Ovládam hladinu alfa, ale posledný rok mám problém vôbec sa “prinútiť“ meditovať. Myslím, že som zaujímavá žena, no mám pocit, že som „neviditeľná“ a muži ma prehliadajú…. Cítim sa nepochopená: názorovo, v myslení, fyzicky, psychicky…… cítim sa osamotená… mávam pocit úzkosti a depresie.

Pri vešteckom nahliadnutí do vášho podvedomia som našiel poriadny chaos spôsobený tým, že ste sa dali zasvätiť do Silva techník, ale vnútorne ste ich neprijali. Môžete si svojím prístupom spôsobiť psychické problémy.

Psychický stav
Aurický obal je silne vzdialený od fyzického tela. Už teraz potrebujete pomoc terapeuta alebo psychológa. Treba tiež zvážiť nasadenie liekov na stabilizáciu psychického stavu.

Povaha
Ste podvedome usadená v šedej kôre veľkého mozgu. Predtým ste boli usadená v strednom mozgu. Po Silva zasvätení vás posunuli na šedú kôru veľkého mozgu. Teda vaše všetky psychické prejavy idú odtiaľ. Do šedej kôry veľkého mozgu sa ľudia dostávajú prevažne po prekonaní klinickej smrti. Zároveň vám silne aktivizovali predný mozog, čo z hľadiska psychiatrického je prejavom psychopatickej povahy. Nejde o chorobný stav, iba o určité slabšie reakcie tohto druhu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá na sebe skúma, koľko toho vydrží a čo je schopná extrémneho zrealizovať. Je tu obrázok osoby, ktorá sa nechá dobrovoľne zavrieť do jaskyne a skúma sama seba, ako to funguje. V bežnom živote to privoláva nepríjemnosti a koľko toho vydržíte. Silva zasvätenie bolo spravené neodborne a má svoje následky.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Je tu obrázok osoby, ktorá by sa rada zbavila svojej hlavy aj celej Silvovky a chce naspäť svoju pôvodnú hlavu. To asi celkom nepôjde. Treba zvládnuť Silva zasvätenie trochu viac a dokonalejšie. Treba sa tomu venovať.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Nachádzam tu obrazy súboja dvoch systémov: Silva systém a váš pôvodný systém. V bežnom živote to vyvoláva chaos a zmätok.

Astrológia mozočku
Pôvodné astrálne schémy sú zničené a vnímam postavu jogína s elektródami na hlave. Pôvodne tu bol obrázok šamana a prírodného duchovna. Pôvodné neurónové štruktúry sú oslabené a stratili smer a orientáciu. Novú schému to nezaujíma a tvrdo trvá na svojej nadvláde. Nová schéma vám nepomáha a je voči vám ľahostajná. Chaos v živote a neschopnosť komunikácie s podvedomím.

Astrológia miechy
Pôvodné schémy sú zrušené a je tu prepnutie neurónových schém, ktoré sa dajú vnímať ako postava jogína s elektródami na hlave. V živote sa nedokážete dostať k úspechu a šťastiu. Je tomu v podvedomí zabránené!

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v črevách. Znovu sú pôvodné schémy potlačené a postava jogína s elektródami. V bežnom živote to znamená neustále robiť Silva techniku a nič iné.

Astrológia ganglií
Charakterizuje to zničenie pôvodných schém a nastolenie schémy jogína s elektródami. Do bežného života sa to prejavuje ako schopnosť abstraktného myslenia.

Astrológia snová
Skúmam vaše snové podvedomie. Vo vašich snoch sú postavy ľudí so Silvovou metódou, ktoré narobili v snoch chaos a neporiadok. Neviete si vybrať, či bežný život, alebo život osoby, ktorá bola zasvätená do Silva systému. Treba žiť ináč. Nechali ste si zmeniť psychiku a chcete žiť ako predtým. To nie je možné, a keď, tak to má následky na váš osud.

Astrológia Ja
Rozbúrali ste si pôvodný systém a Silva systém nechcete prijať. Keď pôjdete proti zasväteniu, čakajú vás problémy a neúspech.

Rodová karma
Skúmam váš rodostrom a vplyv vašich predkov aj v bočných líniách. V rode predok, ktorý rád experimentoval so svojou psychikou a skončil v rukách psychiatra. Neblahý a nebezpečný vplyv, ktorý naplno realizujete.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Tieto sa môžu v extrémnych životných situáciách meniť. Celková vzrušivosť: joga a Silvovka. Povrchová vzrušivosť: na experimentovanie so svojou psychikou. Pohlavná vzrušivosť: elektrické kreslo a čudné sklony ubližovať si. Citová vzrušivosť: zničiť sa a ubližovať si. Celkovo je vaše sexuálne podvedomie nebezpečne nasmerované k problémovej existencii.

Duchová úroveň
Okolo vás je sivo a čierne drobné pásiky. Morálka a etika v norme.

Neštandardné
Máte zmenenú psychiku do šedej kôry veľkého mozgu. V aurickom obale okolo hlavy sú objekty zo Silva zasvätenia, ktoré vás udržujú v šedej kôre.

Pridaj komentár