Cvičenia s jednoručkami, pri ktorých môžete robiť točivé pohyby a tým sval precvičovať komplexnejšie.
Na začiatok sa vhodne rozcvičíme, aby sme prekrvili svaly, potom budú prvé cvičenia účinnejšie. Tak isto si chiroprakticky precvičte pukanie v kĺboch a platničkách v chrbtici. Tým ich ponaprávate. Tak isto do rozcvičky zaraďte strečing na rozhýbanie šľachových úponov okolo kĺbových spojov. Kto ovláda Reiki energiu sa nareikuje a vytvorí v sebe aktívnu bioenergiu. Vydrží dlhšie cvičiť a aj intenzita cvičenia bude vyššia.
Tentoraz sa zamyslíme nad cvičeniami, pri ktorých môžete využiť rotačný pohyb. Pôjde hlavne o cvičenia deltového svalu, prsného svalu, tricepsového svalu a chrbtového svalu. Takisto sa dá točivý pohyb použiť pri cvičení lýtkových svalov a svalov nôh.
U deltových svalov ide o cvičenie v sede na kolmej lavičke, cvičíme súpažne vytláčanie jednoručiek. Tu sa dá rotačný pohyb zdola hore a zhora dole použiť veľmi dobre. Aj niektorí cvičenci ho radi používajú. Tak isto sa dá využiť pri predpažovaní s jednoručkami. Rotácia vyžaduje aj rozumný výber váhy činky. Tak isto sa dá rotácia využiť pri upažovaní v stoji. Možné je cvičiť príťahy jednoručiek k brade nie veľkou činkou, ale malými. Vtedy je možnosť rotácie. Tak isto je možné uplatňovať rotáciu pri upažovaní v ľahu na šikmej lavičke. To iste možno praktizovať aj pri upažovaní v predklone.
Rotácie v trochu obmedzenej podobe možno využiť aj pri cvičení prsných svalov a to jednoručkami.
Rotačné pohyby je možne využiť aj pri cvičení chrbtových svalov. Napríklad pri cvičení príťahov jednoručiek činky s predklonom a opretím sa o lavičku pod sebou.
Rotačné cvičenia je možné použiť aj pri cvičení bicepsov a to u cvičenia zdvíhania jednoručiek v sede na mierne šikmej lavičke.
Rotačné cvičenia možno využiť aj pri cvičeniach tricepsových svalov na rovnej alebo šikmej lavičke dole hlavou.
Rotačné cvičenia sa dajú atypicky použiť aj u stehenných a lýtkových svaloch pri tlaku nohami na leg press. Vtedy ležíte dole hlavou a chodidlá sú hore. Chodidlá sú celou plochou opreté o podložku, ktorú spúšťate a tlačíte dole. Pri rotačnom pohybe tlačíte pätou alebo špičkou za súčasného točivého pohybu.
Nezabudnite, že do posilňovne chodíme preto, aby sme dokázali dvihnúť slušne veľké váhy. Neničte si chrbticu drepmi v stoji. Do posilňovne chodíme preto, aby sme s jednou váhou spravili aj 30 až 40 opakovaní. Do posilňovne chodíme preto, aby sme boli dostatočne ohybní, teda cvičíme strečing. Do posilňovne chodíme, aby sme nevyzerali ako vyžraté prasce. Do posilňovne chodíme aj kvôli pekným svalom. Užívajte len prírodné preparáty. Syntetické majú svoje negatívne následky. Do posilňovne chodíme precvičovať Reiki energiu. Do posilňovne chodíme posilňovať, ale aj rysovať svaly na ťahačoch. Do posilňovne chodíme preto, aby sme dokázali zatínať svaly a neustále mať pocit mikropohybu vo svaloch.

Pridaj komentár