Tento príspevok sa zaoberá pestovaním indickej tantry. Všetko je založené na otvorení zvieracích neurónov v spánkových lalokoch a všade tam, kde sa nachádzajú aj vývojovo mladšie neuróny. Pravý spánkový lalok patrí mužskému božstvu Šiva a ľavý spánkový lalok patrí ženskému božstvu Šakti.

Na začiatku tohto tantrického cvičenia je potrebné sa cítiť ako zviera. Vyberte si niektoré a v hlave si vytvorte malú maketu obľúbeného zvieraťa. Túto priestorovú predstavu postupne zväčšujte na úroveň svojho fyzického tela. Pri každom zväčšení sa na zväčšenú predstavu chvíľu koncentrujte. Znovu je zväčšite a znovu sa na ňu chvíľu koncentrujte. Takto to robte, až kým predstava z hlavy nebude veľká ako vaše fyzické telo. Potom si vytvorte malú predstavu rujnej samice alebo rujného samca. Tak isto túto predstavu zväčšujte na veľkosť svojho tela. Pri týchto cvičeniach treba mať pocit, že sa chcete páriť ako zvieratá.

Po tomto cvičení vo vnútornej predstave zvieraťa vytvorte predstavu ženského a mužského božstva, ktoré je božstvom vašej sexuality. Predstava ženského božstva obsadí ľavú časť vášho fyzického tela a pravú časť fyzického tela obsadí mužské božstvo. Ženská predstava je jogínka a mužská predstava je jogín. Toto siamske božstvo takto vypĺňa celé fyzické telo. Základom ženského božstva sexuality je ľavý spánkový lalok a základom mužského božstva sexuality je pravý spánkový lalok. Je to pocit, keď sa vo vás miluje muž a žena. Je to pocit, ako keby sa pravá strana tela milovala s ľavou časťou tela.

Môžete skúsiť aj inú kombináciu, keď je žena v prednej časti tela so základom v prednom mozgu a muž je v zadnej časti tela. Takýto postup je charakteristický pre tibetské meditačné školy. Nasledujú cvičenia, pri ktorých predstavu jogínky a jogína podrobnejšie stotožňujete so stranou tela, v ktorej držíte túto predstavu. Koncentrujete sa do určitej časti tela a na predstavu tu vytvorenú s túžbou, aby sa táto predstava spojila s fyzickým telom.

Nasleduje cvičenie, pri ktorom si predstavujete, že jogínka a jogín sú vlastne živé osoby, ktoré dýchajú a žijú vo vás. Postupne prechádzate do predstavy, že jogínka a jogín sa začínajú milovať. Tu už nastupujú predstavy obrázkov z Kamasutry a inej dostupnej literatúry. Všetko je prevádzané pocitom, že sa navzájom miluje ľavá a pravá časť hlavy, ľavá a pravá časť krku, ľavá a pravá časť hrude, ľavá a pravá časť brucha. Môžete pokračovať v predstave, ako sa navzájom milujú jednotlivé orgány tela. Napríklad pravá a ľavá hemisféra, ľavá a pravá časť pľúc, ľavá a pravá oblička a podobne. Zviera vo vás ako Brahma sám seba miluje ako siamske jogínske božstvá mužskej a ženskej sexuality.

Tieto cvičenia možno považovať za kontemplačné cvičenia stotožňovania sa s indickým božstvom sexuality.

Pridaj komentár