Osobná cesta ku kresťanskému Bohu a astrálu je charakterizovaná automatickou kresbou. Prvá kresba hovorí o súčasnom stave a druhá o možnom napredovaní.

Vaša osobná cesta k Bohu prešla značným vývojom a dospela do štádia prijatia do božieho princípu. Je to vysoký stupeň náboženskej cesty. Ďalšie napredovanie je možné vtedy, keď sa budete zaoberať teológiou.

Osobná cesta k hinduistickému Bohu a astrálu je charakterizovaná automatickou kresbou. Prvá kresba hovorí o súčasnom stave, druhá kresba hovorí o možnom napredovaní.

Bohužiaľ, vaša osobná cesta k hinduistickému Bohu je poznamenaná prudkým pádom z vysokého stupňa a prepad pokračuje. Vaše kroky v tomto smere sú vo vašom konaní nesprávne. Museli by ste si zriadiť obradný hinduistický oltár a uctievať ich božstvá, robiť hinduistické obrady. Osobná cesta do Indie by priniesla rázne napredovanie. Je potrebné zamilovanie sa do hinduistických božstiev ako fetišu.

Osobná cesta k budhistickému Bohu a astrálu je charakterizovaná automatickou kresbou. Prvá kresba hovorí o súčasnom stave, druhá kresba hovorí o možnom napredovaní.

Tak isto možno skonštatovať, že kráčate od princípu budhistického boha a neustále na tejto ceste stagnujete. Hlavnou príčinou je strach zo špiritizmu. Zastavenie pádu a prekonanie stagnácie dosiahnete cez čítanie Tibetskej knihy mŕtvych na tmavých a temných miestach pohrebísk a cintorínov. Hlavne za búrok a v noci. Nedokážete zatiaľ prekonať strach zo smrti a naviazať na božstvá, ktoré sprevádzajú rozklad ľudského tela. Náboženské meditácie sú možné aj v márnici alebo pri mŕtvej osobe.

Osobná cesta k pravoslávnemu Bohu a astrálu je charakterizovaná automatickou kresbou. Prvá kresba hovorí o súčasnom stave, druhá kresba hovorí o možnom napredovaní.

Tak isto konštatovanie, že pozvoľna odchádzate od princípu pravoslávneho Boha. Pozvoľna sa prepadáte. Hlavnou príčinou je agresivita voči veciam a silový spôsob vášho života. Pozastavenie pádu a napredovanie od vás vyžaduje uctievanie žien a ženského prístupu. Namiesto negatívneho postoja k ženám by ste sa mali usilovať pomáhať im a liečiť ich. Vhodné je zobrať obrázky ikon a spojiť ich vo vašej mysli s obrázkami žien z módnych časopisov. Vidieť v každej žene bohorodičku a tak sa aj správať.

Saša Pueblo

Pridaj komentár