulosť alebo niektorý zážitok z prírody. Pred sebou ho kreslíme prstom a hľadáme vhodnú hmatovú a zvukovú stopu na vyjadrenie týchto spomienok. Ďalej zvukovo vyjadríme fungovanie niektorého predmetu, ako napríklad sekery.

Pokračujeme ďalším cvičením a to koncentráciou do hlasiviek vo vlastnom hrdle. Hlasivky sú dve a majú drobné membrány. V každej hlasivke môžeme zo spomienok alebo počúvania zvonka prisunúť zvukovú podobu písmena. Zvukovú podobu spojíme s rôznymi energiami ako sú bioenergie vlastné, bioenergie zosaté zo živých zdrojov, energie magmatické, energie sexuálne a iné energie. Tak isto do hlasiviek vedieme vzduch z dýchania a túrujeme tu vytvorené energie. Spájame zvuky a hmatové podnety s bioenergiou a zároveň sa fyzicky preliečujeme.

Pokračujeme v nácviku aurickej zvukovej ezoteriky. Kto má za sebou zasvätenie, tak si na toto zasvätenie spomenie. Kto nemá za sebou zasvätenie, ten si vsugeruje zväčšenie aury okolo fyzického tela a sugeráciu nespochybňuje. Energiu z hlasiviek presúvame do aurického obalu a odtiaľ naspäť ošetrenú do tela. Energie sú účinnejšie a dynamickejšie. Z hlasiviek napúšťame do aury aktivizujúce zvuky a to zvukovú podobu písmen F a H. Potom do aury pred seba, za seba, vedľa seba a za sebou dávame ľubovoľné písmeno. Potom do každého kubického decimetra vkladáme písmena podľa magického vzorca, ktorý je pre každého meditujúceho rôzny a neriadi sa všeobecnými pravidlami. Tu začíname vnímať magickú komunikáciu s aurickým obalom za účelom nadviazania komunikácie a aktívnej činnosti.

Tak isto robíme do aury magické pohyby prstom ako je čiara, vlnovka a krúžok. Znovu ide o magickú komunikáciu so silami v aurickom obale. Začíname cvičiť mimoriadne schopnosti zvukovo – hmatovej ezoteriky.

Pridaj komentár