Klasické rituály z celého sveta, ktoré praktizovali alebo aj do určitej miery praktizujú dnešní ľudia. Ide o autentické rituály tak, ako ich prežívali prírodní ľudia. Pokiaľ chcete prežívať tieto rituály, je treba si otvoriť zvieraciu formu ľudskej existencie.

Zájdeme si do Nigérie a prežijeme krvavý rituál s amonitom. Vnímame rituálne zabitie ženy, ktorej černošský šaman zavesil na krk opracovaný amonit a na zadnú stranu vyryl jednoduchý znak. Keď zabitá žena skonala, tak jej krvou potrel amonit. Takto upravený amonit slúžil na blokovanie vešteckých výkonov voči dotyčnej osobe, ktorá ho nosila.

Zájdeme si k indiánskemu kmeňu, ktorý si choval skroteného bizóna. Na tele bizóna boli do kožených remienkov uviazané rôzne druhy skamenelín. Šamanský náčelník pri stretnutí s vodcom iného kmeňa od neho získal napríklad jeho vlas alebo kúsok nite zo stanu. Potom takúto niť uviazal alebo inak pripevnil na bizóna. Dotyčná osoba prežívala nepríjemné stavy a pocity, že jej hlava sa zmenila na hlavu bizóna. Dotyčná osoba nedokáže poriadne logicky myslieť. Celkovo možno hovoriť o deštruktívnom magickom úkone.

V tomto magickom rituáli si zájdeme do dávnovekého Japonska. Vnímame, ako získavajú pri ťažbe nerastov balvan, v ktorom sú ako zabetónované rôzne skameneliny. Dotyčný balvan so schránkami skamenelín opracujú do tvaru trilobita a rituálne nad ním zabijú korytnačku. Cieľom tohto rituálu je evokovať bielu bytosť, ktorá sa podobá na asketickú postavu Budhu. Pri prežití tohto rituálu je potrebné mať dobrý vzťah k japonským tradíciám.

Ďalší magický rituál budeme prežívať v Nepále. Z kusa kameňa, v ktorom skameneli fosílne zbytky pravekých zvierat, vypracujú plochý tvar a do tohto plochého tvaru vydlabú malé jamky. Do jamiek sa dávajú bylinky a dáva sa sem čerstvá krv. Tento rituál slúži na evokáciu Budhu ako askétu. Znovu je potrebné mať pozitívny vzťah k himalájskemu budhizmu.

Pridaj komentár