Tento príspevok sa venuje nasadeniu sa pri liečbe psychických problémov. Na začiatok ten, kto sa chce liečiť Silvovou metódou, musí zobrať svoje psychické uzdravenie vážne. Čo to znamená ? To znamená, že som pripravený sa denno- denne venovať určitým ozdravovacím technikám. Keď to bude nutné, tak aj osem hodín denne. Množstvo času závisí od rozsahu psychického poškodenia. Uvediem vám príklad liečby osoby, ktorá sa zbavuje následkov epileptických záchvatov. Daná osoba si vyliečila liekmi a bylinkami aktívne epileptické body. To, čo zostalo po epileptických záchvatoch, to boli psychické pozostatky, ktoré spôsobovali občasné záchvaty, tak jeden dva do roka. Dotyčná osoba opustila doterajšiu prácu a rozhodla sa definitívne zlikvidovať psychické stavy epileptika, ktoré sa v ňom zakoreňovali od detského veku. Svoju liečbu praktizuje každý deň a má ju rozvrhnutú na 6 hodín. V týchto hodinách sa programuje, že má trvalú chuť sa úplne vyliečiť a aspoň rok bude neustále aktívne cvičiť. Je jedno, či sa stav zlepšuje alebo zhoršuje. V tomto programe bude pokračovať vytrvalo celý rok, nech sa deje čo sa deje. Ďalej sa venuje hraniu priestorových hier na počítači s tým, že si trojrozmerne hru predstavuje aj vo svojej mysli. Ďalej si hru predstavuje iba v bodoch a náznakoch. Zároveň ju slovne komentuje za pomoci slovies, ktoré zo slovníka tejto osoby vypadli. Potom pokračuje v písaní všetkých možných aj nemožných slovies. Zároveň si tieto slovesá predstavuje, ako sa v jeho mysli dejú. Keďže mal slabo aktívnu chrbticu, tak túto si viackrát nakreslí. Ďalej pokračuje v kreslení ľudí a ľudských tvarí tak, aby si k ľuďom vytvoril iný vzťah. Ďalej si v hlave predstavuje, že sa mu tam neustále točí jedna predstava alebo slovo, prípadne nejaký sexuálny zážitok. Keď sa mu to riadne roztočí, tak hľadá mnoho všelijakých riešení a to dovtedy, kým sa tento kolotoč slov a predstáv nezastaví. Cvičí aj kineziologické techniky a to zovretie a napnutie svalov s tým, že sa mu v hlave a v spomienkach nesmú aktivizovať sny a spánkové stavy. Zároveň sa programuje, aby mu v noci netuhlo svalstvo a do hlbokých snových stavov mohol ísť aj bez tuhnutia svalov. Programuje sa, čo má pragmaticky robiť, keď má pocit príchodu záchvatu. Má zastaviť točenie slov a obrazov v hlave. Nesústrediť sa do temennej časti hlavy, ísť sa prejsť, zobrať liek, ísť na pohotovosť, prípadne ma zavolať telefonicky a porozprávať sa. Požiadať inú osobu, aby mu pomohla rozhovorom vyriešiť problémy, ktoré sa v hlave točia. Ešte nám zostala oblasť neurónov vo veľkom mozgu a mozočku, ktorú budeme naprávať pomocou astrológie. Zároveň si dotyčná osoba hľadá nové zamestnanie, ktoré vyťaží jeho epileptický mozog v intelektuálskej činnosti. Teda program ako hrom. Dotyčný má silný záujem robiť ho každý deň a hnevá ho, keď ho nedodržuje. Takto asi by som si predstavoval program človeka, ktorý sa do roka definitívne dostane z epileptickej psychiky a zároveň využije svoje jedinečné schopnosti abstraktného myslenia. Držím mu palce. Teraz je to uňho otázka výdrže a ničoho iného.

Pridaj komentár