Progresívny prístup k ezoterike založenej na anatomických poznatkoch. Na všetko sa pozrieme z historického hľadiska a vyberieme tie meditačné techniky, ktoré sú zorientované na fyzické telo. Naviažeme na najnovšie ezoterické trendy a to je dôsledné zavedenie anatómie ľudského tela. Tak isto sa zamyslíme nad budúcnosťou tohto trendu v meditačných technikách.
1. Začali sme koncentráciu na jednotlivé časti ľudského tela ako je ruka, chodidlo, prsty, oko, ucho, hlava a jednotlivé časti tela. Prichádza ku koncentrácii do jednotlivých častí tela bez vnútornej vizualizácie danej časti z pamäťových spomienok. Je to stav, keď vás daná oblasť bolí, napríklad ruky a vy sa do nej skoncentrujete. Potom sa do danej oblasti presunie aj obrazová spomienka daného miesta a po tejto meditácii sa tam presunie bioenergetický vzruch, alebo sa v danej oblasti dosiahne mimoriadne utíšenie a skľudnenie.


2. Nasleduje meditácia na drobné kúsky ľudského tela. Predstavíte si situáciu, že vaše telo roztrhali alebo posekali na drobné kusy o veľkosti zovretej päste. Postupne sa koncentrujete na každý kus svojho tela tak, ako sme to robili v prípade uvedenom vyššie. Zároveň si uvedomujete rozdiel medzi prvou meditáciou a druhou meditáciou. Pri prvej meditácii sa zameriavame na väčšie kusy tela a pri druhej meditácii na menšie časti tela. Môžeme hovoriť o určitej postupnosti pri meditácii, keď najprv meditujeme na celé telo a potom stále na menšie časti tela. Ďalej uvidíte posun od celku k časti až na úroveň kresby alebo fotografie vnútra buniek.
3. Ďalej budeme meditovať na vybraté časti ľudského tela. V tomto prípade ide o ľudské kosti. Ide o zdravé a vitálne kosti, ako aj na kosti choré, pokrútené, hrubé a s kostnými výrastkami. Znovu sa opakuje meditácia ako v predošlých prípadoch. Tentoraz si všimneme, že k meditácii sa vybrali len určité časti ľudského tela, a to kosti. Jednotlivé kosti je tak isto možné posekať alebo podrviť na menšie kúsky. K tomu možno pridať aj techniku koncentrácie na vekovo rôzne ľudské kostry od dieťaťa až po starca. Meditácia nad suchými kosťami, ktoré sú z človeka a schli niekoľko rokov, sa používa na nácvik špiritistických schopností. Bližšie v Plazmatickej škole. Tak isto sa nám tu objavuje nový druh meditácie nad poškodenými kosťami.
4. Pokračujeme meditáciou na vnútorné orgány ľudského tela. Táto meditácia má v sebe prvok aktuálnosti a teda ju v mojich meditáciách praktizujeme v období 1998 až 2004. Tak isto je tu možnosť zvoliť princíp rozkúskovania jednotlivých orgánov v tele ako je mozog, srdce, pľúca, žalúdok, pečeň, slezina, tenké a hrubé črevá a ďalšie. Tak isto je možné zvoliť princíp patologický a predstavovať si orgány nie normálne, ale zmenšené, zväčšené alebo ináč poškodené. Prípadne môže byť uplatnený prístup siamský, kedy sú namiesto jedného orgánu dva alebo výnimočne aj tri. Keď tento trend meditujete, tak skúmate individuálne, ako tento druh meditácie na vás pôsobí.
5. Ďalej meditujeme na pohlavné orgány a časti ľudského tela. Ide o penis, semenníky, vagínu, klitoris, análny otvor, ústny otvor, bradavky na prsníkoch a iné erotické zóny tela. Meditácia je trochu odlišná a ide k erotickej koncentrácii s predstavami pohlavného styku v rôznych erotických pozíciách. Logicky tu vnímame zvláštnosť tejto meditácie, ktorá ide so stavov sexuálneho vzrušenia na všetkých úrovniach. Možno použiť systém nakúskovania pohlavných orgánov, ich zdvojenia, ich znetvorenia. Prípadne pridať dnešný trend a to detailný obraz z anatomického atlasu orgánov ľudského tela. Môžete to robiť z obrázkov, ale aj zo snímkov mikrokamerových systémov zavedených do pohlavných orgánov.
6. Pokračujeme v meditácii na výlučky ľudského tela ako je krv, sperma, materské mlieko, slzy, moč, pot a výkaly. Celkovo ide o klasickú meditáciu na výlučky ľudského tela.
7. Nasleduje meditácia na vekové kategórie. Spomenieme si na svoje detstvo a z fotografií si vizualizujeme vo svojom tele jednotlivé obdobia, napríklad po 5. rokoch. Dostaneme sa až do aktuálneho obdobia a odtiaľto si uvedomujeme staršie obdobia, ktoré nás budú čakať. Takto môžete absolvovať aj embryonálne predstavy vás ako plodu v matkinom tele. Pri meditácii mali viacerí pocity silnej regenerácie tela. Vyskúšajte vlastné pocity.
8. Teraz budeme meditovať na rôzne polohy ľudského tela a tiež na polohy prstov ľudskej ruky. Keď hovoríme o polohe ľudského tela, tak hovoríme o polohe ľudského tela v nehybnosti alebo v určitom pohybe. Túto meditáciu môžete spojiť s ostatnými anatomickými meditáciami, o ktorých píšem vyššie. Napríklad sem patrí jogínska nehybnosť a dynamický Čikung alebo Tajči.
9. Posunieme sa do novodobej oblasti ezoteriky a to sú neuróny ľudského tela na základe obrázkov neurónov. Toto je oblasť, ktorou sa zaoberá hlavne Silvova metóda. Koncentráciou prenikáme do všetkých oblastí neurónov v tele. Pomáhame si predstavou niekoľkých pavučín na sebe s drobnými pavúčikmi. Tak isto je možné kombinovať iné anatomické prístupy aj na neuróny ľudského tela.
10. Zájdeme si k jednotlivým častiam tela až na úroveň bunky a bunkového jadra. Tým sme prišli na úroveň dnešných možností. Zvláštne stavy v psychike meditujúceho vyvolávajú meditácie na obrázky DNK a RNK štruktúr vnútorného sveta bunkového jadra.

Pridaj komentár