Tento príspevok jednoznačne patrí do oblasti astrológie. Na začiatok každému odporúčam venovať sa čítaniu a štúdiu astrologickej literatúry. Potom sa treba venovať štúdiu neurónov a nervstva v ľudskom tele. Pokračuje sa v cvičeniach predstavivosti neurónových oblastí v ľudskom tele s koncentráciou do konkrétnych oblastí, kde sa mladšie neuróny nachádzajú. Vytrvalé cvičenia trvajúce niekoľko rokov s nácvikom základnej techniky predstavy seba v zmenšenej mierke a potom vystupovanie dvoch bioenergetických tiel zo zmenšenej predstavy vlastnej postavy. Bližší nácvik si nájdete v Rituálnej škole.

Zameral som sa na začiatku na prienik do mladších neurónov mozočku. Po uvedení sa do požadovaného stavu som sa zorientoval do oblasti neurónov, ktoré sa aktivizovali pri narodení človeka. Znovu som sa stretol s postavou čiernej bytosti, ktorá mi z archívu postáv pridelila určitú postavu, božstvo z rímskych dejín, ktoré žilo v tej dobe vo fyzických ľuďoch. Tak som sa na diaľku skoncentroval na teraz žijúce zvieratá a v tejto oblasti som našiel u cicavcov iba čiernu plochu a u niektorých už z čiernej plochy sformovanú čiernu postavičku. Pri napojení u prírodného človeka som našiel čiernu postavu a za touto postavou archív uctievaných zvierat, u ďalšieho prírodného človeka už archív uctievaných ľudí z rôznych dejín. Keď som sa napojil na budhistu, tak archív pri čiernej postave bol z budhistických božstiev, u hinduistu boli v archíve hinduistické božstvá a u pravoslávnych som nachádzal pravoslávne božstvá.

U indiánov som v archíve nachádzal mayské a aztécke božstvá. Tieto božstvá sú v neurónoch mozočku aktivizované a charakterizujú, aké poslanie má človek na tomto svete počas života. Keď sa na všetko pozrieme z hľadiska psychológie môžeme hovoriť, že človek sa rodí s určitými danosťami, ktoré môže alebo nemusí v živote využiť. Teda ako prvé tu stretám božstvo s určitými danosťami. Ako astrológ sa budem snažiť skúmať predpoklady podvedomia, v ktorej oblasti má daný človek väčšiu šancu byť úspešný a či tieto možnosti aj využíva alebo nie. Pred touto postavou nachádzam rôzne geometrické útvary, ktoré mohli vzniknúť u civilizovaného človeka, keď začal používať svoje ruky na jemnejšiu činnosť. Astrológ z týchto geometrických tvarov znovu vyčíta ďalšie schopnosti podvedomia a či ich testovaná osoba dokáže aj využívať. Nasledujú 4 postavy, ktoré znovu môžu napovedať o schopnostiach človeka. Nasleduje zvieratník znamení, ktorý hovorí astrológovi, v ktorom znamení sa podvedomie zrkadlí a aké ďalšie pozitívne a negatívne schopnosti daná osoba z hľadiska astrológie má.

Za zvieratníkom nasleduje postava starca, muža, ženy, dieťaťa a 12 postáv. Tieto astrológovi hovoria o tom, čo sa bude s danou osobou diať v priebehu roka. Teda ide o určité predpoklady udalostí, ktoré sa môžu za určitých okolností udiať. Keď sú tušené, tak sa im dá predchádzať. Nasleduje čierna zvieracia postava a biela ľudská postava, ktorá hovorí astrológovi o tom, ako dotyčná osoba myslí a premýšľa. Za týmito predstavami nasledujú predstavy planét a bytostí na týchto planétach. Astrológ zisťuje vnútorné vplyvy na osud dotyčnej osoby. Aké postoje dotyčná osoba zaujíma a aké to bude mať následky. U niektorých osôb sa v neurónoch šedej kôry mozgovej nachádzajú súhvezdia. Tu už astrológ nemá čo čítať, lebo tento vplyv je na osudovosť človeka slabý.

Astrologický prienik na diaľku do ľudí, ktorí žijú a boli v kozme naznačujú zásadnú zmenu stavu v mozočku a to smerom k tomu, že miesto ľudských postáv, pri ktorých stojí čierna postava, sú u nich kozmické planéty. U tých, ktorí raz opustia priestor našej slnečnej sústavy, sa vytvoria božstvá jednotlivých súhvezdí. Vciťovanie do kozmonautov naznačuje, že už akosi nemajú záujem o dianie na Zemi a ich psychika je planetárneho charakteru. Z hľadiska psychologického alebo medicínskeho sa asi zmenili podmienky fungovania ich neurónov. Skutočne ma potešilo, že som do ezoteriky mohol priniesť niečo nové.

Pridaj komentár