Katalepsia. Asketizmus. Odosobnenie, pripútanie, odpútanie. Utíšenie. Ukľudnenie. Znehybnenie. Sugeratívny pocit umierania. Pud sebazáchovy sa aktivizuje. Programovanie. Liečenie. Terapia. Šťastný osud a sexuálne energie. Toto je zápis zo spoločnej meditácie, vyhľadaj jeho zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v nácviku joga techník a všetky zameriavame dôsledne pre praktické účely v bežnom živote. Teda prevláda tu prístup liečiteľský, terapeutický a programovací. Dôležitým faktorom je dosiahnutie kataleptického stavu. Pod kataleptickým stavom tu rozumieme nehybné sedenie, ktoré trvá počas celej terapie. Treba sa naučiť pri jogínskych liečbach nehybne sedieť bez potreby sa pohýbať. Súčasťou kataleptického stavu je stav skľudnenia, upokojenia, každý orgán je nútený, aby išiel na minimálny chod. To je stav spomalenia a stíšenia. K tomu pridávate sugeráciu zomierania. Je to zvláštny stav mimoriadnej aktivizácie v pocitoch zomierania.

Ku kataleptickým stavom sa pridávajú ďalšie dva stavy a to odosobnenie od všetkého, čo nám bráni sa vyliečiť, čo nám bráni byť psychicky v štandarde. Tak isto od nešťastných momentov počas života. Voči týmto negatívam sa doslova stávate asketikmi a dôsledne sa od nich vzďaľujete. Na druhej strane si pestujete príťažlivosť na to, čo práve potrebujete a čo bude súčasťou nastávajúcich zmien. Hovoríme o jednobodovej mysli, ktorá sa abnormálne v stave katarzie pripútava na nové veci a nové udalosti. Teraz, keď to potrebujete, sa pripútavate, keď to nebudete potrebovať, sa budete odpútavať. Takto sa dá joga využiť na dosahovanie vhodných zmien. Dôležitý je stav katarzie, ktorý podporuje nehybnosť, utíšenie, spomalenie, utíšenie dýchania, prenos pocitu dýchania do celého tela. Dosahujete pránické dýchanie. Koncentráciu na katalepsiu podporuje nehybnosť, stoličková asána, prstové mody. K všetkému zovierate päsť a pocit zovretej päste prenášate do celého tela.

Potom je možné jogu použiť aj do oblasti liečby a kontroly zdravotného stavu. Kataleptický stav je tak hlboký stav, že sa v ňom celkom dobre robia veštecké výkony napríklad aj voči orgánom a častiam tela. Skoncentrujete sa na orgány tela. Odosobníte sa od záujmu starať sa o svoje zdravie, keď ste už chorí. Bodovo sa pridáte na stranu novej závislosti na starostlivosti, keď sú orgány a časti tela disharmonické. Je to napríklad lepší návyk aj pre seniorský vek.

Skoncentrujete sa postupne na jednotlivé orgány tela a koncentráciu podporujete stoličkovou asánou, prstovými modmi, vhodným dýchaním a nehybnosťou. K všetkému pridávate sugeratívny pocit, že zomierate. Stavu zomierania plne dôverujete. V tomto hlbokom kataleptickom stave začínate vnímať svoje orgány a zároveň sa ich snažíte preliečovať cez koncentráciu na daný orgán. Neustále tlačíte všade predstavu zdravých orgánov. Kde sa vám takáto predstava nedarí, tam zvýšite koncentráciu a silu liečby v kataleptickom stave. Tak isto sa kataleptickom stave programujete, aby ste sa dlhodobo venovali umeniu programovania. Čím vážnejší stav, tým väčšie úsilie venujete programovaniu v kataleptických stavoch. Napríklad pri rakovine by muselo trvať programovanie aj niekoľko hodín denne, aby preprogramovanie pôsobilo liečivo na imunitný systém.

Nasleduje ďalšia možnosť využitia kataleptického stavu na zmenu osudu a dlhodobého udržania šťastného osudu na celkovom výslní. Odprogramujete sa od nešťastného osudu, odstúpite si od nepríjemných udalosti a bodovou koncentráciou sa pripútate k dlhodobému šťastiu. Do všetkého miešate sexuálne energie. Predstavy šťastných, ale reálnych udalostí a v tom sexuálne energie.

Aby bolo všetko ešte efektívnejšie, tak je potrebné sa skoncentrovať do chrbtice a priamo do miechy. Zároveň máte pocit, že ste sa stali prírodnými ľuďmi. Okolo vás sa vytvorí aurický obal o veľkosti 50 centimetrov. V tejto aure sú molekuly vzduchu, prachové častice, svetlo, bioenergia a celková aktivita mozgu. Všetko, čo sme doteraz robili, robíme rovnako v aurickom obale okolo seba. Takáto aktivita zaručuje intenzívnejšie prežívanie kataleptického stavu.

Pridaj komentár