V tomto príspevku sa chcem zamyslieť nad tými, ktorí sa venujú otázkam náboženským z praktického hľadiska a z tohoto dôvodu pristupujú k danej problematike z rôznych uhlov realizácie.

Celá viera vždy stála na tých, ktorých môžem nazvať laikmi alebo laickou verejnosťou. Prevažne sú to veriaci, ktorí majú možnosť vnímať boží svet alebo to chcú tak prežívať. Laik sa zúčastňuje náboženského života vo forme návštev božieho svätostánku, modlitieb a prostredníctvom uctievania sviatkov v náboženskom duchu. Nehaním ich za tento postoj a ani nežiadam, aby boli iní; je to ich osobná voľba.

Tak isto nežiadam, aby zo svojho náboženského života odstránili prvky konzumnosti a osobného úžitkov z božej prítomnosti. Bez laickej verejnosti je viera mŕtva, laická verejnosť pomáha božiu prítomnosť udržiavať medzi nami veriacimi. K nim treba priradiť ďalšiu dôležitú skupinu tých, ktorých by som s ich dovolením nazval dogmatikmi. Nemám tu na mysli niečo nepružné, niečo skostnatené, ale niečo, čo dokáže boží odkaz uchovať čo najviac v čo najčistejšej podobe. Nebolo veru ľahké previesť náboženský odkaz mnohými historickými obdobiami a celosvetovými skúškami. Ctím si dogmatikov ako strážcov náboženského odkazu a ich úsilie nám ho neustále ponúkať a dávať na znalosť ako chlieb náš každodenný.

Nevyčítam im, že niekedy museli podľahnúť tlaku moci a komercie a porušiť čistotu božieho odkazu. Verím, že v hĺbke duše volili vždy menšie zlo. Odkaz božieho slova bol vždy vystavovaný tlaku znečistenia a tlaku prežitia aj zo strany laikov a konzumentov obchodných hypermarketov. Náboženský odkaz je stále živý a vo svojej nekonečnej hĺbke nám má čo ponúknuť. Vybrali ste si dogmatici službu božiemu odkazu a želám vám, aby ste nepodľahli pragmatizmu konzumného laika. Ja osobne sa nehlásim ani k laikom, ani dogmatikom; akosi mi tento rozmer božieho sveta nepostačuje. K tejto skupine treba pridať početne malú skupinu charizmatikov, ktorí disponujú zvláštnymi a mimoriadnymi schopnosťami vnímania božej prítomnosti.

Charizmatici sa v dejinách objavovali sporadicky a chápem záujem laickej verejnosti o tieto veličiny živej božej prítomnosti skrz dušu a telo charizmatika. Chápem aj obavy dogmatikov, pretože tieto veličiny dokážu narúšať odkaz božej prítomnosti v zabehaných koľajach. Sila charizmatikov je slabosť a narušenie tradície. Každý charizmatik vytvára tlak na odkaz viery a zatieňuje odkaz iných charizmatikov. Úplne chápem prístup laickej verejnosti byť v prítomnosti charizmatikov a pocítiť nevšedné vstupy do svojho ponímania viery.

Nečudujem sa odstupu dogmatikov od charizmatikov a chápem ich prístup zaradiť charizmatikov do knihy svätých až po smrti. Veď dogmatici majú iné poslanie ako charizmatici. Nakoniec si skoro vždy podajú tieto veličiny v mene božieho odkazu pravice a v posmrtnosti nájdu zmierenie stanovísk. Mne osobne sa charizmatická línia pozdáva a je mi nesmierne blízko. Pousilujem sa, aby som dogmatikom čo najmenej zasahoval do ich poslania niesť boží odkaz do budúcich dní. Ďalšou významnou skupinou sú teologicky veriaci ľudia, ktorí z hľadiska svojho vycibreného prístupu dokážu zveľaďovať umenie manipulácie so znakmi božieho sveta. Tento svet mi je ako filozoficky založenému človeku mimoriadne blízky. Vnímanie božieho sveta ako božieho slova je rozmer nesmierne jedinečný.

Pre ostatné skupiny veriacich intelektuálne ťažko dostupná oblasť. Ďalšou skupinou sú veriaci historici, ktorí nám dokážu uchovať náboženské udalosti vo svojej chronológii a pravdivosti. Chápem, ako ťažko je zachytiť pravdivo a objektívne náboženské dianie. Tiež im želám, aby vo svojom diele vytrvali na veky. Moju pozornosť upútali aj magickí obradníci, ktorí netradičným spôsobom sprostredkovávajú boží svet. Je len škoda, že náboženská magická ritualistika prešla vplyvmi pragmatizmu a komerčného úžitku a vo svojej podstate stratila svoj účinok.

Je mi moc ľúto, že práve táto oblasť náboženského života bola najťažšie zdevastovaná. Verím, že aj v tomto smere prinesiem návrat tradície. Poslednou skupinou, ktorej chcem venovať pozornosť, je skupina mimoriadne vzácna a to sú náboženskí mystici. Ide aj o historicky malú skupinu veriacich vo všetkých naboženských systémoch. K týmto sa hlásim najaktívnejšie a ako tí ostatní vo svojej tichosti absolvujem osobnú náboženskú cestu k Bohu. Pokiaľ som zvolil nevhodné delenie alebo som na niekoho zabudol, tak to nebolo mojím zámerom. Verím, že môj osobný pohľad vám dovolí ujasniť si, kde patríte a kam budete kráčať. Rád by som si želal, aby božia prozreteľnosť požehnala každému veriacemu, ktorý to myslí tolerantne a v láskavej úprimnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.